Digitális laboratóriumi gyakorlatok

  • 4 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 4 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás


1. Logikai kapuk vizsgálata


2. Kombinációs hálózatok I.


3. Kombinációs hálózatok II.


4. NE555


5. Szekvenciális hálózatok I.


6. Jelzőlámpa és dobókocka


7. D/A-konverterek


8. A/D-konverter


9. Léptetőmotor


10. Kicsi kapcsolások


11. VCO


Ajánlott irodalom


  • Michailovits Lehel (szerk.): III. éves fizikai laboratóriumi gyakorlatok. Szeged, 2004, JATEPress

  • Török Miklós: Elektronika. Szeged, 2000, JATEPress

  • Ulrich Tietze – Christoph Schenk: Analóg és digitális áramkörök. Budapest, 1993, Műszaki Könyvkiadó

  • Paul Horowitz: The art of electronics. Cambridge, 1994, Cambridge University Press

Tantárgy oktatója

Székely Péter Dr.

A tantárgy honlapja

Digitális laboratóriumi gyakorlatok