PROGRAM

December 1. csütörtök

9:00-10:30 Regisztráció, kávé

10:30-10:45 Megnyitó

I. Többnyelvűség

10:45-11:05 Pataki Máté, Vajna Miklós

Többnyelvű dokumentum nyelvének megállapítása

11:05-11:25 Laki László János

Statisztikai gépi fordítási módszereken alapuló egynyelvű szövegelemző rendszer és szótövesítő

11:25-11:45 Pataki Máté

Fordítási plágiumok keresése

11:45-12:05 Oravecz Csaba, Sass Bálint, Tihanyi László

Soknyelvpáros gépi fordítás hatékony és megbízható kiértékelése

12:05-12:25 Héja Enikő, Takács Dávid, Sass Bálint

Igei bővítménykeretek fordítási ekvivalenseinek kinyerése mélyen elemzett párhuzamos korpuszból

12:25-12:45 Vincze Veronika, Nagy T. István, Zsibrita János

Félig kompozicionális szerkezetek automatikus azonosítása magyar és angol nyelven

12:45-14:00 ebéd

 

II. Korpusz, ontológia

14:00-14:10 Váradi Tamás

Nyelvi eszközök és erőforrások szabványosítása a CESAR projekt keretében

14:10-14:30 Nagy Ágoston, Almási Attila, Vincze Veronika

Jelentés-egyértelműsített szabadalmi korpusz

14:30-14:50 Simon Eszter, Sass Bálint, Mittelholcz Iván

Korpuszépítés ómagyar kódexekből

14:50-15:10 Vincze Veronika, Almási Attila

Nem lexikalizált fogalmak a Magyar WordNetben

15:10-15:30 Kiss Gábor, Kiss Márton, Sáfrány-Kovalik Balázs, Tóth Dorottya

A Magyar szóelemtár megalkotása és a Magyar gyökszótár előkészítő munkálatai

15:30-15:50 kávé

 

III. Poszterek és laptopos bemutatók

15:50-17:00

Poszterek

Fazekas Judit, Németh Kornél, Pléh Csaba, Varga Dániel

Korpuszalapú entrópiamértékek gating- és lexikai döntési kísérletekben

Jani Mátyás, Björn Lindblom, Sten Ternström

Interaktív fonetikai eszköz az artikulációs csatorna keresztmetszet-függvényének meghatározására

Miháltz Márton

Magyar NP-felismerők összehasonlítása

Szabó Martina Katalin, Schmalcz András, Nagy T. István, Vincze Veronika

A HunOr magyar-orosz párhuzamos korpusz

Szidarovszky Ferenc, Tikk Domonkos, Tóth Gábor

Magyar szóalak- és morfológiaielemzés-adatbázis

Tóth Ágoston, Csernyi Gábor

Lemmaasszociáció és morfológiai jegyek mesterséges neurális hálózatokban

Laptopos bemutatók

Abari Kálmán, Olaszy Gábor

Interaktív formánsérték-módosító fejlesztése

Héja Enikő, Takács Dávid

Automatikusan előállított protoszótárak közzététele

Hussami Péter

MASZEKER: szemantikus keresőprogram

Kiss Márton, Vincze Veronika, Nagy Ágoston, Alexin Zoltán

Szabadalmak igénypontgráfjának automatikus előállítása és hibaelemzése

Novák Attila, Orosz György, Indig Balázs

Javában taggelünk

Vásárhelyi Dániel

Fonológiai jegyek felügyelet nélküli tanulása fonemikus korpuszból

IV. Szintaxis, morfológia, névelem-felismerés

17:00-17:20 Recski Gábor

A sekély mondattani elemzés további lépései

17:20-17:40 Berend Gábor, Vincze Veronika

Közösségkeresés alapú felügyelet nélküli szófaji egyértelműsítés

17:40-18:00 Móra György, Vincze Veronika, Zsibrita János

Szófaji kódok és névelemek együttes osztályozása

18:00-18:20 Siklósi Borbála, Orosz György, Novák Attila

Magyar nyelvű klinikai dokumentumok előfeldolgozása

18:30-tól vacsora


December 2. péntek

V. Beszédtechnológia

9:00-9:20 Tarján Balázs, Mihajlik Péter, Fegyó Tibor

Nyelvimodell-adaptáció ügyfélszolgálati beszélgetések gépi leiratozásához

9:20-9:40 Csapó Tamás Gábor, Németh Géza

Prozódiai változatosság rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasóval

9:40-10:00 Szaszák György, Beke András

A szintaktikai szerkezet automatikus feltérképezése a beszédjel prozódiai elemzése alapján

10:00-10:20 Szekrényes István, Csipkés László, Oravecz Csaba

A HuComTech-korpusz és -adatbázis számítógépes nyelvészeti feldolgozásának lehetőségei. Automatikus prozódiai annotáció

10:20-10:40 Kiss Hermina

A HuComTech audio adatbázis szintaktikai szintjének elvei és szabályrendszerének újdonságai

10:40-11:00 kávé

VI. Pszichológia, pragmatika, kognitív nyelvészet

11:00-11:20 Csertő István, László János

A csoportközi értékelés mint a csoporttrauma érzelmi feldolgozásának indikátora a nemzeti történelem elbeszéléseiben

11:20-11:40 Ehmann Bea, Lendvai Piroska, Fritz Adorján, Miháltz Márton, Tihanyi László

Szemantikus szerepek vizsgálata magyar nyelvű szövegek narratív pszichológiai elemzésében

11:40-12:00 Puskás László

Paralingvisztikai jegyek a narratív pszichológiai tartalomelemzésben: a magabiztosság-krízis skála

12:00-12:20 Bódog Alexa, Abuczki Ágnes, Németh T. Enikő

A multimodális pragmatikai annotáció jelentősége a számítógépes nyelvészetben

12:20-12:40 Babarczy Anna

Metaforikus kifejezések szerkezeti jellemzői

12:40-14:00 12:20-13:30 ebéd

 

VII. Szemantika

14:00-14:20 13:30-13:50 Alberti Gábor

Az intenzionalitás számítógépes nyelvészeti kezelése – avagy a ReALIS λ szintfüggvénye

14:20-14:40 13:50-14:10 Kilián Imre

Tárgymodell-változatok a ReALIS nyelvi elemzéshez

14:40-15:00 14:10-14:30 Károly Márton

Interpretáció, intenzionalitás, modalitás – avagy a ReALIS λ függvényének implementációja felé

15:00-15:20 14:30-14:50 Szécsényi Tibor

Kvantifikált kifejezések hatóköri többértelműségének szabályalapú kezelése

15:20-15:40 14:50-15:10 kávé

15:40-16:30 15:10-16:00 fórum, Legjobb Ifjú Kutatói Díj kiosztása