[Vissza a kezdőlapra]

Közelítő és szimbolikus számítások I. levelező tagozat Online kurzus. A csatlakozáshoz szükséges linket a CooSpace tárgyi kurzusfórumán teszem közzé. Otthonra az egyetemi Matlabot az ISZI-n keresztül lehet igényelni. https://u-szeged.hu/iszi/szoftverek/matlab

Jegyzet

- A kurzushoz ajánlott nyomtatott jegyzet: Csendes Tibor: Közelítő és szimbolikus számítások, Polygon, Szeged, 2007. koszikicsi.pdf A levelezős előadások jegyzete: koszi1.pdf - További ajánlott irodalom: P. Henrici: Numerikus analízis, Műszaki könyvkiadó, Bp., 1985. Móricz Ferenc: Numerikus módszerek az algebrában és analízisben, Polygon, Szeged, 1997. Stoyan Gisbert (szerk.): MATLAB - frissített kiadás, Typotex, Bp., 2005. Virágh János: Numerikus Matematika, JATEPress, Szeged, 1997.

Tematika

1. Közelítő (numerikus) számítások, hibaforrások, hibabecslések. 2. Eliminációs módszerek, trianguláris felbontások. 3. Mátrixok sajátértékei és sajátvektorai, közelítő módszerek. 4. Egyenletek és egyenletrendszerek közelítő megoldása iterációs módszerekkel. 5. Polinomok zérushelyei. 6. Függvényközelítések, Langrange interpoláció, legkisebb négyzetek módszere. 7. Numerikus integrálás, interpolációs kvadratúraformulák, Newton-Cotes formulák.

Számonkérés

- A vizsgán két dolgozatot kell megírni, egy elméletit és egy gyakorlati feladatokat tartalmazót. A szorgalmi időszakban nem kell dolgozatot írni. ++ A vizsgán írandó elméleti dolgozat szerkezete: - 5 fogalom definiálása (5 x 2 pont = 10 pont) - 2 algoritmus ismertetése (2 x 5 pont = 10 pont) - 2 tétel kimondása (2 x 4 pont = 8 pont) - 1 tétel bizonyítása (10 pont) - 4 kérdés megválaszolása (4 x 3 pont = 12 pont) Mintadolgozat-koszi-elmelet.pdf ++ A gyakorlati dolgozat: - 5 feladat megoldása (5 x 10 pont = 50 pont) Mintadolgozat-koszi-gyakorlat.pdf - A számonkérés során nem használható segédlet. A számonkérés várhatóan online módon történik, ez esetben az írásban elkészített dolgozatokat lefényképezve/szkennelve kell majd e-mailben elküldeni.

Értékelés

- Az érdemjegy: 00 - 24 pont: elégtelen (1) 25 - 30 pont: elégséges (2) 31 - 36 pont: közepes (3) 37 - 42 pont: jó (4) 43 - 50 pont: jeles (5)

[Vissza a kezdőlapra]