Modern méréstechnika

Modern measurement techniques

A CooSpace-en elérhető anyagok:
 • Előadások fóliái (a félév során folyamatosan frissítve lesznek, a tavalyi dátummal eláttotak mindenképp változni fognak)
 • A kurzus teljesítésének aktuális feltételei
 • Házi feladatok (várhatóan október elején)
 • Vizsga anyagok (félév vége felé)

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a modern mérőműszerek működésével, tulajdonságaival valamint használatukkal. Ezek mellett, főleg a laboron, megtanulhatják ezen műszerek programozását, valamint a modern adatfeldolgozási módszereket.

Tematika

 • Méréselméleti alapok
 • Műszerek felépítése, osztályozása, példák műszerekre
 • Műszerkomponensek, műszerek hibái
 • Mintavételezéses mérés, anti-aliasing szűrés
 • Multiméterek és digitális oszcilloszkópok
 • Digitális jelfeldolgozás méréstechnikai alkalmazásai
 • Mintavételezett jelek spektrális analízise. Időfüggő spektrális analízis
 • Digitális szűrők. Konvolúció és dekonvolúció.
 • A digitális jelszintézis, DDS jelgenerálás, anti-imaging szűrés, sin(x)/x kompenzálás
 • Lock-in méréstechnika, moduláció és demoduláció
 • Modern szenzorok és aktuátorok
 • Adatgyűjtő rendszerek, szoftver-definiált műszerek

Ajánlott irodalom

Hamarosan...

Themes of the course

 • Basic concepts of metrology
 • Construction of instruments, instrument examples
 • Components and properties of instruments
 • Sampling measurements, anti-aliasing filters
 • Multimeters and oscilloscopes
 • Measurement applications of digital signal processing
 • Spectral analysis of sampled signals. Time-dependent spectral analysis
 • Digital filters, convolution and deconvolution
 • Digital signal synthesis, DDS signal generation, anti-imaging filters, sin(x)/x compensation
 • Lock-in measurements, modulation and demodulation
 • Modern sensors and actuators
 • Data acquisition systems, software-defined instruments