SZTE Informatika Doktori Iskola


A Szegedi Tudományegyetemen 1993 óta folyik szervezett formában az informatika területéhez kapcsolódó doktori képzés. Kezdetben ez a képzés az 1993-ban akkreditált (MAB 21 kódszám) Számítástudomány Doktori Program keretében folyt. Ezt követően a képzés a 2002-ben megalakult és akkreditált SZTE Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola Informatika Doktori Programjának keretein belül folytatódott. Az Iskola alapító ülését 2008. március 10.-én tartották az SZTE Informatikai Tanszékcsoport kistanácstermében. Az ülésen részt vettek a tervezett Doktori Iskola törzstagjai, és egyhangúlag megegyeztek abban, hogy kérelmet adnak be az Iskola alapítására. A jelenlevők nyilatkoztak arról, hogy vállalják a törzstagi felkérést.

Az Iskola legfontosabb adatai

Az Iskola oktatói

  Vezető: Dr. Csirik János, akadémiai doktor, egyetemi tanár

  Törzstagok:

Dr. Csendes Tibor az MTA doktora, egyetemi tanár (vezető helyettes)
Dr. Csirik János akadémiai doktor, egyetemi tanár
Dr. Ésik Zoltán akadémiai doktor, egyetemi tanár
Dr. Fülöp Zoltán akadémiai doktor, egyetemi tanár
Dr. Gécseg Ferenc az MTA rendes tagja, egyetemi tanár
Dr. Gyimóthy Tibor PhD, egyetemi docens
Dr. Móricz Ferenc akadémiai doktor, egyetemi tanár

Az Iskola tervezett témavezetőinek listája

Dokumentumok

 • Az Iskola képzési terve

 • Az Iskola minöségbiztosítási szabályzata

 • Az Iskola működési szabályzata

 • Az Iskola nemzetközi kapcsolatainak ismertetése

 • Az SZTE Doktori Képzés és fokozatszerzési szabályzata

 • Aktualitások

  További információk:

  Dr. Imreh Csanád egyetemi adjunktus
  Szegedi Tudományegyetem
  Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék Szeged, Árpád tér 2, I. em. 60.
  Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 652.
  Telefon: (62) 545 715
  Fax: (62) 546-397
  email: cimreh@inf.u-szeged.hu
  http://www.inf.u-szeged.hu/~cimreh

   A Számítástudomány Doktori Program korábbi honlapja (1993-2001)

   A Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola Informatika Program korábbi honlapja (2001-2008)

   Utolsó módosítás dátuma: 2009. 02. 26.