Diplomamunka Témák

Minden téma előfeltétele elsődlegesen a téma iránti lelkesedés és ambíciózus hozzáállás, és a komoly, elmélyült munkára való elszántság. Minden téma önálló gondolkodást és problémamegoldást tételez fel. Ezen kívül kell még megfelelő szintű angol nyelvismeret, mert szakirodalom csak angol nyelven áll rendelkezésre. Bármely szakos hallgató jelentkezhet, aki a szükséges matematikai és programozási ismeretekkel rendelkezik, a témák függvényében. Ennek eldöntése kétség esetén egyéni elbírálás alapján történik.

Az alábbiakban megadott témák nem kizárólagosak. Egyrészt a véglegesítésük egyéni megbeszélés tárgya, másrészt akár jelenősen is eltérhetünk ezektől, harmadrészt hozott anyagból is lehet dolgozni: az érdeklődési területemre eső megfelelő saját ötlet esetén megfontolom a témavezetést.


Teljesen elosztott adatbányászat

Az adatbányászatban egyre gyakrabban merül fel, hogy teljesen elosztott, nem egy központi helyen levő nagyméretű adathalmaz felett kell tanuló algoritmusokat alkalmazni. A feladat egy ilyen algoritmus implementációja (szimulációban) és elemzése.


Sokvátozós iterációk decentralizálása

Nagyméretű elosztott rendszerekben ismert néhany kifejezetten érdekes algoritmus pl matrix iterációk teljesen elosztott, aszinkron implementációjára. A feladat megegyezés alapján válaszott iteratív algoritmus decentralizált verziójának az implementációja, esetleg javítások keresése.


Magánszféra védő algoritmusok

Egyszerű (elosztott) algoritmusok, pl. összegzés, magánszféra védelemmel, pl homomorf kriptográfiával vagy secure multiparty computation felhasználásával: algoritmusok tesztelése és összehasonlítása.


Mobiltelefonok használói szokásai

Az SZTE-n fejlesztett Stunner alkalmazás által gyűjtött adatok statisztikai elemzése, vizualizációja, modellezése.


Hegymászó heurisztikák javítása gépi tanulással

A hegymászó heurisztikák működésük során gyűjthetnek adatokat a sikeres és sikertelen lépésekről, ami alapján tanulható modell a sikeres lépések irányába. Egy másik lehetőség a jellemzőkinyerés alkalmazása amivel a hegymászó operátor javítható.


Valid XHTML 1.0! Jelasity Márk
Thu May 26 11:32:13 CEST 2016