Számítógép-hálózatok

  • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 2+2 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal azokat a motivációkat és megoldásokat amelyek ma a számítógép hálózatok mögött állnak. A tantárgy végén a hallagtók érteni fogjág a fontosabb alapelveket és a ma használt technológiákat a számítógép hálózatok területén. A gyakorlati rész teljesítsésével megismerik azokat a gyakorlati eszközöket, módszereket amelyek segítségével egy hálózat megtervezhető, megvalósítható. Az előadás követi a Tannenbaum féla Számítógép hálózatok könyv felépítését logikáját, de több hangsúlyt helyez a ma használt technológiák, megoldások ismertetésére.

Tantárgy oktatója

Bilicki Vilmos Dr.

A tantárgy honlapja

Számítógép-hálózatok