[Vissza a kezdőlapra]Publikációs jegyzék

[1] Szabó P. G.: A Pascal-háromszögtől a polilogaritmusig, avagy a $2n \choose n$ alakú binomiális együtthatókról, Polygon 7 (1997) No. 2. pp. 66-80. [2] Szabó, P. G. - Casado, L. G.: Packing of Equal Circles in a Square. In: Volume of extended abstracts of Conference of PhD Students in Computer Science (July 18-22, 1998, Szeged, Hungary), 1998, pp. 95-97. [3] Szabó, P. G. - Casado, L. G. - García, I.: Equal Circles Packing in a Square. In Volume of abstracts of XIV. International Conference on Mathematical Programming (March 27-31, 1999, Mátraháza, Hungary), 1999. [4] Casado, L. G. - García, I. - Szabó, P. G.: New Results for the Packing Equal Circles in a Square Problem. In: Volume of abstracts of XIV. International Conference on Mathematical Programming (March 27-31, 1999, Mátraháza, Hungary), 1999. [5] Casado, L. G. - García, I. - Szabó, P. G.: Packing up to 100 Equal Circles in a Square. In: Departamento de Arquitectura de Computadores y Electrónica (Universidad de Almería) I.R. No. 7 (1999) pp. 1-27. [6] Szabó, P. G. - Csendes, T. - Casado, L. G. - García, I.: Lower Bounds for Equal Circles Packing in a Square Using the TAMSASS-PECS Stochastic Algorithms. In: Volume of abstracts of International Workshop on Global Optimization (Sept. 28-Oct. 2, 1999, Firenze, Italy), 1999, pp. 122-126. [7] Szabó P. G. - Csendes T. - Casado, L. G. - García, I.: Körelhelyezések a négyzetben. In: XXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia (1999. okt. 7-9, Veszprém) előadás kivonatok, 1999. [8] Markót, M. Cs. - Szabó, P. G. - Tóth, B. - Vinkó, T.: Verification solutions of packing circle problems. In: Volume of abstracts of 17th European Conference on Operational Research (July 16-19, 2000, Budapest, Hungary), 2000, p. 134. [9] Szabó, P. G. - Tóth, B. - Vinkó, T. - Markót, M. Cs.: Minimal Polynomials and Similar Structures in the Densest Packing of Equal Circles in a Square Problem. In: Volume of abstracts of 17th European Conference on Operational Research (July 16-19, 2000, Budapest, Hungary), 2000, p. 134. [10] Markót, M. Cs. - Szabó, P. G. - Tóth, B. - Vinkó, T.: Verification solutions of packing circle problems. In: Volume of extended abstracts of Conference of PhD Students in Computer Science (July 20-23, 2000, Szeged, Hungary), 2000, p. 70. [11] Szabó, P. G. - Tóth, B. - Vinkó, T.: Optimal disk packings in the square. In: Volume of extended abstracts of Conference of PhD Students in Computer Science (July 20-23, 2000, Szeged, Hungary), 2000, p. 92. [12] Szabó, P. G.: Some New Structures for the "Equal Circles Packing in a Square" Problem, Central European Journal of Operations Research, Special issue: Proceedings of the XXIV. Hungarian Operations Research Conference 8 (2000) No. 1. pp. 79-91. [13] Szabó P. G.: Optimális körelhelyezések a négyzetben, Polygon 10 (2000) No. 2. pp. 48-64. [14] Szabó P. G. - Specht, E.: Kongruens körök rács- és rácsszerű pakolásai a négyzetben. In: XXV. Magyar Operációkutatási Konferencia (2001. okt. 17-20, Debrecen) előadás kivonatok, 2001. [15] Szabó P. G. - Csendes T.: Lázár Dezső és a kongruens körök négyzetben való legsűrűbb pakolásának problémája (Kiegészítés Filep László tanulmányához), Magyar Tudomány (2001) No. 8. pp. 984-985. [16] Szabó