Info
Az Oktatási Minisztérium támogatásával egy IKTA projekt keretében elkészült egy számítógéppel segített beszédjavítás-terápiára és olvasásfejlesztésre alkalmas eszköz, a BESZÉDMESTER.

A szoftver jelentõsége a beszédjavítás-terápiát tekintve abban áll, hogy olyan önmûködõ (gépi) beszédfelismerésen alapuló vizuális beszéd-kiértékelést valósít meg, amely hatékonyan támogatja a hallássérült gyermekeket az érthetõ beszédartikuláció elsajátításában. A hallássérültek beszédképzésének terápiája hagyományosan óriási türelmet és a szurdopedagógus állandó jelenlétét igényli, ugyanis a helyes hangképzés rögzítéséhez rengeteg ismétlésre és a pedagógus folyamatos korrekciójára van szükség. Ezt az ún. automatizálási folyamatot nagyban felgyorsítja és egyszerûbbé teszi a szoftver, amellyel a gyakorlás részben önállóan is végezhetõ.

A szoftver olvasásfejlesztõ moduljának célja, hogy játékos feladatokon és automatikus beszédfelismerésen keresztül a gyermek - a számítógépet motivációs eszközként használva - minél könnyebben és gyorsabban megtanulja a fonéma-graféma, ill. graféma-fonéma megfeleltetéseket. A program az általános olvasásfejlesztésen túl használható a részképességükben sérült gyermekek fejlesztõ terápiájában, segítheti a diszlexia-terápiát és egyes beszédhibák kezelését is.