Digitális képfeldolgozás

 • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
 • 3+1 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

 • Képalkotás (mintavételezés és kvantálás)
 • Fourier-transzformáció, konvolúció
 • Pontoperációk, hisztogram-transzformációk
 • Simítás/szűrés képtérben
 • Simítás/szűrés frekvenciatérben
 • Képek helyreállítása
 • Éldetektálás
 • Képszegmetálás
 • Alakreprezentációv
 • Képkódolás, képtömörítés

Ajánlott irodalom

Czúni László, Tanács Attila: Képi információ mérése, Typotex Kiadó, 2011. Jegyzet letöltése PDF formátumban
R.C. Gonzales, R.E. Woods: Digital Image Processing, 3rd edition, Prentice-Hall, Inc., 2008
M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, 3rd edition, Thomson Learning, 2007
http://www.imageprocessingplace.com/

Tantárgy oktatója

Palágyi Kálmán Dr.

A tantárgy honlapja

Digitális képfeldolgozás