Menedzsment alapismeretek

 • 2 óra előadás (kollokvium)
 • 2 kredit, őszi félév

Tematika

  1.Bevezető: A menedzsment definíciója, az ehhez kapcsolódó fogalmak magyarázata (menedzsment tevékenységek, szervezeti célok, erőforrások, eredményesség, hatékonyság), a menedzsment legfontosabb területei, kapcsolódásai.

  2. Üzleti környezet: a belső, mikro és makro környezet legfontosabb elemei. Környezetelemzés legfontosabb technikái röviden: makro- és mikrokörnyezet elemzése, stakeholder elemzés.

  3. Sikerkritériumok: a szervezeti hatékonyság kutatásának rövid története (klasszikusok, human relations, irányzatok a II. világháború után).

  4. Tervezés: tervezés definíciója, időhorizontjai, szintjei, funkciói, problémái. A tervezés kemény és puha módszerei. (Kiegészítés: ötletgeneráló technikák.) A tervezés lépései: célkitűzés, SWOT), a stratégiai lehetőségek felvázolása, megvalósítás, ellenőrzés.

  5. Szervezés: a szervezés definíciója, a szervezeti felépítés alapfogalmai. A funkcionális szervezet modellje, előnyei, hátrányai. A divizionális szervezet modellje, a divizionális szervezet kialakításának lépései, e forma előnyei és hátrányai. A mátrix szervezet modellje, előnyei és hátrányai. Konszernek, holdingok.

  6. Vezetés: Vezetési elméletek: a diszpozicionális megközelítés, döntésközpontú vezetés-elméletek, személyiségközpontú vezetéselméletek, kontingencia elméletek. Vezetési stílusok. Vezetői hatalom, befolyás.

  7. Ellenőrzés: Az ellenőrzés folyamata. Kontroll típusok. A hatékony ellenőrzés.

  8. kis- és középvállalkozások gyakorlati menedzselése

  Tantárgy oktatója

  Dr. Majó Zoltán