You are here

Hardver-szoftver Bizottság

Elnök : Dr. Nagy Antal
Tagok: Angyal Tamás
Dr. Bánhelyi Balázs
Bella Gábor
Kocsorné Sebő Marianna
Dr. Mingesz Róbert
Nagyné Hecskó Gabriella
Dr. Németh L. Zoltán
Dr. Németh Tamás
Sógor Zoltán