Gingl Zoltán

Modern méréstechnika

Tematika/tételsor

  1. Modern mérőműszerek felépítése, osztályozása, műszerpéldák.
  2. Analóg és digitális műszerkomponensek, műszerek tulajdonságai, hibái, a hibák okai, mérési eredmények megadása.
  3. Digitalizálás. Integrális és differenciális nemlinearitás, kvantálási zaj, fizikai zaj. Effektív és zajmentes felbontás, a zaj csökkentésének lehetőségei.
  4. Mintavételezéses mérés, anti-aliasing szűrés, szűrőfajták. A digitális oszcilloszkóp méréstechnikai funkciói.
  5. A digitális jelfeldolgozás méréstechnikai alkalmazásai. Mintavételezett jelek spektrális analízise. Amplitúdó-, teljesítmény-, teljesítménysűrűség-spektrumok.
  6. Korrelációfüggvények, koherencia, idő- és frekvenciatartomány. Ablakfüggvények alkalmazása, zero-padding.
  7. Nemegyenletesen mintavételezett jelek analízise, újramintavételezés, Lomb-periodogram. Időfüggő spektrális analízis, wavelet-transzformáció. Diszkrét Hilbert-transzformáció.
  8. Mozgóátlag, sinc szűrők. A/D konverterek digitális szűrői. FIR és IIR szűrők és származtatásuk. Dekonvolúciós és optimális szűrők.
  9. A digitális jelszintézis alapjai, a rekonstrukció tulajdonságai, DDS áramkörök. Anti-imaging szűrés, sin(x)/x kompenzálás.
  10. Chopper és lockin méréstechnika. Moduláció, szinkron demoduláció, lockin erősítők. Alkalmazások

Ajánlott irodalom:


Hallgatói véleményezés

7/9/2018