Mikroökonómia I.

  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra gyakorlat
  • 3 + 2 kredit, tavaszi félév

Tematika

Matematikai bevezető I

Matematikai bevezető II.

Szükségletek és erőforrások. A közgazdaságtan alapvető kérdései. Hatékonyság.

Erőforrás-korlát, közömbösségi görbe, optimalizálás.

Hasznossági függvények, optimalizálás, keresleti fgv-ek.

A piaci kereslet. A kereslet rugalmassága.

Intertemporális választások, a pénz időértéke. Befektetési döntések.

Vállalkozás, vállalat. Profitmaximalizálás, költségminimalizálás.

gyakorlás

I. ZH

A tökéletes verseny modellje. Monopolisztikus verseny.

Monopólium; árdiszkrimináció.

Oligopóliumok.

A termelési tényezők piacai.

Piaci elégtelenségek. Externáliák. A közjavak.

II. ZH

Tantárgy oktatója

Dr. Mozsár Ferenc