Operációs rendszerek

 • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
 • 2+2 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

Bevezetés • Mi az operációs rendszer?

 • Az operációs rendszerek története

 • Operációs rendszerek fajtái

 • Operációs rendszer fogalmak

 • Rendszerhívások

 • Operációs rendszer struktúrák

 • Processzusok és szálak


Processzusok • Bevezetés

 • Processzusok kommunikációja

 • Klasszikus IPC problémák

 • Ütemezés


Be- és kivitel • Az I/O hardver alapelvei

 • Az I/O szoftver alapelvei

 • I/O szoftver rétegek


Holtpontok • Erőforrások

 • Holtpontok alapelvei

 • Az Ostrich algoritmus

 • Holtpont detektálás és helyreállítás

 • Holtpont elkerülés

 • Holtpont megelőzés

 • Más kérdések


Memória kezelés • Alap memória kezelés

 • Lapcsere

 • Virtuális memória

 • Lap cserélési algoritmusok

 • Lapozó rendszerek tervezési kérdései

 • Megvalósítási kérdések

 • Szegmentálás


Fájlrendszerek • Állományok

 • Könyvtárak

 • Fájlrendszerek megvalósítása

 • Példák fájlrendszerekre


Gyakorlati kérdések • Unix alapismeretek

 • Shell programozás

 • Szűrők

 • Reguláris kifejezések

 • Awk programozás


Ajánlott irodalom


 • A.S. Tanenbaum, A.S. Woodhull: Operációs rendszerek Tervezés és implementáció (3-ik kiadás)

 • A.S. Tanenbaum: Modern Operating Systems (3rd Edition)

 • A.S. Tanenbaum: Distributed Operating Systems

Tantárgy oktatója

Nagy Antal Dr.

A tantárgy honlapja

Operációs rendszerek