[Vissza a kezdőlapra]

Nemlineáris programozás Levelező tagozat Online kurzus Az előadásokat és a gyakorlatokat online formában tervezem megtartani a Google Meet használatával az órarendi időpontokban. A csatlakozáshoz szükséges linket a CooSpace tárgyi kurzusfórumán teszem közzé. Az órákról videófelvételt nem készítek. Kérem, hogy az óra előtt 5 perccel kezdjék meg a csatlakozást! Otthonra az egyetemi Matlabot az ISZI-n keresztül lehet igényelni. https://u-szeged.hu/iszi/szoftverek/matlab

Jegyzet

- A kurzushoz használt jegyzet: Szabó Péter Gábor: Nemlineáris programozás, Polygon, Szeged, 2007. Előadásanyag és feladatgyűjtemény: optim.pdf (1-279 oldal) - További kiegészítő irodalom: M.S. Bazaraa - H.D. Sherali - C.M. Shetty: Nonlinear Programming, Theory and Algorithms (Third Edition), Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey, 2006. A.L. Peressini - F.E. Sullivan - J.J. Uhl, Jr.: The Mathematics of Nonlinear Programming, Springer, New York, 1993. Stoyan Gisbert (szerk.): MATLAB - frissített kiadás, Typotex, Bp., 2005.

Tematika

++ Bevezetés - A nemlineáris programozás története ++ A nemlineáris programozási feladat - Néhány általános észrevétel és extrém példa - Az NLP-feladatok megoldásának nehézsége - Differenciálszámítás nélkül is megoldható NLP-feladatok - NLP-feladatok megoldása az Excel Solver segítségével ++ Feltétel nélküli optimalizálás analízisbeli megoldása - Egyváltozós feltétel nélküli NLP-feladatok - Többváltozós feltétel nélküli NLP-feladatok ++ Konvex halmazok és függvények az optimalizálásban - Konvex halmazok - Konvex függvények - Szükséges és elégséges feltételek a konvexitásra - Nevezetes egyenlőtlenségek és a konvexitás - Kvázikonvex függvények ++ Iteratív eljárások feltétel nélküli feladatokra - Direkt kereső eljárások - Egyenesmenti keresés - A gradiens és a konjugált gradiens módszer - A Newton-módszer és a kvázi-Newton eljárások ++ A legkisebb négyzetek módszere - A paraméter becslési feladat - A Gauss-Newton módszer - A Levenberg-Marquardt módszer ++ Feltételes optimalizálás - Egyenlőség-feltételes optimalizálás: a Lagrange-féle multiplikátoros módszer - Egyenlőtlenség-feltételes optimalizálás: a Karush-Kuhn-Tucker optimalitási feltételek - A KKT-feltételek az általános NLP-feladatra - Büntetőfüggvény módszerek

Számonkérés

- A vizsgán két dolgozatot kell megírni, egy elméletit és egy gyakorlati feladatokat tartalmazót. A szorgalmi időszakban nem kell dolgozatot írni. Mintadolgozat-nlp-elmélet.pdf Mintadolgozat-nlp-gyakorlat.pdf - A számonkérés során nem használható segédlet. - A számonkérés várhatóan jelenléti formában lesz. Ha online vizsgát rendelnek el, az elektronikus dolgozatírás pontos menetrendjét a CooSpace tárgyi kurzusfórumán teszem közzé.

Értékelés

- Külön jegy van az elméleti és a gyakorlati teljesítésre. - Az érdemjegy mindkét dolgozat esetén a következő: 00 - 24 pont: elégtelen (1) 25 - 30 pont: elégséges (2) 31 - 36 pont: közepes (3) 37 - 42 pont: jó (4) 43 - 50 pont: jeles (5)

[Vissza a kezdőlapra]