PhD minimumkövetelmények az ország informatikai témájú doktori iskoláiban

Szegedi Tudományegyetem
Informatika Doktori Iskola
 • Legalább 2,5 pontot érő publikáció
 • elméleti téma esetén a cikkek között legyen legalább egy 1 szerzős vagy legalább két 2 szerzős
 • Publikációnak számit:
  • Lektorált folyóiratcikk: ha olyan folyóiratban jelent meg, amelyet a Mathematical Reviews, a Zentralblatt für Mathematik, a Computing Reviews, vagy az Inspec referál, vagy amely szerepel a Science Citation Index listáján
  • Lektorált folyóiratcikk: ha olyan folyóiratban jelent meg, amelyet valamely neves kiadó jelentetett meg (Academic Press, ACM, Cambridge University Press, IEEE Computer Society, IOS, Kluwer, MIT Press, Oxford University Press, Springer-Verlag, Elsevier, Wiley & Sons, World Scientific, Addison Wesley, Prentice Hall, North Holland, Birkhauser), elismert szakmai fórumot képez és nemzetközileg elismert szerkesztő bizottsággal rendelkezik.
  • Könyv, könyvfejezet: Ha olyan könyv, vagy olyan kiadványban jelent meg, amelyet a Mathematical Reviews, a Zentralblatt für Mathematik, a Computing Reviews vagy az Inspec referál, vagy amely szerepel a Science Citation Index listáján
  • Könyv, könyvfejezet: Ha olyan könyv, vagy olyan kiadványban jelent meg, amelyet valamely neves kiadó jelentetett meg (Academic Press, ACM, Cambridge University Press, IEEE Computer Society, IOS, Kluwer, MIT Press, Oxford University Press, Springer-Verlag, Elsevier, Wiley & Sons, World Scientific, Addison Wesley, Prentice Hall, North Holland, Birkhauser), és elismert szakmai fórumot képez.
  • Konferencia (symposium, workshop) kiadványban megjelent publikáció: Ha olyan kiadványban jelent meg, amelyet a Mathematical Reviews, a Zentralblatt für Mathematik, a Computing Reviews, vagy az Inspec referál, vagy amely szerepel a Science Citation Index listáján
  • Konferencia (symposium, workshop) kiadványban megjelent publikáció: Ha olyan kiadványban jelent meg, amely olyan nemzetközi konferencia (symposium, workshop) kiadványa, amely a terület nemzetközileg elismert rangos szakmai fóruma nemzetközi programbizottsággal, továbbá az elfogadott cikkek szerzőinek több mint 50%-a külföldi, és az elfogadási arány általában legfeljebb 50%.

Pontok:

 • 1,00 pont: 1 szerzős cikk
 • 0,75 pont: 2 szerzős cikk
 • 0,60 pont: 3 szerzős cikk
 • 0,48 pont: 4 szerzős cikk
 • 0,40 pont: 5 szerzős cikk
 • 0,32 pont: 6 szerzős cikk
 • 0,25 pont: 7 szerzős cikk
 • 0,20 pont: 8 szerzős cikk
 • 0,15 pont: 9 szerzős cikk
 • 0,10 pont: 10 vagy több szerzős cikk
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
 • Minimim 4 publikáció
 • legalább 2 cikk idegen nyelvű lektorált folyóiratban
  - legalább 1 WoS vagy Scopus
 • legalább 2 publikáció idegen nyelven, a jelölt legalább 50%-os részével
 • legalább 1 publikáció magyar nyelven (magyar állampolgárok esetén)
 • az elérendő minimális össz-pontszám: 12
 • A pontok osztandók a szerzők számával, a témavezető a társszerzők közül kihagyandó

Pontok:

