Az MSZNY 2003 Konferencia Programja
December 10. szerda
(helyszín: Tisza Hotel)

10.00-10.10Megnyitó
10.10-11.401. szekció
10.10-10.25 Bibok K.:
A szóról és a szófajokról (a számítógépes szövegfeldolgozás kapcsán)
10.25-10.40 Trón V., Rebrus P.:
Magyar múlt idejű igealakok esetalapú modellezése
10.40-10.55 Mártonfi A.:
Próbák és példák a Magyar értelmező kéziszótár (2. kiadás, 2003) rejtett információinak feltárására
10.55-11.10 Bakota T., Hócza A., Kuba A., Oravecz Cs.:
A magyar nyelv különböző szófaji elemzőinek összevetése
11.10-11.25 Csernoch M., Hunyadi L., Hollósy B.:
Szótípusok megjelenésének szabályszerűsége nyomtatott szövegekben
11.25-11.40 Nagy V.:
Korpusz-egyértelműsítés — a morfoszintaxison túl
11.40-12.00Kávészünet
12.00-13.302. szekció
12.00-12.15 Miháczi A., Németh L., Rácz M.:
Magyar szövegek természetes nyelvi előfeldolgozása
12.15-12.30 Novák A., Nagy V., Oravecz Cs.:
Magyar ismeretlenszó-elemző program fejlesztése
12.30-12.45 Solymosi M.:
Új szakkifejezések keletkezésének vizsgálata számítógépes szakirodalmi adatbázisok segítségével a molekuláris genetika szaknyelvében
12.45-13.00 Hócza A., Iván Sz.:
Főnévi csoportok tanulása és felismerése
13.00-13.15 Gábor K., Varasdi K.:
Javaslat a magyar igék szemantikájának számítógépes implementációjára
13.15-13.30 Vámos T., Soós I.:
Fordítás magyarról magyarra – azaz a megértő kapcsolat az állampolgár és a kormányzás között
13.30-14.45Ebédszünet
14.45-16.153. szekció
14.45-15.00 Kis Á.:
A számítógépen ábrázolt szöveg négy szintű modellje
15.00-15.15 Alberti G., Kleiber J., Viszket A.:
GeLexi projekt: GEneratív LEXIkonon alapuló mondatelemzés
15.15-15.30 Prószéky G.:
A természetes nyelvek formális modelljeiről
15.30-15.45 Kálmán L.. Balázs L., Erdélyi Sz. M.:
Tudásalapú nyelvfeldolgozás
15.45-16.00 Tatai G., Laufer L.:
Nyelvi elemek érzelmi töltetének vizsgálata és felhasználása természetes nyelvi dialógusrendszerben
16.00-16.15 Bácsi J.:
Szemantikai hálószótár diszfázia-terápiához
16.15-16.35Kávészünet
16.35-17.504. szekció
16.35-16.50 Tihanyi L.:
A MorphoLogic MetaMorpho projektjének története
16.50-17.05 Pohl G.:
Szövegszinkronizációs módszerek, hibrid bekezdés- és modatszinkronizációs megoldás
17.05-17.20 Hodász G., Grőbler T.:
Nyelvi tudásra épülő fordítómemória
17.20-17.35 Kis B., Lengyel I.:
Új módszerek az emberi fordítás számítógépes támogatásában
17.35-17.50 Ugray G., Újvárosi G.:
Angol időhatározói NP-k a gépi fordításban
17.50-18.00Rövid szünet
18.00-18.40Konferenciafórum (kerekasztal-megbeszélés a konferenciasorozat tematikáját, jövőjét illetően)
19.00-Állófogadás és vacsora a Tisza HotelbenDecember 11. csütörtök
(helyszín: Tisza Hotel)

09.00-10.155. szekció
09.00-09.15 Tóth L., Kocsor A., Kovács K., Felföldi L.:
Nyelvészeti tudásforrások integrálási lehetőségei diszkriminatív szegmens-alapú beszédfelismerő rendszerekbe
09.15-09.30 Sejtes Gy., Zsigri Gy.:
Hangátmenetek a beszédfelismerésben
09.30-09.45 Rovny F., Páli G. J.:
Eljárások idegen nyelv megértéséhez és elsajátításához
09.45-10.00 Hunyadi L., Abari K., Tóth E.:
Nyelvészeti és számítástechnikai módszerek a bűnügyi nyelvészetben
10.00-10.15 Czap L., Mátyás J.:
Beszélő fej
10.15-10.35Kávészünet
10.35-12.456. szekció: rövid előadások
10.35-10.40 Mihajlik P., Tatai P., Gordos G.:
Gépi beszédfelismerők betanítása — Mennyi kézi szegmentálásra van szükségünk?