P. G.: Sangaku, matematikai fatáblák japán templomokban, Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (2001) No. 7. pp. 386-388. [17] Szabó, P. G. - Csendes, T. - Casado, L. G. - García, I.: Packing Equal Circles in a Square I. - Problem Setting and Bounds for Optimal Solutions. In: Optimization Theory: Recent Developments from Mátraháza. Dordrecht, 2001. Kluwer Academic Publishers. pp. 191-206. [18] Casado, L. G. - García, I. - Szabó, P. G. - Csendes, T.: Packing Equal Circles in a Square II. - New Results for up to 100 Circles Using the TAMSASS-PECS Algorithm. In: Optimization Theory: Recent Developments from Mátraháza. Dordrecht, 2001. Kluwer Academic Publishers. pp. 207-224. [19] Szabó, P. G.: Optimal substructures in optimal and candidate circle packings. In: Volume of extended abstracts of Conference of PhD Students on Computer Science (July 1-4, 2002, Szeged, Hungary), 2002, p. 90. [20] Szabó P. G.: Magyarországi György mester alakja a hazai matematikatörténetben, Magyar Tudomány (2002) No. 7. pp. 961-965. [21] Szabó, P. G.: Packing Series of Equal Circles in a Square. In: International Conference in Geometry and Topology on the Occasion of Two Centenaries Anniversary of János Bolyai (1802-1860) (October 1-5, 2002, Cluj-Napoca, Romania) Abstract of contributions, 2002, p. 30. [22] Szabó P. G.: Megjegyzések Bolyai Farkas egy körpakolási feladatához. In: Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas. Összeáll.: Gazda I. Budapest, 2002. Akadémiai Kiadó. pp. 384-388. [23] Szabó P. G.: A 4272943 "edi szám", Élet és Tudomány 58 (2003) No. 7. pp. LVII-LVIII. [24] Szabó P. G.: Bolyai Farkas számelméleti vonatkozású kéziratos hagyatéka, Természet Világa Bolyai-emlékszám, 2003. pp. 57-61. [25] Szabó P. G.: A Bolyai-négyzetek, Természet Világa Bolyai-emlékszám, 2003 p. 61. [26] Szabó P. G.: A 4272943 "edi szám", Természet Világa Bolyai-emlékszám, 2003. p. 62. [27] Szabó P. G.: Neumann János életútja és munkássága, Pi-Matematikai folyóirat, Miskolci Egyetem I/II (2002/2003) pp. 1-13. [28] Szabó P. G.: Idősebb Zeyk Miklós, az ismeretlen nagyenyedi tudós, Természet Világa 134 (2003) No. 8. pp. 372-373. [29] Szabó P. G.: Szangaku, a japán matematika kincsei, Szaku 9 (2003) pp. 8-9. [30] Szabó P. G.: Neumann János ajánlja Szőkefalvi-Nagy Bélát, Természet Világa Neumann-emlékszám, 2003. p. 47. [31] Szabó P. G.: Neumann János és Szeged, Természet Világa Neumann- emlékszám, 2003. pp. 48-51. [32] Szabó P. G.: A felfelé menő lánctörtek, Polygon 12 (2003) No. 1-2. pp. 71-80. [33] Szabó, P. G.: On proving existence of some circle packings in a square using computer algebra systems. In: 6th International Conference on Applied Informatics (January 27-31, 2004, Eger, Hungary), Vol. I, 2004. p. 487. [34] Szabó P. G.: Bűvös négyzetek, ABACUS 10 (2004) No. 7. pp. 27-29. [35] Szabó P. G.: Bűvös négyzetek, ABACUS 10 (2004) No. 8. pp. 23-26. [36] Szabó P. G.: Egybevágó körök pakolásai négyzetben - korlátok és minimálpolinomok. In: XXVI. Operációkutatási Konferencia (2004. május 26-28, Győr) előadás kivonatok, 2004, p. 26. [37] Szabó, P. G.: Packing Equal Circles in a Square - bounds, minimal polynomials and classification. In: Volume of extended abstracts of Conference of PhD Students in Computer Science (July 1-4, 