Virtuális méréstechnika

Virtual measurements

A kurzust elsősorban Fizikus MSc hallgatóknak valamint az informatika doktori iskola hallgatóinak tartjuk meg, ősszel. A kurzusra más szakok és doktori iskolák hallgatóit is szívesen fogadjuk. Az erre vonatkozó igényeket kérjük időbeben jelezni (még a kurzusfelvételi időszak előtt), az evvel járó adminisztráció (szabadon választható kurzusként való meghirdetés) hosszabb időt is igénybe vehet.

Bevezetés

A LabVIEW egy olyan grafikus programozási környezet, melyet bárki gyorsan és könnyen megtanulhat. Mérnöki és tudományos feladatokra van optimalizálva: széleskörű beépített analíziskönyvtárral rendelkezik, segíti az adatok megfelelő vizualizációját, számos műszer és eszköz vezérelhető segítségével és rendkívül gyorsan fejleszthetők vele színvonalas alkalmazások.

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a LabVIEW programozási környezettel, megtanulhatják a LabVIEW programozás alapjait valamint találkozhatnak szenzorokkal és programozhatnak műszereket is.

Órák anyaga

Tematika

 • G-nyelv, adatfolyam-vezérelt programvégrehajtás
 • Adattípusok, aritmetikai, logikai és egyéb műveletek
 • Programozási struktúrák, ciklusok, alprogramok
 • File I/O
 • Hangkártya kezelése
 • Analízis könyvtár, FFT, statisztika, illesztések
 • Kommunikáció műszerekkel
 • Eseményvezérelt programozás LabVIEW-ban*
 • Párhuzamos végrehajtás és szinkronizáció*
 • Műszer driverek telepítése*
 • NI műszerek kezelése*
 • Valós idejű vezérlés*
 • Toolkit-ek használata*

A csillaggal megjelölt témakörök elsősorban azoknak szólnak, akik korábban már elsajátították a LabVIEW programozás alapjait. Ezekhez a témakörökhöz hozzátartozik a feladatok minél önállóbb végrehajtása.

Ajánlott irodalom

Themes of the course

 • The LabVIEW programming environment
 • Data types, numeric logic and other functions
 • Programming structures
 • File I/O
 • Using the sound card
 • Analysis library, FFT, statistic, curve fitting
 • Communication with instruments
 • Event driven programming*
 • Parallel execution and synchronization*
 • Instrument driver installation*
 • Handling NI instruments*
 • Real-time control*
 • LabVIEW toolkits*

*: more advanced topics for those who already have programmed LabVIEW

Követelmények

A követelmények elérhetők a coospace-en