Döntéselméleti modellek

gyakorlat | 2016 | nappali

A gyakorlat helye és időpontja

Kedd 17:35 - IR225

Anyagok a gyakorlathoz

Fontos idõpontok:

Előadás tartása - időpontok:

Esszé témák:

Esszé leadási fromátum

Az esszé beadásának egységesített módon kell történnie, éppen ezért ez Latex formátumban fog történni egy .tex és egy .pdf fájl beküldésével.
Elkészítettem egy sablont és hozzá egy pdf-fé fordító Makefilet. Természetesen ennek használatához a szükséges csomagoknak fent kell lennie, pl:

Aki most ismerkedik a Latex-hel, annak néhány segédlet:

Mindenkit arra kérnék, hogy lehetõleg a legismertebb, legelfogadottabb alap csomagok használatára szûkítsük a beemelet csomagokat, elkerülve az esetleges ütközéseket. Ugyanis a félév végén az összes esszé egy tex-ben lesz összesítve és közzétéve.

Követelmények

A gyakorlati pontszám a következõkbõl tevõdik össze:

A gyakorlat érdemjegyének meghatározása a fenti feltételeket kielégítõ szerzett pontok összege alapján történik a következõ ponthatárok szerint:

Csak az a hallgató vizsgázhat az ETR-ben meghirdetett vizsganapokon, aki a gyakorlatból a minimum 20 pontot megszerezte.

Javasolt irodalom:

- David L. Olson: Decision aids for selection problems; Springer kiadó
- Csontos László (válogatásában): A racionális döntések elmélete; Osiris kiadó
- David B. Johnson: A közösségi döntések elmélete; Osiris kiadó
- Fábián György: Választási rendszerek; Osiris kiadó
- Dr. Kindler József, Dr. Papp Ottó: Komplex rendszerek vizsgálata; Mûszaki könyvkiadó
- Herbert A. Simon: Korlátozott racionalitás; Közgazdasági és Jogi könyvkiadó
- Ha-Joon Chang: 23 Dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról, HVG Kiadó
- Daniel Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás, HVG Kiadó