2004, Szeged, Hungary), 2004, pp. 110-111. [38] Szabó, P. G.: Packing Equal Circles in a Square - Bounds, Repeated Patterns and Minimal Polynomials. In: Volume of abstracts of SCAN 2004, 11th GAMM-IMACS International Symposium on Scientific Computing, Computer Arithmetic, and Validated Numerics (October 4-6, 2004, Fukuoka, Japan), 2004, p. 110. [39] Szabó P. G.: Jákob botja, Műszaki Szemle (Historia Scientiarum - 1, Special Issue in History of Sciences) 27 (2004) pp. 39-43. [40] Szabó P. G.: Pávay Vajna Miklós levele unokájához, Bolyai Farkashoz, Műszaki Szemle (Historia Scientiarum - 1, Special Issue in History of Sciences) 27 (2004) pp. 44-45. [41] Szabó, P. G.: Optimal substructures in optimal and approximate circle packings, Beitrage zur Algebra und Geometrie 46 (2005) No. 1. pp. 103-118. [42] Szabó P. G.: Ki rejtőzik a mór álszakáll mögött? (Válogatás Kalmár László feljegyzéseiből), SZEGED 17 (2005) No. 3. pp. 18-19. [43] Szabó P. G.: Matematikatörténet + History of Mathematics descriptions. In: Pannóniai Féniksz, avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv. Első nyomtatott tudományos könyveink (16-19. század). Szerk. Gazda I., Stemler Á. Budapest, 2005. OSZK - MTA pp. 153-170. [44] Szabó P. G.: A Wilson-tételnek és megfordításának bizonyítása Bolyai Farkas kéziratos hagyatékában, Polygon 13 (2005) No. 2. pp. 1-10. [45] Szabó, P. G. - Markót, M. Cs. - Csendes, T.: Global Optimization in Geometry - Circle Packing into the Square. In: Essays and Surveys in Global Optimization (GERAD 25th Anniversary Series). Ed. by C. Audet, P. Hansen, and G. Savard. New York, 2005. Springer. pp. 233-266. [46] Szabó P. G.: Kalmár László hagyatéka. In: XLV. Rátz László Vándorgyűlés (2005. július 5-8, Salgótarján) előadás kivonatok, 2005. pp. 14-15. [47] Bohus M. - Makay Á. - Sántáné-Tóth E. - Szabó P. G.: "Krétaprogramozás" Kalmár László vezetésével (Az informatika oktatásának kezdetei Szegeden). In: Informatika a felsőoktatásban 2005 Konferencia (2005. aug. 24-26, Debrecen) előadás kivonatok, 2005. p. 81. [48] KALMÁRIUM. Kalmár László levelezése magyar matematikusokkal (Dávid Lajos, Erdős Pál, Fejér Lipót, Grünwald Géza, Kertész Andor, Kőnig Dénes, Rédei László, Rényi Alfréd, Riesz Frigyes, Szele Tibor, Turán Pál, Varga Tamás). Összeáll.: Szabó P. G. Szeged, 2005. Polygon. 476 p. [49] Bohus M. - Muszka D. - Szabó P. G.: A szegedi informatikai gyűjtemény, Új Kép 9 (2005) No. 10. pp. 35-40. [50] Szabó P. G.: Egybevágó körök pakolásai négyzetben - korlátok, ismétlődő minták és minimálpolinomok (Doktori értekezés). Szeged, 2005. Szegedi Tudományegyetem. 99 p. (2006). [51] Szabó P. G.: "Kiss Elemér: Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából" című könyvéről, Természet Világa 137 (2006) No. 4. p. 188. [52] Szabó P. G.: G4G7 - Atlanta, 2006, Természet Világa 137 (2006) No. 6. p. 273. [53] Szabó, P. G.: Grid circle packings - a global optimization approach. In: Volume of abstracts of ISMP 2006, 19th International Symposium on Mathematical Programming (July 30-August 4, 2006, Rio de Janeiro, Brazil), 2006, p. 34. [54] Szabó P. G.: Bolyai Farkas kéziratos hagyatéka. In: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben. Bolyai Farkas Emlékkonferencia. (2006. november 25-26, Csíkszereda, Románia) előadás kivonatok, 