Mérés és Adatgyűjtés laboratóriumi gyakorlat

Measurement and data acquisition - laboratory practice

A CooSpace-en elérhető anyagok:
 • A kurzus teljesítésének aktuális feltételei
 • Házi feladatok beadása

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a mérési adatok kezelésének és ábrázolásának alapjaival, megismerhetik az alapvető mérőműszerek kezelését valamint a szenzorok adatainak feldolgozását. E mellett a hallgatók megismerkedhetnek a LabVIEW programozási környezettel, és megtanulhatják a LabVIEW programozás alapjait.

A LabVIEW egy olyan grafikus programozási környezet, melyet bárki gyorsan és könnyen megtanulhat. Mérnöki és tudományos feladatokra van optimalizálva: széleskörű beépített analíziskönyvtárral rendelkezik, segíti az adatok megfelelő vizualizációját, számos műszer és eszköz vezérelhető segítségével és rendkívül gyorsan fejleszthetők vele színvonalas alkalmazások.

Tematika

 • LabVIEW alapjai
 • Mérési adatok elemzése, megjelenítése
 • Műszerek használata
 • Oszcilloszkóp vezérlése LabVIEW segítségével
 • Mérési feladatok LabVIEW környezetből
 • Szenzorok, távadók
 • Kommunikációs protokollok
 • Távmérés

Ajánlott irodalom

Themes of the course

 • The LabVIEW programming environment
 • Processing and visualization of measured data
 • Usage of instruments
 • Controlling digital oscilloscopes by using LabVIEW
 • Measurement and control using LabVIEW environment
 • Sensors
 • Communication protocols
 • Remote measurements

Előfeltételek

 • Mérés és adatgyűjtés - előadás
  Az előfeltétel teljesítésétől sajnos nem tekinthetünk el.

Hasznos ha a hallgató a következő kurzusokat is elvégezte:

 • Elektronika előadás
 • Elektronika Laboratóriumi Gyakorlatok
 • Digitális Laboratóriumi Gyakorlatok