Digitális architektúrák

  • 3 óra előadás (kollokvium)
  • 4 kredit, őszi félév

Tematika

Boole algebra, logikai függvények, algebrai alak, igazságtáblázat, Venn diagram, kanonikus alak, minterm és maxterm. Logikai függvények minimalizálása.Elemi (alapkapuk) és összetett kombinációs hálózatok (kódolók, dekódolók, multiplexerek, demultiplexerek, összeadók, komparátorok, stb.). Szekvenciális hálózatok. Szinkron és aszinkron sorrendi hálózatok. Leírási módszerek (állapottábla, gráfok), állapotok, működési modellek. Tárolóelemek (S-R, J-K, D és T flip-flop-ok). Szinkron és aszinkron működésű flip-flopok. Összetett sorrendi hálózatok (számlálók, léptető regiszterek, stb.)

A számítógépek rövid története. A számítógépek matematika-logikai alapjai. A számítógép működési elve (Neumann, harvard). Számítógép-modell a működés megértéséhez. CPU, ALU, vezérlőegység, regiszterek. Utasítások (4-, 3-, 2- és 1 címes utasítások.). Jelzőbitek. Megszakítások. Adatátvitel típusai (programozott, megszakítással lebonyolított és DMA). A főtár és a gyorsítótár. A memóriák típusai, megvalósításuk. A stack. Virtuális memória. A legelterjedtebb perifériák és háttértárak működési elvei, hardver illesztések. Jellegzetes számítógépek (PC személyi számítógép, mikrovezérlők, okostelefon, tablet).

Tantárgy oktatója

Dr. Matijevics István