Operációs rendszerek

gyakorlat | 2015 | nappali

Tematika

 1. Bevezetés I. [pdf]
 2. Bevezetés II., parancsok szöveges fájlokra, csővezeték, átirányítások [pdf, dat]
 3. Bevezetés III., jogosultságkezelés, felhasználók kezelése, linkelés [pdf, hello.sh]
 4. BASH script programozás I., alapok, változók, paraméter kezelés [pdf, behelyettesites.sh, megoldas_12, megoldas_13, megoldás_16]
 5. BASH script programozás II., vezérlési szerkezetek [pdf, 01.sh, 02.sh, 03.sh]
 6. Reguláris kifejezések, szűrők bevezetés, BASH script programozás III. [pdf, regkif.txt , 06_email.sh , megoldas_12, megoldas_13, megoldás_16]
 7. BASH script programozás IV., szűrők [pdf, longest.sh , megoldas_12, megoldas_13, megoldás_16, megoldás_regexp]
 8. zh
 9. AWK programozás I. [pdf]
 10. tavaszi szünet
 11. AWK programozás II., minták, vezérlési szerkezetek [pdf, dat, 01.awk, 02.awk, 03.awk, 04.awk, 05.awk, megoldas_12, megoldas_13, megoldás_16]
 12. AWK programozás III., tömbök, beépített függvények [pdf, txt, 01.awk, 02.awk, 03.awk]
 13. AWK programozás IV., reguláris kifejezések, gyakorlás [pdf, 01.awk, 02.awk, 03.awk, 10.awk, megoldas_12, megoldas_13, megoldás_16]
 14. zh

Ajánlott irodalom

Követelmények

Részteljesítések, pontszerzési lehetőségek: 2 zárthelyi dolgozat, 5 db órai feladat.

A zárthelyi dolgozatok és az órai kis feladatok megoldására kapott pontok összege alapján történik a gyakorlati jegy megállapítása, de ennek összege nem lehet nagyobb a két zárthelyi dolgozatra szerezhető összpontszámnál:

Sikertelen gyakorlati teljesítés (elégtelen gyakorlati jegy) javítása javító zh megírásával lehetséges. Javító zh megírására az a hallgató jogosult, aki a szorgalmi időszakbeli részteljesítései alapján elégtelen gyakorlati jegyet szerzett és mindkét zárthelyi dolgozatot megírta. A javító zh feladatai a teljes félév gyakorlati anyagát lefedik. A javító zh megoldásához csak a helyszínen biztosított elektronikus segédanyag használható. A javító zh-n 20 pont szerezhető. A javítás akkor sikeres, ha a hallgató a javító zh-n legalább 10 pontot szerez. Sikeres javítás esetén elégséges (2) gyakorlati jegy kerül megállapításra. Ennél jobb jegy még magasabb pontszám esetén sem adható. A javító zh megírására az 1. vizsgahéten, később meghatározandó időpontban kerül majd sor.