Kalkulus I.

  • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 3+1 kredit, őszi félév

Tantárgyleírás

Sorozatok, monotonitás, korlátosság, az e szám. Függvény fogalma, elemi függvények. Határérték. A differenciálszámítás alapfogalmai. A differenciálszámítás alkalmazásai: szélsőértékszámítás, függvénydiszkusszió, L'Hospital-szabály. Határozatlan integrál, integrálási módszerek. A határozott integrál alapfogalmai. Az integrálszámítás alkalmazásai: terület, ívhossz, forgástest térfogata és felszíne, fizikai alkalmazások. Impropius integrálok.

Ajánlott irodalom

Az előadás anyaga megtalálható a Szabó Tamás KALKULUS I. jegyzetben (Polygon)
A gyakorlatra a Szabó Tamás Kalkulus I. példatár informatikusoknak jegyzetet javasoljuk.

Tantárgy felelőse

Dr. Fülöp Vanda

A tantárgy honlapja

Kalkulus I.