ÖnéletrajzLebenslaufCurriculum Vitae

Nyúl LászlóLászló G. NyúlLászló G. Nyúl

Tanulmányok Ausbildung Education

Habilitáció, Számítástudomány, Szegedi Tudományegyetem Habilitation, Informatik, Universität Szeged, Szeged Habilitation, Computer Science, University of Szeged, Szeged Ph.D., Matematikatudomány (Számítástudomány) (summa cum laude), Szegedi Tudományegyetem Ph.D., Mathematik und Informatik (summa cum laude), Universität Szeged, Szeged Ph.D., Mathematics and Computer Science (summa cum laude), University of Szeged, Szeged Egyetemi oklevél, Programtervező matematikus (kitüntetéses oklevél), József Attila Tudományegyetem, Szeged M.Sc., Mathematik und Informatik (mit Auszeichnung), József Attila Universität, Szeged M.Sc., Mathematics and Computer Science (with honors), József Attila University, Szeged Főiskolai oklevél, Programozó matematikus (kitüntetéses oklevél), József Attila Tudományegyetem, Szeged B.Sc., Mathematik und Informatik (mit Auszeichnung), József Attila Universität, Szeged B.Sc., Mathematics and Computer Science (with honors), József Attila University, Szeged Érettségi bizonyítvány, Lovassy László Gimnázium, Veszprém Abitur, Lovassy László Gimnázium, Veszprém High-school graduation, Lovassy László Gimnázium, Veszprém

Betöltött pozíciók Anstellungen Positions

Intézetvezető, Informatikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem Institutsleiter, Institut für Informatik, Universität Szeged Head of the Institute, Institute of Informatics, University of Szeged Tanszékvezető, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Lehrstuhlinhaber, Lehrstuhl für Bildverarbeitung und Computergrafik, Universität Szeged Head of Department, Dept. of Image Processing and Computer Graphics, University of Szeged Egyetemi docens, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Dozent, Lehrstuhl für Bildverarbeitung und Computergrafik, Universität Szeged Associate professor, Dept. of Image Processing and Computer Graphics, University of Szeged Tanszékcsoport-vezető helyettes, Informatikai Tanszékcsoport, Szegedi Tudományegyetem Stellvertretender Institutsleiter, Institut für Informatik, Universität Szeged Deputy Head of the Institute, Institute of Informatics, University of Szeged Vendégkutató, Lehrstuhl für Mustererkennung (Informatik 5) (LME), Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg Wissenschaftler, Lehrstuhl für Mustererkennung (Informatik 5) (LME), Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg Research fellow, Chair for Pattern Recognition (Computer Science 5) (LME), Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg Egyetemi adjunktus, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Dozent, Lehrstuhl für Bildverarbeitung und Computergrafik, Universität Szeged Assistant professor, Dept. of Image Processing and Computer Graphics, University of Szeged Egyetemi tanársegéd, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für Bildverarbeitung und Computergrafik, Universität Szeged Assistant lecturer, Dept. of Image Processing and Computer Graphics, University of Szeged Vendégkutató, Medical Image Processing Group (MIPG), Dept. of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia Wissenschaftler, Gruppe für Medizinische Bildverarbeitung (MIPG), Institut für Radiologie, Universität von Pennsylvania, Philadelphia Research fellow, Medical Image Processing Group (MIPG), Dept. of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia Egyetemi tanársegéd, Alkalmazott Informatikai Tanszék, József Attila Tudományegyetem, Szeged Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für Angewandte Informatik, József Attila Universität, Szeged Assistant lecturer, Dept. of Applied Informatics, József Attila University, Szeged Programozó, Alkalmazott Informatikai Tanszék, József Attila Tudományegyetem, Szeged Programmierer, Lehrstuhl für Angewandte Informatik, József Attila Universität, Szeged Programmer, Dept. of Applied Informatics, József Attila University, Szeged Demonstrátor, Informatikai Tanszékcsoport, József Attila Tudományegyetem, Szeged Hilfswissenschaftler, Institut für Informatik, József Attila Universität, Szeged Teaching assistant, Institute of Informatics, József Attila University, Szeged

További tanulmányok Weitere Ausbildung Further training

1 hónap, Vendégkutató, Centrum för bildanalys, Uppsala universitet, Uppsala 1 Monat, Gastwissenschaftler, Zentrum für Bildanalyse, Uppsala Universität, Uppsala 1 month, guest researcher, Centre for Image Analysis, Uppsala University, Uppsala 1 hónap, Vendégkutató, Universitätsklinik für Radiologie, Karl-Franzens-Universität, Graz 1 Monat, Gastwissenschaftler, Universitätsklinik für Radiologie, Karl-Franzens-Universität, Graz 1 month, guest researcher, Universitätsklinik für Radiologie, Karl-Franzens-Universität, Graz 3 hónap, Vendégkutató, Medical Image Processing Group, Dept. of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia 3 Monate, Gastwissenschaftler, Medical Image Processing Group, Dept. of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia 3 months, visiting scholar, Medical Image Processing Group, Dept. of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia Nemzetközi Képfeldolgozó Nyáriiskola (Summer School on Image Processing (SSIP)) Annual Summer School on Image Processing (SSIP) Annual Summer School on Image Processing (SSIP) 3 hónap, TEMPUS hallgató, Department of Medical Physics, University College London 3 Monate, TEMPUS Student, Department of Medical Physics, University College London 3 months, TEMPUS student, Department of Medical Physics, University College London 4 hónap, TEMPUS hallgató, Department of Medical Physics, University College London 4 Monate, TEMPUS Student, Department of Medical Physics, University College London 4 months, TEMPUS student, Department of Medical Physics, University College London

