. . .

Rólunk
Oktatás
Szakmai gyakorlat
Kutatás
Doktori képzés
Acta Cybernetica
Könyvtár
Konferenciák
Hírek/Aktualitások
Támogatók
Kooperatív képzés
Hallgatóknak
Érdeklődőknek
Felvételizőknek
Öregdiákoknak
Tehetséggondozó program

Tanszékek:
- Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika
- Műszaki Informatika
- Számítástudomány Alapjai
- Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia
- Számítógépes Optimalizálás
- Szoftverfejlesztés
- Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

[SZTE] [TTIK] [STUD]
[Kabinet] [ETR] [TIK]
[Webmail] [Intranet]
Inftszcs facebook

Informatikai Tanszékcsoport>>> Oktatás>>> In English

A SZERVER TARTALMA NEM AKTUÁLIS!!!! 2014.11.26. állapot

A web szerver elérhetősége: http://www.inf.u-szeged.hu

A LOGO nyelv és alkalmazásai

 Az alábbi információk tájékoztató jellegűek. A hatályos követelmények az egyetemi tanrendi keresőben találhatók.


kódja/kódjai: I000infe01


Felelős előadó: Rozgonyi-Borus Ferenc


A kurzust gondozó tanszék neve: Informatika Tanszékcsoport

 Nappali tagozaton:

   Előadás: heti 2 óra / 4 kredit. Teljesítés módja: Kollokvium.

 A kurzus felvételének előfeltételei:

 Programozási alapismeretek

 Előadás anyaga: http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/~rbf/


Tematika:

 A LOGO nyelv kialakulása, a teknőcgrafika beépülése, Seymour Papert szerepe; Comenius LOGO felépítése, felülete, alapfilozófiája; Rajzkészítés utasításai, beállítási lehetőségek; Vezérlési szerkezetek megvalósítása, a memória kezelése; Rekurzív ábrák készítése, nyomkövetés lehetőségei; Animáció-készítés LOGO-ban; Játékkészítés lehetőségei; Animotor használata; Parkettázási feladatok; A funkcionális LOGO alaputasításai, a lista műveletei; Programozási tételek megvalósítása LOGO nyelven; Programozási mintafeladatok megoldása LOGO nyelven; Az általános iskolai tananyag elemei; A középiskolás tananyag elemei; LOGO versenyek feladatai; Egyéb versenyfeladatok megoldása LOGO nyelven; A LOGO és a LEGO kapcsolata: a Mindstorms készlet és FLL verseny


Ajánlott irodalom:


A kurzus teljesítésének feltételei:

 A kurzus teljesítésének értékelése pontozás alapján történik. Maximálisan összegyűjthető pontszám 100, amelyből 50-et a beadandó feladattal lehet megszerezni, 50-et a vizsgán.

 A teljesítés feltételei:

 Az előadás látogatása gyakorlatorientáltsága miatt ajánlott. A vizsga előfeltétele a 2 beadandó munka határidőre történő elkészítése, amelyek időpontjainak kihirdetése az első előadáson történik. A beadandó munkákra és a dolgozatra kapható maximálisan pontszám 25-25. A munka sikeres, ha az elért pontszám legalább 10. A sikertelen munka javítható az első előadáson kihirdetett időpontban. Sikeres munka nem javítható. A javítás témaköre a sikertelenével azonos. Csak az a hallgató vizsgázhat az ETR-ben meghirdetett vizsganapokon, aki a leckekönyvét bemutatja a vizsgán. A vizsgázás előfeltétele a beadandó dolgozatok leadása. A vizsgán elérhető maximális pontszám 50. A vizsgán az előre kiadott témakörökből összeállított 1 gyakorlati feladatsor megoldását kell elkészíteni. Sikeres a kidolgozás, ha a kapott pontszám legalább 20.

 A kollokvium érdemjegyének meghatározása a fenti feltételeket kielégítő szerzett pontok összege alapján történik a következő ponthatárok szerint:

   0 - 29 pont : elégtelen (1)

   30 - 49 pont : elégséges (2)

   50 - 69 pont : közepes (3)

   70 - 84 pont : jó (4)

   85 - 100 pont : jeles (5)

 A vizsgáról való igazolatlan hiányzás a TVSZ. 17.§ (6) szabályozásának megfelelően elégtelen jegyű vizsgának minősül. Vizsgáról való hiányzás igazolását köteles a hallgató a hiányzást követő legelső vizsgáját megelőzően bemutatni.

 Sikeres kollokviumot javító vizsga teljesítésének feltételei:

 Sikeres vizsga megismétlésére a TVSZ. 19.§ szabályozása érvényes.

 
Webmester:webmaster@inf.u-szeged.hu