[Vissza a kezdőlapra]

Információs társadalom alapismeretek nappali és levelező tagozat Olvasókurzus online konzultációval.

Tematika

++ Informatikatörténet - Kalmár László élete és munkássága. - A magyar számítástechnika meghatározó alakjai, a hazai számítógépgyártás. - Neumann János élete és szerepe a számítástechnika fejlődésében. - Számolást segítő eszközök kialakulása, számrendszerek, egyszerű számolást segítő eszközök fejlődése. - Mechanikus készülékek fejlődése. Charles Babbage és kora. - Az első nagy adatfeldolgozások, az amerikai számítástechnika kialakulása. - Angol számítástechnika fejlődése és hatása: Alan Turing munkássága és a Colossus szerepe. Titkosítás és számítástechnika. - Konrad Zuse munkássága. - A programozási nyelvek kialakulása. - Út a nagyszámítógépektől a PC-kig. - Mikroszámítógépek története. - A Microsoft és az IBM piacformáló hatása: operációs rendszerek és alkalmazások születése. Linux, UNIX. - Hálózatok kialakulása. Az Internet kialakulása és társadalmi hatása. ++ Informatikai alapfogalmak - Az információ fogalma, az információmennyiség és mérése. - A kommunikáció folyamata, informatikai alapfogalmak. - Kódolások, kódrendszerek, titkosítás alapfogalmai, digitális aláírás módszerei. - Adatbiztonság, személyes adatok védelme. - A hírközlés rövid története, eszközeinek használata. ++ Információs technológiák - Információs technológiák szerepe a kommunikációban, munkában, szórakozásban. - Informatikai közhasználatú felületek, információs hálózati szolgáltatások. - Információs technológiák alapjainak ismerete, használata. - Csoportmunkát segítő informatikai eszközök a köznevelésben. - Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban (e-ügyintézés, e-kormányzat, e-áruházak, bankok, iskolák). ++ Informatikai munkára vonatkozó jogszabályok, rendeletek - Szerzői jogi törvény iskolai vonatkozásai. - Publikálás, idézés, forrásfeldolgozás szabályai. - Adatvédelmi törvény. BTK az adatvédelemről és a hálózati munkáról. - Ergonómiai előírások. Munkavédelem szabályai, oktatása. - Netikett munka a helyi és a kiterjedt hálózatban. - Iskolákra, oktatómunkára vonatkozó jogszabályok, rendeletek. - Etikai, pszichológiai és szociológiai vonatkozások.

Ajánlott irodalom:

William Aspray, Neumann János és a modern számítástechnika kezdetei, Bp., Vince Kiadó, 2004. Neumann János válogatott írásai, Bp., Typotex Kft, 2005. Neumann-emlékszám, Természet Világa, III. különszám, 2003. Goldstine, Herman Heine: A számítógép Pascaltól Neumannig (2. jav. kiad.), Bp., Műszaki Kiadó, 2003. Kovács Győző: Válogatott kalandozásaim Informatikában. (CD-melléklettel), Masszi Lap-és Könyvkiadó Kft., 2002. Kovács Győző: Dr. Kozma László, elektromérnök, a távbeszélő-technika és a számítástechnika magyar úttörője, Magyar Tudomány 2003/3. Magyar Netikett Az információs társadalom korai magyar irodalma (Szerk. Juhász Lilla és Bodansky György), Gondolat-INFONIA, Bp., 2007. Az információs társadalom dimenziói (Szerk. Balogh Gábor), Gondolat-INFONIA, Bp., 2006. James R. Beniger, Az irányítás forradalma. Az információs társadalom technológiai és gazdasági forrásai, Gondolat-INFONIA, Bp., 2004. Előadásanyagok: kalmar.pdf infotars1.pdf neumann.pdf infotars2.pdf Chess Robot The Turk Szentiványi Tibor Egy Kossuth-díjas börtönévei Antiküthérai szerkezet Virtual Reconstruction infotars3.pdf Gárdonyi Voynich-kézirat Enigma infotars4.pdf All in the Mind Tanács infotars5.pdf

Számonkérés

- A vizsgaidőszakban dolgozatot kell írni, előreláthatólag online módon. - A vizsgadolgozat során 3 kérdés lesz informatikatörténetből, ill. 1-1 kérdés az informatikai alapfogalmakból és az informatikai munkára vonatkozó jogszabályok és rendeletek témaköréből (5x5 pont). - Mintadolgozat-infotars.pdf - A számonkérés során nem használható segédlet. Nappali tagozaton egy esszét is el kell készíteni 2021. december 11-ig. A témák egyeztetése a szorgalmi időszak elején történik. Az esszével legfeljebb 25 pont szerezhető. essze.txt

Értékelés

- Az érdemjegy (nappali tagozaton): 00 - 24 pont: elégtelen (1) 25 - 29 pont: elégséges (2) 30 - 34 pont: közepes (3) 35 - 39 pont: jó (4) 40 - 50 pont: jeles (5) - Az érdemjegy (levelező tagozaton): 00 - 12 pont: elégtelen (1) 13 - 15 pont: elégséges (2) 16 - 18 pont: közepes (3) 19 - 21 pont: jó (4) 22 - 25 pont: jeles (5)

[Vissza a kezdőlapra]