Licensz
Letöltések

A "Beszédmester" program bárki által ingyenesen, bármiféle térítés vagy ellenszolgáltatás nélkül felhasználható beszédjavítás-terápiára, illetve olvasásfejlesztésre. A szoftver eredeti formájában, változtatás nélkül bárki által szabadon és kizárólag ingyenesen terjeszthetõ. A szoftver használatából eredõ közvetlenül vagy közvetetten adódó problémákért a készítõk semmiféle felelõsséggel nem tartoznak. A szoftver a készítõk tulajdonát képezi és szerzõi jogi védelem alá esik az 1999. évi LXXVI. törvény alapján. A szoftver terápiai célú használatán és az eredeti formában történõ ingyenes terjesztésen kívül a szerzõk minden jogukat fenntartják. Bármilyen más felhasználást, különösen beleértve a mû sajátos címének felhasználását, a mû átdolgozását vagy kiegészítését csak és kizárólag a készítõk engedélyezhetik.

A beszédjavítás-terápiai modul az artikulációjukban különbözõ okok miatt akadályozott gyermekeknek nyújt segítséget. Javasoljuk, hogy csak szakember irányítása mellett végezzék a terápiát. Az olvasásfejlesztõ modul didaktikájában részletesen megfogalmaztuk az erre a modulra vonatkozó felhasználási területeket. Hangsúlyozzuk, hogy a részképességükben sérült gyermekek szisztematikus fejlesztéséhez a pedagógus, illetve logopédus következetes segítõ munkája szükséges. A program megfelelõ terápiai használatához kérjük, hogy a metodikai és didaktikai leírásokat figyelmesen olvassák el!