Makroökönómia I.

  • 2 óra előadás (kollokvium)
  • 3 kredit, őszi félév

Tematika

Tantárgyi követelmények
a Makroökonómia című tárgyból – nappali tagozat, TTIK, 2013 ősz
6. Tananyag:
Kötelező irodalom:N. Gregory Mankiw: Makroökonómia, Osiris, Budapest 2002
Téma
Oldalak
1. Bevezetés – Makroökonómiai irányzatok 35-47. o.
2. A makroökonómia mutatói 48-76. o.
3. Nemzeti jövedelem: termelés, elosztás, felhasználás 77-110. o.
4. Gazdasági növekedés 111-153. o.
5. Munkanélküliség 154-177. o.
6. Pénz és infláció 178-213. o.
7. A nyitott gazdaság 214-256. o.
8. Az aggregált kereslet I. 278-299. o.
9. Az aggregált kereslet II. 300-326. o.
10. Az aggregált kínálat 359-387. o.
11. Mikroökonómiai háttér I.: A fogyasztás 433-462. o.
12. Mikroökonómiai háttér II.: A beruházás 483-504. o.
Továbbá az előadásokon elhangzó, de a kötelező irodalomban nem szereplő ismeretek.

Ajánlott irodalom

R. E. HallJ. B. Taylor: Makroökonómia, Akadémiai Kiadó, 20037. A CooSpace felületén elérhető anyagok  • Előadások ppt-i

  • Minta vizsga dolgozat

  • Kurzusleírás és tantárgyi követelmények

Tantárgy oktatója

Dr. Kotosz Balázs Gyula