Ösztöndíjak Stipendien Scholarships

36 hónap, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 36 Monate, Janos Bolyai Forschungsstipendium 36 months, Janos Bolyai Research Fellowship 12 hónap, Humboldt Kutatói Ösztöndíj 12 Monate, Humboldt-Forschungsstipendium 12 months, Humboldt Research Fellowship 1 hónap, CEEPUS oktatói ösztöndíj 1 Monat, CEEPUS Dozentenstipendium 1 month, CEEPUS Teacher Scholarship 3 hónap, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 3 Monate, Eötvös Stipendium des Landes Ungarn 3 months, Hungarian State Eötvös Fellowship 3 hónap, TEMPUS hallgatói ösztöndíj 3 Monate, TEMPUS Studentenstipendium 3 months, TEMPUS Student Scholarship 4 hónap, TEMPUS hallgatói ösztöndíj 4 Monate, TEMPUS Studentenstipendium 4 months, TEMPUS Student Scholarship 6 félév, Magyar Köztársasági Ösztöndíj 6 Semester, Stipendium des Landes Ungarn 6 semesters, Hungarian State Scholarship

Díjak és elismerések Preise und Auszeichnungen Awards and honors

Pollák-Virág Díj, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, Budapest Pollák-Virág-Preis, Wissenschaftlicher Verein für Kommunikation und Informatik, Budapest Pollák-Virág Award, Scientific Association for Infocommunications, Budapest A Természettudományi és Informatikai Kar Tudományos Díja, Szegedi Tudományegyetem Wissenschaftspreis der Fakultät für Naturwissenschaften und Informatik, Universität Szeged Scientific Award of the Faculty of Science and Informatics, University of Szeged Förderungspreis der Österreichischen Röntgengesellschaft, Wien Förderungspreis der Österreichischen Röntgengesellschaft, Wien Förderungspreis der Österreichischen Röntgengesellschaft, Wien Honorable Mention, Scientific Exhibit, SPIE International Symposium on Medical Imaging, San Diego Ehrenhafte Nennung, Scientific Exhibit, SPIE International Symposium on Medical Imaging, San Diego Honorable Mention, Scientific Exhibit, SPIE International Symposium on Medical Imaging, San Diego Certificate of Merit, Education Exhibit, Radiological Society of North America, 88th Scientific Assembly and Annual Meeting, Chicago Certificate of Merit, Education Exhibit, Radiological Society of North America, 88th Scientific Assembly and Annual Meeting, Chicago Certificate of Merit, Education Exhibit, Radiological Society of North America, 88th Scientific Assembly and Annual Meeting, Chicago Best Talk, Conference of PhD Students in Computer Science, Szeged Ausgezeichneter Vortrag, Conference of PhD Students in Computer Science, Szeged Best Talk, Conference of PhD Students in Computer Science, Szeged Honorable Mention, Scientific Exhibit, SPIE International Symposium on Medical Imaging, San Diego Ehrenhafte Nennung, Scientific Exhibit, SPIE International Symposium on Medical Imaging, San Diego Honorable Mention, Scientific Exhibit, SPIE International Symposium on Medical Imaging, San Diego Honorable Mention, Scientific Exhibit, SPIE International Symposium on Medical Imaging, San Diego Ehrenhafte Nennung, Scientific Exhibit, SPIE International Symposium on Medical Imaging, San Diego Honorable Mention, Scientific Exhibit, SPIE International Symposium on Medical Imaging, San Diego Certificate of Merit, Scientific Exhibit, Radiological Society of North America, 84th Scientific Assembly and Annual Meeting, Chicago Certificate of Merit, Scientific Exhibit, Radiological Society of North America, 84th Scientific Assembly and Annual Meeting, Chicago Certificate of Merit, Scientific Exhibit, Radiological Society of North America, 84th Scientific Assembly and Annual Meeting, Chicago Második díj, Fiatal kutatók versenye, XX. Neumann Colloquium, Veszprém Zweiter Preis, Competition of Young Scientist, XX. Neumann Colloquium, Veszprém Second Prize, Competition of Young Scientist, XX. Neumann Colloquium, Veszprém A Természettudományi Kar Kiváló Hallgatója, József Attila Tudományegyetem, Szeged Ausgezeichneter Student der Naturwissenschaftlichen Fakultät, József Attila Universität, Szeged Distinguished Student of the Faculty of Science, József Attila University, Szeged Második díj, Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Informatikai Szekció, Nyíregyháza Zweiter Preis, National Scientific Conference of Students, Informatics Section, Nyíregyháza Second Prize, National Scientific Conference of Students, Informatics Section, Nyíregyháza Első díj, Helyi Tudományos Diákköri Konferencia, Informatikai Szekció, Szeged Erster Preis, Local Scientific Conference of Students, Informatics Section, Szeged First Prize, Local Scientific Conference of Students, Informatics Section, Szeged Különdíj, Helyi Tudományos Diákköri Konferencia, Informatikai Szekció, Szeged Sonderpreis, Local Scientific Conference of Students, Computer Science Section, Szeged Special Prize, Local Scientific Conference of Students, Computer Science Section, Szeged

