Játékelmélet

Információk

Kurzuskód, időpontok, terem

IMN221E, IMN221G, csütörtök 10-13

Kurzusleírás

A tárgy keretében elsősorban a Neumann-féle játékelméletet tárgyaljuk (de kombinatorikus, illetve az ún. pozíciós játékokról is lesz szó érintőlegesen). A tárgy tulajdonképpen egymással versengő játékosok (szereplők, ágensek) optimális döntéshozatalának matematikai vizsgálatáról szól. A játékelmélet az alkalmazott matematika olyan széles körben megjelenő diszciplínája, melynek alkalmazásai megtalálhatóak pszichológiától a biológiáig, az operációkutatástól a gépi tanuláson át a gazdaság- és társadalomtudományig. Az előadás a játékelméleti modellezésbe ad betekintést precíz matematikai tárgyalás mellett, illetve több valós alkalmazás bemutatása segítségével.

Követelmények

Az előadás és gyakorlat összevontan kerül megtartása. Az óra látogatása erősen ajánlott: az év végi jegy 20%-át adja. A félév második felében (9-10. előadás környéke) lesz egy dolgozat az alapfogalmakból, ez a jegy 50%-a. A jegy további 30%-át házi feladatok megoldásával és a megoldás bemutatásával lehet megszerezni.

Hasznos linkek

Összefoglalás és instrukciók MSc záróvizsga készüléshez a Játékelmélet tárgyhoz

Tematika