Gyakorlófeladatok - SPI/SMBus

Gingl Zoltán - Műszaki Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
2020 © CC BY 4.0,


SPI adatátviteli sebesség

SPI idődiagram

SPI adatbitek

SMBus adatbitek

SMBus idődiagram

Port mód beállítása