Kalmár Breviárium

Elképzelések a jövőről

"A számítógépek további fejlődése oda fog vezetni, hogy egyrészt mindenki olcsón vásárolhat zsebbe férő kis számítógépet, másrészt a számítás, általánosabban az információfeldolgozás éppoly közszolgáltatás lesz, mint ma a telefon: mindenki „feltárcsázhatja” a központi nagy számítógépet, „betárcsázhatja” neki a feladatot és esetleg emberi hangon megkapja tőle a megoldást, esetleg képernyőn jelenik meg neki. A mai multiprogramozásos rendszerek nem is állnak ettől nagyon messze, a századfordulóra valószínűleg nem lesz már utópia."

"Nagyon érdekes, hogy a matematikusok alkalmazzák valamennyi szakember közül legkevésbé a számológépeket, pedig meg vagyok róla győződve, hogy éppen a nem numerikus alkalmazások területén nagyon sok teendő, alkalmazási lehetőség volna. Úgy képzelem, hogy a matematikusnak van egy problémája, megoldásához pedig van néhány ötlete, ha ezeket egy alkalmas nyelven be tudná táplálni egy számológépbe, és az kipróbálná az ötleteket, kinyomtatná a kapott részleteredményeket, ezek újabb ötleteket adhatnak a matematikusnak, aki megbírálná, hogy melyik visz közelebb a célhoz, a többit pedig törölné. Ennek az iterációja – interaktív bizonyítás – útján gondolom, esetleg 10 éven belül, de talán előbb is el lehet érni azt, hogy olyan problémát is meg tud oldani egy matematikusból és egy számológépből álló rendszer, amivel a matematikusok kézi módszerekkel hiába próbálkoztak. De ehhez mindenekelőtt speciális, matematikusok számára készült, matematikai ötletközlő interaktív programozási nyelvet kellene szerkeszteni és a meglevő számológépeken megvalósítani. Az eredmény viszont számos elméleti beállítottságú matematikust meggyőzne a számítástudomány hasznáról."