Mesterséges Intelligencia (levelező, IBL154)

Jelasity Márk, 2017 őszi félév, Szegedi Tudományegyetem

Kurzus honlapja: http://www.inf.u-szeged.hu/~jelasity/mi1/2017/index-lev.html


Irodalom | Jegyzet | Tematika | Feltételek | Kötelező program | ZH gyakorló feladatok | Vizsgatételek


Irodalom

Az előadás a következő könyv válogatott fejezeteire épül:

A könyv második kiadása már magyar nyelven is elérhető:

A könyv az SZTE hálózatán belülről elektronikusan is elérhető, ingyenesen, teljes tartalommal, a következő linken: elektronikus elérés.

Figyelem, mind a magyar, mind az angol változatból a második, bővített kiadást használjuk!


Jegyzet

Elérhető a könyv mellett egy tömör vázlat, ami szorosan kapcsolódik az előadáshoz: jegyzet.pdf. Figyelem: a dokumentum változhat a félév végéig!


Tematika

szeptember 8. (16:00-18:00) Bevezetés: részterületek, motiváció, alkalmazási területek, történeti áttekintés; ágensek
Informálatlan keresés: problémareprezentáció, kereső algoritmusok, fa és gráfkeresések
Informált keresés: A* algoritmus, heurisztikák, Lokális keresés: definíció, hegymászó
Lokális keresés: evolúciós számítások, korlátozás kielégítési feladatok
szeptember 8. (18:00-20:00) Gyakorlat
szeptember 15. (14:00-16:00) Játékok: optimális stratégia, minimax keresés, alfa-béta vágás, alkalmazások
Bizonytalanság: valószínűség fogalmai, valószínűségi következtetés, függetlenség
szeptember 22. (14:00-16:00) Bizonytalanság: Bayes-tétel, Bayes-hálók, naiv Bayes algoritmus
Gépi tanulás: Tanulás alapproblémája, induktív tanulás, döntési fák
szeptember 23. (11:00-13:00) Gépi tanulás: Statisztikus tanulási módszerek alapfogalmai
Gépi tanulás: Példányalapú tanulás, perceptron, mesterséges neurális hálók
szeptember 23. (13:00-15:00) Gyakorlat
november 3. (12:00-14:00) ítéletlogika: tudásreprezentáció, modellellenőrzés, előre- és hátrafelé láncolás, rezolúció
Elsőrendű logika: előre- és hátrafelé láncolás, logikai programozás, rezolúció
november 3. (14:00-16:00) Gyakorlat

A kurzus teljesítésének feltételei

A kurzus teljesítésének értékelése pontozás alapján történik. A maximálisan összegyűjthető pontszám a gyakorlaton 50, a vizsgán pedig 60.

Gyakorlat pontszám és feltételek

Két házi feladat (3+3 pont).

Zárthelyi dolgozat (20 pont). A zárthelyi dolgozat során minimálisan 10 pont elérése kötelező. Javításra illetve pótlásra csak egy alkalommal van lehetőség. Igazolt hiányzás esetén a dolgozat pótolható. Javítani csak akkor lehet ha a dolgozat kevesebb mint 10 pontos. A legalább 30%-ra megírt javító dolgozat minősül sikeresnek, de ekkor is az eredeti pontszám marad érvényes, függetlenül a javító dolgozatban elért pontszámtól.

Később ismertetésre kerülő kötelező program megírása (24 pont). A kötelező program menetrendje a lentiek szerint alakul (menetrend). A minimális követelmények teljesítéséért 12 pont jár, a további pontok a programok relatív teljesítménye alapján kerülnek kiosztásra. Ha a megadott határidőre nem készül el a program, illetve amennyiben a program a minimális követelményeknek nem tesz eleget, a gyakorlat teljesítése sikertelen. A programoknak önálló munkáknak kell lenni. A kötelező program beadása nem halasztható, utólagos pótlása, javítása nem megengedett.

A kötelező programból szúrópróbaszerűen kiválasztott hallgatók szóban is kötelesek beszámolni, a kiválasztott hallgatókat erről a végső beadási határidő után értesítjük.

A gyakorlat végső értékelése (gyakorlat jegy) a következő:

Kollokvium

Csak az a hallgató vizsgázhat az ETR-ben meghirdetett vizsganapokon, aki a gyakorlatot legalább elégséges szinten teljesítette. A vizsga írásbeli és 4 tételt kell kidolgozni. A maximális pontszám 60. A kollokvium végső értékelése (kollokvium jegy) a következő:


Kötelező program

A feladathoz szükséges fejlesztői csomag elérhető: mi-kotprog-v2.zip.

A menetrend a következő:

október 20. A feladat megoldásához szükséges segédanyagok és információk véglegessé válnak. Kisebb hibajavítások még lehetnek, amikről itt információkat közlünk majd.
november 3. Megnyílik a lehetőség a programok beadására a BÍRÓ-ban. Rangsor kerül kialakításra ami itt frissül.
december 4. Eddig a napig (beleértve ezt a napot) produkálni kell egy elfogadható verziót. Azaz ha eddig nem sikerült elfogadható verziót produkálni, ezután nincs több lehetőség, és a kötelező program sikertelen. A végső rangsor ezután alakul ki.

Valid HTML 4.01 Transitional Jelasity Márk
Wed Oct 18 08:56:19 CEST 2017