MSZNY2006 program

 

December 7. (csütörtök)

9.00-10.30    regisztráció, kávé

10.30-11.30   PLENÁRIS ELŐADÁS I.

Pléh Csaba: Nyelvstatisztika, gépi nyelvészet és pszicholingvisztika: történeti áttekintés

11.30-11.40   rövid szünet

11.40-13.00   I. szekció: Korpusznyelvészet

11.40-12.00 Tikk et al.: Magyar internetes gazdasági tematikájú tartalmak keresése

 12.00-12.20 Sass: Igei vonzatkeretek az MNSZ tagmondataiban

12.20-12.40 Farkas, Szarvas: Nyelvfüggetlen tulajdonnév-felismerő rendszer, és alkalmazása különböző domainekre

 12.40-13.00 Varga, Simon: Magyar nyelvű tulajdonnév-felismerés maximum entrópia módszerrel

13.00-14.00   ebéd

14.00-16.00   II. szekció: Gépi fordítás és morfológia

14.00-14.20 Tihanyi, Merényi: A MetaMorpho fordítóprogram projekt 2006-ban

14.20-14.30 Vincze et al.: Szótárazási dilemmák a MetaMorpho magyar-angol fordítóprogram névszói adatbázisának építésében

14.30-14.40 Pohl: A MorphoTM főnévicsoport-szinkronizáló módszereinek továbbfejlesztése és vizsgálata

14.40-15.00 Váradi: Részleges gépi fordítás a NooJ rendszerben

15.00-15.20 Alberti et al.: ReALIS projekt: a szóképzés általánosítása a számítógépes fordításban

15.20-15.40 Kiss, Németh: Tisztán statisztikai alapú szófaji címkéző használata a Szeged Korpuszon

15.40-16.00 Novák, M.Pintér: Milyen a még jobb Humor?

16.00-16.30   kávészünet

16.30-18.00   III. szekció: Beszédtechnológia

16.30-16.45 Abari, Olaszy: Internetes beszédadatbázis a magyar mássalhangzó-kapcsolódások akusztikai szerkezetének bemutatására

16.45-17.00 Abari et al.: Magyar kiejtési szótár az Interneten

17.00-17.20 Mihajlik: Koartikulációs modellek a magyar nyelvű gépi beszédfelismerésben

17.20-17.40 Tarján et al.: Eredmények a magyar nyelvű beszédfelismerési konfidencia-becslésben

17.40-18.00  Feldhoffer, Bárdi: Látható beszéd: beszédhang alapú fejmodell animáció siketeknek

18.00-18.20   szünet

18.20-19.00   Kerekasztal megbeszélés

19.00-          vacsora

 


December 8. (péntek)

9.00-10.00    PLENÁRIS ELŐADÁS II.

Kornai András: Szabályok és statisztika

10.00-10.10   rövid szünet

10.10-11.30   IV. szekció: Ontológia

10.10-10.30 Varasdi et al.: Az általános ontológia egy új modellje

10.30-10.50 Ungváry: Az ontológiák legfelső generikus szintje, a csúcsfogalmak természetes rendszere és a DOLCE kritikája

10.50-11.30 Magyar WordNet előadások:

- Kuti et al.: Igei wordnet és igei eseményszerkezet ábrázolása

- Hatvani et al.: Főnevek a Magyar WordNetben

- Gyarmati et al.: A melléknevek beillesztése a Magyar WordNetbe

11.30-12.00   kávészünet

12.00-13.30   V. szekció: Pszichológiai szempontú szövegfeldolgozások

Bigazzi et al.: A személy- és csoportközi értékelés pszicholingvisztikája

Ehmann et al.: NooJ fejlesztések a szubjektív időélmény tartalomelemzéses vizsgálatára

Ferenczhalmy, László: Az intencionalitás modul kidolgozása NOOJ tartalomelemző programmal

Fülöp, László: Az elbeszélések érzelmi aspektusának vizsgálata tartalomelemző program segítségével

Mészáros, Papp: A kauzális kohézió vizsgálata a NooJ tartalomelemző programmal

Pohárnok: A személyközi közelítés-távolítás azonosítása lokális nyelvtanok segítségével

Pólya: A pszichológiai perspektíva modul fejlesztése

Szalai, László: Az aktivitás - passzivitás modul kidolgozása NooJ tartalomelemző programmal

Vincze, László: A mentális igék szótára, valamint alkalmazása az automatikus tartalomelemzésben

13.30-14.30   ebéd

14.30-16.15   Poszter / demo szekció

Abari, Olaszy: Internetes beszédadatbázis a magyar mássalhangzó-kapcsolódások akusztikai szerkezetének bemutatására

Abari et al.: Magyar kiejtési szótár az Interneten

Bíró et al.: Simítás hasonlósági információ felhasználásával

Gyarmathy, Szeredi: A kommunikációs fogalmak jelentés-reprezentációjának egy modellje

Kabai, Bigazzi, László: Automatikus tartalmi osztályozás és társítás kidolgozása az Igazságügyi Minisztériumba beérkező állampolgári levelekre

Karsai: ALL-SPIDSY - Beszélőazonosító rendszer

Kracht: Referent Systems and Argument Structure

Lejtovicz, Kardkovács: Anaforafeloldás magyar nyelvű szövegekben

Lesi: Automatikus verselemzés tanuló algoritmusok alkalmazásával

Németh B.: Fogalmi hálózat természetes nyelvű szövegek feldolgozásához

Prószéky, Tardy: A most záruló Európai Uniós "EuroTermBank" projekt eredményeinek bemutatása

Puskás, Karsai: A KAPU tartalomelemző program narratív pszichológiai alkalmazásának lehetőségei és a program bemutatása

Simon et al.: A HunNER Korpusz

Szekeres et al.: Ontológiaalapú szövegannotáció a Sintagma projektben

16.15-16.45   kávészünet

16.45-17.45   VI. szekció: Szemantika

16.45-17.00 Grőbler, Szőts: Hol fáj? - A jelentésreprezentáció nehézségei egy kórlapkitöltő rendszerben

17.00-17.15 Babarczy et al.: Argumentumstruktúrák gépi azonosítása (Szemantikai modul a Hunpars elemzőhöz)

17.15-17.30 Gábor, Héja: Szemantikai igeosztályok tesztelése az MNSz-ben

17.30-17.45 Orosz: Főnevek szemantikai jegyei és kódolásuk a MetaMorpho projektben