Digitális architektúrák

Digital architectures

A CooSpace-en elérhető anyagok:
 • Előadások fóliái (a félév során folyamatosan frissítve lesznek, a tavalyi dátummal eláttotak mindenképp változni fognak)
 • A kurzus teljesítésének aktuális feltételei
 • Házi feladatok (várhatóan október elején)
 • Vizsga anyagok (félév vége felé)

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a digitális technika alapjaival, valamint a számítógépek felépítésével.

Tematika

 • Számrendszerek, számok digitális ábrázolása
 • Logikai kapuk, logikai kapuk felépítése
 • Boole algebra, logikai függvények, kanonikus alak, minterm, maxterm
 • Logikai függvények egyszerűsítése
 • Összetett kombinációs hálózatok (kódolók, dekódolók, multiplexerek, demultiplexerek, ...)
 • Szekvenciális hálózatok
 • Aszinkron és szinkron sorrendi hálózatok
 • Tárolóelemek, számlálók, léptető regiszterek, ...
 • A számítógépek rövid története
 • A számítógépek működési elve, Neuman és Harvard architektúra
 • Egyszerű számítógépmodell
 • CPU, ALU, vezérlőegység, regiszterek. Jelzőbit-ek és megszakítások.
 • Memóriák, főtár, gyorsítótár, DMA
 • Perifériák és működésük
 • Beágyazott rendszerek
 • Hálózati kommunikáció

Ajánlott irodalom

 • Matijevics István: “Digitális technika példatár”, elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0008_matijevics/adatok.html
 • Matijevics István: “Interaktív program a digitális példatárhoz”, elérhető: http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/digipeldatar/digitalis_peldatar.html
 • Matijevics István: “Számítógép architektúrák”, SZTE, 2013. (elérhető a könyvtárban)
 • Matijevics István: “Mikroszámítógépek”, elérhető: http://www.muszeroldal.hu/download/mikroszamitogepek.pdf
 • Szittya Ottó: “Digitális és analóg technika”, LSI oktatóközpont, 1999.
 • S. Tanenbaum: “Structured computer organization ”, Prentice Hall, 2006. (elérhető a könyvtárban)
 • S. Tanenbaum: “Számítógép-architektúrák”, Panem 2006 (elérhető a könyvtárban)
 • David Money Harris, Sarah L. Harris: “Digital Design and Computer Architecture” (elérhető elektronikusan a könyvtárban)
 • Nale Dale, John Lewis: “Computer Science Illuminated”
 • Shimon P. Vingron: “Logic Circuit Design”

Themes of the course

 • Number systems, digital representation of numbers
 • Logic gates
 • Boole algebra, logic functions, canonical form, minterm, maxterm
 • Minimizing logic functions
 • Common combinational logic circuits (coder, decoder, multiplexer, demultiplexer, ...)
 • Sequential logic circuits
 • Asynchronous and synchronous sequential logic circuits
 • Storage elements, counters, shift registers, ...
 • Short history of computers
 • Neuman és Harvard architecture
 • Simple model of a computer
 • CPU, ALU, control unit, registers. Flags and interrupts.
 • Memory types, DMA
 • Computer peripherals
 • Embedded systems
 • Network communication