10.40-10.45 Szaszák Gy., Vicsi K.:
A magyar nyelv ejtésvariáció vizsgálata gépi beszédfelismerés segítésére
10.45-10.50 László J., Ehmann B.:
LAS Verticum: Egy szó feletti tartalomelemző szoftver
10.50-10.55 Ehmann B.:
A LAS Verticum narratív pszichológiai tartalomelemző rendszer időmodulja
10.55-11.00 Pohárnok M.:
A kapcsolati viszonyok téri szerveződésének vizsgálata
11.00-11.05 Pólya T.:
A narratív perspektíva automatikus kódolása élettörténeti narratívumokban
11.05-11.10 Kovásznai G.:
Univerzális konfigurációs nyelv és mag-architektúra párbeszédes rendszerekben
11.10-11.15 Halácsy P., Németh L., Kornai A., Rung A., Szakadát I., Trón V.:
A Szószablya projekt
11.15-11.20 Bódis Z., Kleiber J., Szilágyi É., Viszket A.:
Leíró nyelvtan – adatbázisból
11.20-11.25 Naszódi M.:
Felszíni eset – absztrakt eset
11.25-11.30 Gábor K., Héja E., Mészáros Á.:
Kötőszók korpusz-alapú vizsgálata
11.30-11.35 Varga L.:
Mozgást jelentő predikátumok osztályozása és az objektumosztályok
11.35-11.40 Rádai-Kovács É.:
Terminológiai munka a fordításban számítógépes eszközök alkalmazásával
11.40-11.45 Juhász K. A.:
A FerrInfo korpusz (A Help Desk dokumentumok morfológiai és szemantikai vizsgálatának néhány eredménye)
11.45-11.50 Sass B.:
Egy új spamszűrő módszer
11.50-11.55 Ugray G.:
Intelligens természetes nyelvi kereső- és cserélő eszköz az MS Word szövegszerkesztőhöz: mFind
11.55-12.00 Vajda P.:
Természetes nyelvű interfész adatbázisok lekérdezéséhez
12.00-12.05 Vancsa L.:
A “BLEU” automatikus kiértékelési eljárás alkalmazása angol-magyar fordítóprogram gyakori, folyamatos minősítésére
12.05-12.10 Kis B.:
Nyelvészinformatikus-képzés terve az ELTE Bölcsészettudományi Karán
12.10-12.15 Kis Á.:
Humáninformatikus-képzés terve az ELTE Bölcsészettudományi Karán
12.15-12.45Vitafórum
12.45-14.00Ebédszünet
14.00-15.307. szekció
14.00-14.15 Pajzs J.:
Újdonságok és “ódon ritkaságok” a készülő Akadémiai nagyszótárban
14.15-14.30 Halácsy P., Kornai A., Németh L., Rung A., Trón V.:
A Szószablya szógyakorisági szótár
14.30-14.45 Cs. Czachesz E., Csirik J.:
10-16 éves tanulók írásbeli szókincsének gyakorisági szótára
14.45-15.00 Huszár Zs., Sramó A.:
Idői struktúrák feltárása kvalitatív és kvantitatív szövegelemzéssel – az időiség számítógépes nyelvészeti vizsgálata egy PhD kutatás keretében
15.00-15.15 Kertész-Farkas A., Fülöp Z., Kocsor A.:
Magyar nyelvű szótárak tömör reprezentációja nemdeterminisztikus automatákkal
15.15-15.30 Hatvani Cs., Csendes D., Alexin Z., Csirik J., Gyimóthy T.:
Emberi közreműködéssel annotált magyar nyelvi korpusz: a Szeged Korpusz
15.30-15.50Kávészünet
15.50-17.208. szekció
15.50-16.05 Kis B., Ugray G.:
Új korpuszstatisztikai eszköztár kollokációkeresésre
16.05-16.20 Novák A.:
Milyen a jó Humor?
16.20-16.35 Váradi T.:
Főnévi csoportok annotálása a CLaRK rendszerben
16.35-16.50 Kis B., Naszódi M., Prószéky G.:
Komplex (magyar) szintaktikai elemző rendszer mint beágyazott rendszer
16.50-17.05 Miháltz M.:
Magyar főnévi WordNet-ontológia létrehozása automatikus módszerekkel
17.05-17.20 Prószéky G.:
NewsPro: automatikus információszerzés gazdasági rövidhírekből
17.20-17.30Zárás