2006, p. 19. [55] Szabó P. G.: Neumann János (szócikk), In: Nemzeti évfordulóink 2007, Balassi Bálint Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, Bp., 2006, p. 56. [56] Szabó, P. G. - Specht, E.: Packing up to 200 Equal Circles in a Square. In: Models and Algorithms for Global Optimization: Essays Dedicated to Antanas Zilinskas on the Occasion of His 60th Birthday (Springer Optimization and Its Applications, Vol. 4). Ed. by A. Törn, J. Zilinskas. New York. 2007. Springer. pp. 141-156. [57] Szabó, P. G. - Markót, M. Cs. - Csendes, T. - Specht, E. - Casado, L. G. - García, I.: New Approaches to Circle Packing in a Square. With Program Codes (Springer Optimization and Its Applications, Vol. 6). New York. 2007. Springer. 238 p. (Book+CD) [58] Szabó P. G.: Egy adalék a nemlineáris optimalizálás történeti előzményeihez. In: XXVII. Magyar Operációkutatási Konferencia (2007. jún. 7-9, Balatonőszöd) előadás kivonatok, 2007, p. 69. [59] Szabó P. G.: EULER 300, Új Kép 11 (2007) No. 6. pp. 5-12. [60] Szabó P. G.: Dávid Lajos "hattyúdala", Polygon 15 (2007) No. 2. pp. 7-8. [61] Dávid Lajos: Az F(x1)+F(x2)=F(x1+x2) függvényegyenlet Bolyai Jánosnál [Sajtó alá rendezte: Dávid P. és Szabó P.G.], Polygon 15 (2007) No. 2. pp. 9-11. [62] Szabó P. G.: Nemlineáris programozás, Szeged, 2007. Polygon. 142 p. [63] Szabó, P. G.: Packing Equal Circles in a Square, In: G4G7 Exchange Book Vol. 1, Gathering 4 Gardner, Inc., 2007, pp. 325-328. [64] Szabó P. G.: Haar Alfréd, Kürschák József (szócikkek), In: Nemzeti évfordulóink 2008, Balassi Bálint Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, Bp., 2008, pp. 49-50, p. 52. [65] KALMÁRIUM II. Kalmár László levelezése magyar matematikusokkal (Aczél János, Fenyő István, Gyires Béla, Hajós György, Lakatos Imre, Lázár Dezső, Neumann János, Radó Tibor, Surányi János, Szénássy Barna, Szőkefalvi-Nagy Béla, Vincze István). Összeáll.: Szabó P. G. Szeged, 2008. Polygon. 424 p. [66] Szabó, P. G.: Correspondence of Mathematicians I-II. In: 5th Conference on the History of Mathematics and Teaching of Mathematics. (June 4-8, 2008, Tg-Mures, Romania) Programme and Abstracts, pp. 20-22. [67] Szabó P. G.: A reneszánsz matematika egyik legszebb eredménye, Magyar Tudomány (2008) No. 9. pp. 1065-1074. [68] Szabó P. G.: Kalmár László, a számítástudomány hazai úttörője (1. rész), Alma Material (2008) II. évf. 1. szám. pp. 8-12. [69] Szabó P. G.: Fejér Lipót, Jordán Károly, Petzval Ottó, Sipos Pál (szócikkek), In: Nemzeti évfordulóink 2009, Balassi Bálint Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, Bp., 2008, pp. 47-48, p. 50, p. 55, p. 57. [70] Szabó, P. G.: Maximum l^p-separation arrangements. In: Veszprém Optimization Conference: Advanced Algorithms, VOCAL 2008 (December 15-17, 2008, Veszprém, Hungary) Program and Abstracts, p. 98. [71] Oláh-Gál R. - Szabó P. G.: Előhang. In: Könyves Tóth Kálmán: Elemi geometria kezdőknek. Bolyai Farkas Űrtan elemei kezdőknek című könyvének újrafogalmazott, jegyzetekkel ellátott kiadása (A sajtó alá rendezésben közreműködött: Szabó P. G.), Szeged, 2008. Polygon. pp. 1-3. [72] Szabó P. G.: Levelek Riesz Marcel hagyatékából a Bernstein-féle egyenlőtlenségről. Polygon 17 (2008), No. 1-2. pp. 27-37. [73] Sándor, J. - Szabó, P. G.: On the triangle inequality PA+PB+PC<=3R (Part 1-2), Octogon Mathematical Magazine 16 (2008) no.2, pp. 1265-1272. [74] Szabó, P. G. - Ruttkay, Zs.: Seven Water Lilies. In: Homage to a Pied Puzzler (Ed. by Ed Pegg Jr., Alan H. Schoen, and Tom Rodgers), Wellesley. Massachusetts. 