Szakdolgozat készítése 1. (mi)

  • 2 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 5 kredit, tavaszi félév

A tantárgy honlapja

Szakdolgozat készítése 1. (mi)