Alapismereti kérdések - mikrovezérlők alkalmazástechnikája


1. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése
Adja meg a belső RAM felépítését!
2. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése
Miben különbözik a belső RAM alsó és felső felének elérhetősége?
3. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése
Milyen művelettel érhetők el az SFR regiszterek?
4. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése
Milyen művelettel érhetők el a portok?
5. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése
Adja meg a megszakításkezelés idődiagramját!
6. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése
Milyen órajelforrások használhatók a processzor számára?
7. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése
Mekkora a belső oszcillátorok tipikus pontossága (%)?
8. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése
Mekkora a kvarcoszcillátorok tipikus pontossága (ppm)?
9. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése
Mi a power-on reset működési elve?
10. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése
Mi a watchdog timer működési elve?
11. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása
Adjon meg egy assembler utasítást, ami a belső RAM 64. bájtját írja!
12. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása
Adjon meg egy assembler utasítást, ami a P0 portot írja!
13. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása
Deklaráljon C-ben egy előjel nélküli 8 bites változót, ami a külső memóriában van!
14. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása
Adjon meg egy példát C nyelven a Timer2 (5-ös sorszámú) megszakítást kezelő függvény deklarálására!
15. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása
Mire kell ügyelni a megszakításkezeléskor? Legalább hármat soroljon fel!
16. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása
Adjon meg megszakításkezelő kódrészletet assemblerben, ami elmenti és visszaállítja az akkumulátor (ACC) és a státusz (PSW) értékét!
17. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása
Mi a volatile változó?
18. Digitális perifériák
Rajzolja fel az open-drain és push-pull módok kimeneti fokozatának felépítését!
19. Digitális perifériák
Hogyan konfigurálható egy portbit logikai bemenetként?
20. Digitális perifériák
Mi a crossbar szerepe?
21. Digitális perifériák
Adjon megy egy kapcsolást kis áramfelvételű LED illesztésére! Adjon meg egy példakódot a LED bekapcsolására!
22. Digitális perifériák
Adjon megy egy kapcsolást nyomógomb illesztésére! Hogyan kell a portot konfigurálni?
23. Digitális perifériák
Adjon megy egy tranzisztoros kapcsolást, amivel egy izzó vezérelhető!
24. Digitális perifériák
Adjon megy egy tranzisztoros kapcsolást, amivel egy motor tekercse vezérelhető!
25. Digitális perifériák
Mi az időzítő/számláló működési elve időzítő módban?
26. Digitális perifériák
Mi az időzítő/számláló működési elve számláló módban?
27. Digitális perifériák
Hogyan működik az időzítő/számláló auto reload üzemmódja?
28. Digitális perifériák
Adja meg a Timer0 túlcsordulási frekvenciáját a számláló bemeneti frekvenciájának (fCLK) és a reload regiszter (TH0) értékének függvényeként auto reload módban!
29. Digitális perifériák
Adja meg a Timer2 túlcsordulási frekvenciáját a számláló bemeneti frekvenciájának (fCLK) és a reload regiszter (TMR2RL) értékének függvényeként auto reload módban!
30. Digitális perifériák
Hogyan mérhető frekvencia időzítő/számláló áramkörök segítségével?
31. Digitális perifériák
Mi a PCA áramkör működési elve?
32. Digitális perifériák
Hogyan működik a PCA modul PWM üzemmódban? Rajzolja le az idődiagramot!
33. Kommunikációs áramkörök
Rajzolja le az UART adatátvitel idődiagramját! Adja meg az átvitt bitek jelentését!
34. Kommunikációs áramkörök
Hogyan állítható be az adatátvitel sebessége UART kommunikációnál?
35. Kommunikációs áramkörök
Adja meg egy UART adat fogadásának algoritmusát polling módban!
36. Kommunikációs áramkörök
Adja meg egy UART adat küldésének algoritmusát polling módban!
37. Kommunikációs áramkörök
Rajzolja le az SPI adatátvitel idődiagramját!
38. Kommunikációs áramkörök
Rajzolja le az SMBus idődiagramját egy bájt küldéséhez!
39. Analóg perifériák
Mit jelent a portbit analóg módba állítása? Hogyan van ebben az esetben a port hardvere konfigurálva?
40. Analóg perifériák
Hogyan működik a komparátor? Rajzoljon le egy idődiagram példát!
41. Analóg perifériák
Hogyan működik a hiszterézises komparátor (Schmitt-trigger)? Rajzoljon le egy idődiagram példát!
42. Analóg perifériák
Adja meg az A/D konverzió szoftveres indításának és a konverzió megvárásának algoritmusát!
43. Analóg perifériák
Hogyan állítható be kívánt frekvenciájú mintavételezés?
44. Analóg perifériák
Adjon meg egy példakódot az A/D konverzió megszakításkezelő függvényének implementálására!
45. Analóg perifériák
Adja meg az A/D konverter bemenetén lévő feszültség értékét a referenciafeszültség (Vref) és a konvertált adat (ADC0H és ADC0L) függvényeként!
46. Analóg perifériák
Adjon meg egy feszültségosztó kapcsolást, amivel 0V..10V feszültség mérhető, ha az A/D konverter referenciafeszültsége 2,5V! Adja meg a feszültség értékét a konverter által mért feszültség függvényeként!
47. Analóg perifériák
Adjon meg egy feszültségosztó kapcsolást, amivel ellenállás mérhető a mikrovezérlőbe épített A/D konverterrel! Adja meg az ellenállás értékét a konverter által mért feszültség függvényeként!
48. Analóg perifériák
Adjon meg egy kapcsolást, amivel áram mérhető a mikrovezérlőbe épített A/D konverterrel! Adja meg az áram értékét a konverter által mért feszültség függvényeként!