Mérés és adatgyűjtés

 • 2 óra előadás (kollokvium)
 • 3 kredit, tavaszi félév

Tematika


 • A méréselmélet, méréstechnika általános problémái

 • Metrológiai alapfogalmak. SI-mértékegységrendszer.

 • A mérőeszközök általános felépítése. A műszerek legfontosabb jellemzői, felbontás és érzékenység.

 • A mérési hibák okai, determinisztikus és véletlenszerű hibák. A véletlenszerű hibák kezelésének eszközei.

 • Mintavételezéses mérés, mintavételi tétel.

 • Mintavevő és tartó áramkörök, D/A és A/D átalakítók.

 • Az elektromos mennyiségek mérésének módszerei.

 • Mérőműszerek (multiméterek, jelanalizátorok, oszcilloszkópok...)

 • A mérőműszerek és a mérőeszközök kalibrálása.

 • Szenzorok és aktuátorok.

 • A LabVIEW lehetőségei.

Tantárgy oktatója

Dr. Mingesz Róbert Zoltán

A tantárgy honlapja

Mérés és adatgyűjtés