Középhaladó LabVIEW programozás

Intermediate level LabVIEW programming

A CooSpace-en elérhető anyagok:
 • A kurzus teljesítésének aktuális feltételei
 • Házi feladatok beadása
 • Tananyagok

A kurzus a LabVIEW akadémia keretein belül van megrendezve, célja pedig az, hogy a hallgatók a kurzus végén a National Instrumetns által elismert CLAD vizsgát letegyék. A kurzus a LabVIEW Core 1 és Core 2 kurzusok anyagát tartalmazza, ugyanakkor erősen alapoz a már korábban megszerzett LabVIEW programozói tudásra, ennek megfelelően a tárgy előfeltétele a következő kurzusok valamelyikének elvégzése: Mérés és adatgyűjtés laboratórium, Modern méréstechnika laboratórium, Virtuális méréstechnika. Túljelentkezés esetén prioritást élveznek azon hallgatók, akik szakdolgozatukhoz vagy kutatómunkájukhoz használják a LabVIEW-t. A CLAD vizsga a tárgy keretein belül kerül megrendezésre.

Tematika

 • A LabVIEW programozási környezet áttekintése (projektek, context help, objektum tulajdonságok, programozási eszközök, kód írási irányelvek, hibakezelés)
 • Ciklusok és adatstruktúrák
 • Clusterek és típusdefiníciók
 • Eseményvezérelt programozás
 • Moduláris programozás, SubVI-k használata
 • Hardveres mérések elvégzése
 • Fájlkezelés LabVIEW-ban
 • Változók biztonságos használata többszálú környezetben
 • Tervezési minták használata: egyszerű minta, állapotgép, Multiple Loop minta, Funkcionális globális változó
 • Hibák magas szintű kezelése
 • VI Server használata, property és invoke node használata
 • Kód karbantartása és alkalmazások elkészítése