CEFAIC logo Hu-Srb-IPA logo

Fejlett LabVIEW programozás és alkalmazásai

A kurzus során olyan ismeretek kerülnek elsajátításra, melyek elősegítik hatékony és karbantartható LabVIEW kódok létrehozását. A kurzus anyaga szorosan kapcsolódik az NI LabVIEW CLD vizsgájához, olyan programozási ismeretek kerülnek elő, melyek a vizsgán is szükségesek.

A kurzust csak azoknak ajánljuk, akik a következők valamelyikét elvégezték:

 • Virtuális méréstechnika
 • Mérés és adatgyűjtés laboratóriumi gyakorlat
 • Modern méréstechnika laboratóriumi gyakorlat
 • CLAD vizsga

Tematika

 • Hatékony programozási és dokumentálási irányelvek
 • Tervezési minták használata a LabVIEW programozásban
 • Hatékony felhasználói interfészek megvalósítása
 • Időzítések a LabVIEW-ban
 • LabVIEW hibakezelés
 • LabVIEW kódok tesztelése

Ajánlott irodalom

Themes of the course

 • Efficient programming and documentation techniques
 • Using design patterns in LabVIEW programming
 • Developing efficient user interfaces
 • Timing in LabVIEW
 • LabVIEW error handling
 • Testing LabVIEW codes

Teljesítés követelményei

Az utolsó két alkalmon egy-egy összetett LabVIEW projektet kell megvalósítani. Az értékelés az ezen alkalmakon elvégzett munka alapján történik.

EU logo Jó szomszédok a közös jövőért

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg A weboldal tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.
www.hu-srb-ipa.com