A szoftvertesztelés-képzés helye a hazai felsőoktatásban és kapcsolódás a nemzetközi standardokhoz

(The Software Testing Curriculum in the Hungarian Education in Conjunction with International Standards)

Balla Katalin, Beszédes Árpád, Csonka Béla György, Heckenast Tamás és Kovács Attila
Összefoglaló: A különböző informatikus alap- és mesterképzések magyarországi curriculumai jelenleg csekély mértékben tartalmazzák a szoftvertesztelésre mint önálló szakterületre vonatkozó tudásanyagot. Ehelyett általában a szoftver-minőségbiztosítás vagy az általánosabb szoftvertechnológiai tárgyak tematikájának része. A különböző szakmai konferenciákon elhangzottak alapján viszont kiderül, az iparban igenis komoly felvételi piacra számíthatnának a jól képzett szoftvertesztelők. Jelentős szerepe van a szoftvertesztelői szakma népszerűsítésében az ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) és hazai tagszervezete, a Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület (HTB - Hungarian Testing Board) szervezeteknek, melyek a szoftvertesztelés területén dolgozó szakemberek képzésének és minősítésének standardizálását tartják fő céljuknak. Részben ennek köszönhető, hogy az utóbbi időben kedvező változások tapasztalhatók ezen a téren a hazai felsőoktatásban, amelyre a jelen előadás szerzői által gondozott egyetemi tantárgyak mind jó példák (a szerzők többsége oszlopos tagja a HTB szervezetnek). Az előadás keretén belül részletesen ismertetjük a szoftvertesztelés területének fontosságát, valamint rámutatunk a jelenlegi hiányosságokra ezen a területen a hazai felsőoktatásban. Ezek után ismertetjük a nemzetközi standardok szerinti elvárt képzési programokat, majd megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a hazai felsőoktatás még aktívabb és szélesebb körű szerepet vállaljon a szoftvertesztelés oktatásában ezen standardok alapján.

Kulcsszavak: szoftvertesztelés, szoftverminőség, minőségbiztosítás


Abstract: The curricula of different bachelor and master programs in the Hungarian higher level education include a relatively modest amount of knowledge related to software testing as a separate discipline. Instead, it can be found usually as part of more general courses on software quality assurance or software engineering. Based on the feedback from the different symposia dedicated to software testing, it can be observed that good testing professionals are well sought after on the job market. The International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) and its local organization, the Hungarian Testing Board (HTB) plays a significant role in the popularization of the software testing profession. This organization is responsible for defining various guidelines such as examination structure and regulations, accreditation, certification etc. for software testing professionals. Undoubtedly, the activity of the Hungarian Testing Board also contributed to the fact that significant improvements in the Hungarian higher education can be observed in this area. The majority of the authors of this article are also members of the organization, and the courses they teach at their institutions are all good examples of this positive change. In the talk, we will stress the importance of software testing as a profession and point to the weaknesses in this area in the Hungarian higher education system. We will then overview the structure and content of the international standard teaching curricula, and investigate the possibilities of the extension of the teaching plans in the higher education according to these international guidelines.
 
Keywords: software testing, software quality, quality assurance

Back