 • 6 pont: Folyóiratcikk, Lektorált, külföldön megjelent idegen nyelvű
 • 4 pont: Folyóiratcikk, Lektorált, Magyarországon megjelent idegen nyelvű
 • 2 pont: Folyóiratcikk, Lektorált, magyar nyelvű
 • 3 pont: Folyóiratcikk, Nem lektorált, külföldön megjelent idegen nyelvű
 • 2 pont: Folyóiratcikk, Nem lektorált, Magyarországon megjelent idegen nyelvű
 • 1 pont: Folyóiratcikk, Nem lektorált, magyar nyelvű
 • 3 pont: Nemzetközi részvételű konferencia kiadványában megjelent idegen nyelvű
 • 2 pont: Hazai részvételű rendezvény kiadványában megjelent idegen nyelvű
 • 1 pont: Magyar nyelvű kiadványban megjelent konferencia-előadás
 • 2 pont: Külföldi szabadalom
 • 2 pont: Magyar szabadalom
 • 1 pont: Recenzió (más szerző művének kinyomtatott értékelése)
 • 1 pont: Elektronikus publikáció (folyóirat/cég honlapján, google scholarral megtalálható)
 • 8 pont: Idegen nyelvű könyv
 • 6 pont: Idegen nyelvű könyvrész, könyvfejezet
 • 5 pont: Magyar nyelvű könyv
 • 3 pont: Magyar nyelvű könyvrész, könyvfejezet
 • 4 pont: Szerkesztett kötetben cikk (legalább 10 oldal)
 • 3 pont: Nyomtatott (vagy elektronikus formában közzétett) egyetemi jegyzet (legalább 25 oldal)
Széchenyi István Egyetem
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola
 • TípusMagyar nyelvűIdegen nyelvű
  Tudományos monográfia610
  Könyvrész, könyvfejezet (tudományos kötetben)35
  Szerkesztett kötetben megjelent cikk (nem konferenciakiadványban)24
  Egyetemi jegyzet2--
  Külföldön megjelent lektorált folyóiratcikk--6
  Magyarországon megjelent lektorált folyóiratcikk24
  Nem lektorált folyóiratcikk11
  Lektorált cikk konferencia-kiadványban23
  Szabadalom12
  Külföldi egyetemen megjelent számozott Technical Report--1
 • +2 pont, ha a cikket közlő folyóirat impakt faktorral rendelkezik
 • +1 pont minden külföldön megjelent, idegen nyelvű publikáció, mely függetlenül hivatkozza a jelölt valamely cikkét. Itt idegen nyelvnek minden, a magyartól különböző nyelv elfogadott.
 • A pontértékek szempontjából „idegen nyelvű”-nek csak azok a publikációk számítanak, melyek a Doktori Iskola által a szakterület szempontjából elfogadott nyelvek közt felsorol. Minden más idegen nyelvű publikáció pontértéke a magyar nyelvűekével megegyező.
 • Lektoráltnak az a cikk számít, melyet független, anonim lektor vizsgált és nyilatkozott írásban a közölt eredmények értékéről és ezt a szerkesztőbizottság dokumentálta.
 • Több szerző esetén össze kell számolni a magyar szerzők számát, kihagyva ebből a jelölt témavezetőjét és a pontértéket ezzel elosztani.
 • A jelölt publikációinak összesített pontértéke legalább 14.
 • A publikációs listában legalább 2 idegen nyelvű publikáció található.
 • Legalább az egyik idegen nyelvű publikáció külföldön jelent meg.
 • A publikációs listában legalább 1 lektorált folyóiratcikk található.
Óbudai Egyetem
 • Legalább 5 publikáció
 • Legalább 2 idegen nyelvű referált folyóiratcikk a WoS vagy Scopus adatbázisban
Pannon Egyetem
Informatikai Tudományok
 • legalább két, a szakterület elismert nemzetközi referált idegen nyelvű folyóiratában megjelent cikk.
 • Kivételesen indokolt esetben a DIT minősített többséggel dönthet úgy, hogy az egyik cikk helyett rangos nemzetközi idegen nyelvű referált konferencia kiadványában megjelenő teljes hosszúságú közleményt is elfogad.
Debreceni Egyetem
 • legalább két lektorált tudományos folyóiratban vagy kötetben megjelent (megjelentetésre elfogadott, vagy DOI számmal rendelkező, vagy kefelenyomatban elérhető)
 • A közleményeknek társszerzői is lehetnek, közöttük a doktorjelölt témavezetıje is. Ha a közleményben két doktorjelölt is szerző, úgy a témavezetınek kell nyilatkoznia, hogy az értekezésben felhasznált eredmények mennyiben (milyen százalékos arányban) tükrözik az adott jelölt hozzájárulását.
 • Az elfogadható tudományos publikációk megítélésében az egyetem a MAB által, a doktori iskolák létesítésének és mőködésének akkreditációs követelményei mellékleteként közzétett szempontokat tekinti irányadónak
ELTE Informatikai Kar
 • Legalább 2 referált publikáció
Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Informatikai Tudományok Doktori Iskola
 • két lektorált, idegen nyelvű folyóirat publikáció tudományos folyóiratban (MTMT alapján, a jelölt legalább 50%-os részvételével)
 • indexált (Scopus, Web of Science) folyóirat publikáció