Logika és informatikai alkalmazásai

 • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra gyakorlat (Gyakorlati jegy)
 • 3+1 kredit, tavaszi félév

Tematika

 • Az ítéletkalkulus alapfogalmai. Normálformák. Kompaktsági tétel. Tabló módszer. Deduktív rendszerek. Rezolúció.
 • Az elsőrendű logika alapfogalmai. Normálformák. A Herbrand elmélet. Kompaktsági tétel. Az elsőrendű logika rezolúciós kalkulusa. Deduktív rendszerek az elsőrendű kalkulusban.
 • A logikai programozás alapjai. Bevezetés a PROLOG-ba.
 • Az elsőrendű logika és a Codd-féle relációkalkulus. Relációs adatbázisrendszerek lekérdező nyelvei.
 • Modális logikák.
 • Rendszerek verifikációja. A CTL szintaxisa és szemantikája. Modell ellenőrzés.
 • Szekvenciális programok verifikációja. A Hoare kalkulus.


 • Előadás anyaga:
 • Dr. Ésik Zoltán: Logika és informatikai alkalmazásai fóliák (pdf)

Ajánlott irodalom

 • U. Schöning: Logic for computer scientists, Brikhauser, 1989.
 • Ben-Ari: Mathematical logic for computer science, Prentice Hall, 1993.
 • Burris: Logic for mathematics and computer science, Prentice Hall, 1998.
 • M. Huth, M. Ryan: Logic in Computer Science, Cambridge University Press, 2002.

Tantárgy oktatója

Iván Szabolcs Dr.

A tantárgy honlapja

Logika és informatikai alkalmazásai