Oktatás Lehre Teaching

Előadások, gyakorlatok illetve speciálkollégiumok a következő tárgyakból: Vorlesungen und Übungen für Informatikstudenten in den folgenden Fächern: Held regular lectures and practices for computer science students in the following subjects: Több mint 50 szakdolgozat és diplomamunka vezetője. Betreuer von mehr als 50 Diplomarbeiten. Supervisor of more than 50 diploma theses.

Projektek Projekte Projects

Automatikus kiértékelő módszer kidolgozása glaukóma és egyéb szembetegségek vizsgálatára Entwicklung von Methoden für die automatische Detektion von Glaukomen und anderen Augenerkrankungen im Rahmen von Screening-Untersuchungen Devising methods for the automatic detection and evaluation of Glaucoma and other eye diseases from screening examinations CT képszegmentálási módszerek kidolgozása a GE Medical Systems részére Entwicklung von Methoden zur Segmentierung von Computertomographiebilder Devising methods for the segmentation of CT images, for GE Medical Systems MRI képszegmentálási módszerek kidolgozása Entwicklung von Methoden zur Segmentierung von Magnetresonanzbilder Developing methods for the segmentation of MR images Segédprogramok fejlesztése DICOM fájlok kezelésére (IDICON), különböző orvosi képformátumok közötti konverziós programok fejlesztése, képarchiváló és továbbító rendszer (PACS) fejlesztése a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinikája részére (SZOTE-PACS) Entwicklung eines Hilfsprogrammes für die Behandlung von DICOM Dateien (IDICON), Programme zur Konvertierung unterschiedlicher medizinischen Bilddateiformaten, und Mitentwicklung eines Systemes zur digitalen Archivierung und Kommunikation von medizinischen Bilddaten (PACS) für die Radiologie-Klinik der Medizinischen Universität Szeged (SZOTE-PACS) Developing a tool for handling DICOM files (IDICON), programs to convert among different medical image file formats, and a picture archiving and communication system (PACS) for the Radiology Clinic of the Medical University of Szeged (SZOTE-PACS) Oktatási segédanyag fejlesztése a képfeldolgozás tárgyhoz a József Attila Tudományegyetemen Entwicklung Lehrmittelprogramm für die Bildverarbeitungskurse an der József Attila Universität, Szeged Developing a teaching aid for the image processing course at the József Attila University, Szeged

Tagságok Mitgliederschaft Memberships

Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSzT) John von Neumann Computer Gesellschaft (NJSzT) John von Neumann Computer Society (NJSzT) Magyar Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társasága (KéPAF) (az IAPR tagszervezete) Ungarische Vereinigung für Mustererkennung und Bildanalyse (KéPAF) (eine Mitgliedgesellschaft der International Association for Pattern Recognition (IAPR)) Hungarian Association for Image Analysis and Pattern Recognition (KéPAF) (a member society of the International Association for Pattern Recognition (IAPR)) Magyarországi Humboldt Egyesület Humboldt-Verein Ungarn Hungarian Humboldt Association Association for Computer Machinery (ACM) Association for Computer Machinery (ACM) Association for Computer Machinery (ACM) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEEE Signal Processing Society (SPS), IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEEE Signal Processing Society (SPS), IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEEE Signal Processing Society (SPS), IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) SPIE, The International Society for Optical Engineering SPIE, The International Society for Optical Engineering SPIE, The International Society for Optical Engineering

Publikációk Publikationen Publications

3 szabadalom, 4 szerkesztett kötet és folyóirat különszám, 4 könyvfejezet, 36 folyóiratközlemény, 74 konferenciakiadványokban megjelent teljes terjedelmű cikk, 35 konferenciakiadványokban megjelent kivonat, 2037 független hivatkozás, 64 összesített hatástényező 3 Patente, 4 editierte Tagungsbände und Sonderhefte, 4 Buchkapitel, 36 Zeitschriftenartikel, 74 Artikel in Tagungsbänden, 35 Auszüge in Tagungsbänden, 2037 unabhängige Zitate, 64 Gesamt-Impaktfaktor 3 patents, 4 edited book and journal special issue, 4 book chapters, 36 refereed journal article, 74 full papers in conference proceedings, 35 abstracts in conference proceedings, 2037 independent citations, 64 summa impact factor