CEFAIC logo Hu-Srb-IPA logo

Modern méréstechnika laboratóriumi gyakorlat

A kurzus során a hallgatók számos friss és aktuális mérési és adatgyűjtési feladattal ismerkedhetnek meg. Közben megismerkedhetnek a modern műszerek kezelésével, azok extra szolgáltatásainak használatával. A mérések jó részét számítógépen futó programokkal fogák elvégezni, melyek valós eszközöket fognak vezérelni, valós méréseket végezni.

Igyekszünk a kurzus anyagába beépíteni a legfrissebb kutatási anyagokat. Ennek megfelelően számos különböző témakörű gyakorlatot alakítunk ki, melyek közül akár választani is lehet, az elérhető eszközök függvényében.

A kurzus nagy mértékben használja a LabVIEW programozási környezetet. Ha valaki nem tanult korábban LabVIEW-t, annak célszerű az ajánlott irodalom első három elemét elolvasni/végignézni.

Mivel a kurzuson speciális műszereket és mérési elrendezéseket használunk, egy-egy gyakorlat csak korlátotzott példányszámban kerül megvalósításra. Így a gyakorlatok elvégzése vetésforgó módszerével történik. Az egy-egy mérőpárosra aktuálisan kitűzött gyakorlat a Coospace-re belinkelt táblázatból olvasható ki.

Tematika

 • Bevezetés a LabVIEW használatába*
 • Két és négypontos mérések
 • NI adatgyűjtők használata
 • Lock-in méréstechnika
 • Korrelációs és spektrális számítások
 • Modern oszcilloszkópok kezelése
 • Valós idejű mérések és szabályozások

*: csak azoknak, akik nem tanultak LabVIEW-t

Ajánlott irodalom

Themes of the course

 • Introduction to LabVIEW programming environment*
 • To and four points measurements
 • Using NI data acquisition units
 • Lock-in measurements
 • Correlation methods and spectral measurements
 • Using modern oscilloscopes
 • Real-time measurement and control

*: only for those, who have not studdied LabVIEW

Teljesítés követelményei

 • Nem lehet igazolatlan hiányzás, késés max 5 perc
 • Igazolt hiányzások száma legfeljebb három. Az igazolt hiányzásokat is pótolni kell!
 • Az órák egy részében jegyzőkönyvet kell készíteni.
 • Az órákra előzetesen fel kell készülni, az órákon bármikor lehet dolgozat, melynek pontszáma hozzáadódik a gyakorlat pontszámához (a dolgozat eredménye lehet negatív is). Az előzetesen megoldandó feladatokat még az óra előtt be kell küldeni, ezekre is jár pont.
 • A kurzus teljesítésének feltétele: a félév alapján az elérhető (elvárt) pontszám 50%-át teljesíteni kell.

EU logo Jó szomszédok a közös jövőért

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg A weboldal tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.
www.hu-srb-ipa.com