2009. A K Peters Ltd, pp. 111-115. [75] Szabó, P. G.: Packing Equal Circles in a Square. In: Mathematical Wizardry for a Gardner (Ed. by Ed Pegg Jr., Alan H. Schoen, and Tom Rodgers), Wellesley. Massachusetts. 2009. A K Peters Ltd, pp. 81-86. [76] Szabó P. G.: Pontok maximális szeparálása a négyzetben. In: XXVIII. Magyar Operációkutatási Konferencia, (2009. jún. 8-10, Balatonőszöd) előadás kivonatok, 2009, p. 43. [77] Szabó P. G.: Egy adalék a nemlineáris optimalizálás történeti előzményeihez, Alkalmazott Matematikai Lapok 26 (2009) pp. 81-96. [78] Szabó P. G.: A Ferenc József Tudományegyetem Szegeden (1921-1940). In: II. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia, (2009. jún. 26-28, Kolozsvár) előadás kivonatok, 2009, pp. 40-45. [79] Szabó P. G.: Találkoznak-e a párhuzamosok?, IPM, 2009. július, VIII. évf., 7. szám, pp. 84-87. [80] Szabó, P. G.: The Riesz Brothers's Correspondence. In: XXIII. International Congress of History of Sciences and Technology, (28 July - 2 August 2009, Budapest, Hungary) Book of Abstracts, 2009, p. 468. [81] Szabó P. G.: A Ferenc József Tudományegyetem Szegeden (1921-1940), Műszaki Szemle - Historia Scientiarum 6., 2009, 46. szám, pp. 34-38. [82] Szabó, P. G.: A Nonlinear Programming Case Study to a Sensor Location Problem. In: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing, CompSysTech'09, (18-19 June 2009, Ruse, Bulgaria), Ed. by B. Rachev and A. Smrikarov, 2009, IIIB. 11-1-6. (ACM International Conference Proceeding Series Vol. 433) [83] Szabó P. G.: A Bernstein-féle egyenlőtlenségről. In: Az EME 150 éves - Emlékkonferencia. (2009. nov. 6-7, Csíkszereda) előadás kivonatok, 2009, p. 15. [84] Szabó P. G.: Bolyai János, Haar Alfréd, Turán Pál (szócikkek), In: Nemzeti évfordulóink 2010, Balassi Bálint Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, Bp., 2009, p. 14, p. 48, p. 60. [85] T. Rapcsák: The Life and Works of Jenő Egerváry (1891-1958) [It was translated and edited by Péter Gábor Szabó, who also corrected the bibliography and references. The English proofreader was David P. Curley.], Central European Journal of Operations Research 18 (2010) No. 1. pp. 59-71. [86] Szabó, P. G.: On the Roots of the Trinomial Equation, Central European Journal of Operations Research 18 (2010) No. 1. pp. 97-104. [87] Szabó P. G.: A Bolyaiak a Nemzetiben. Miklós Jenő 1935-ben bemutatott színművéről, Műszaki Szemle - Historia Scientiarum 7., 2010, 50. szám, pp. 23-30. [88] Szabó P. G.: A két Bolyai matematikai tárgyú kéziratos hagyatéka. In: Bolyai János Emlékkonferencia (2010. augusztus 30 - szeptember 4., Budapest - Marosvásárhely), Előadás kivonatok, 2010, p. 78. [89] Szabó P. G.: ,,Olyan szép az életem, mint egy tündérmese" - A Dirac házaspár budapesti látogatása 1937-ben, Természet Világa 141 (2010) No. 9., pp. 413-414. [90] Szabó P. G.: 40 éves a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Csongrád Megyei Területi Szervezete (A bevezetőt írta: Gyenizse Pál), NJSZT Csongrád Megyei Területi Szervezet, Szeged, 2010. 30 p. [91] Kiss E. - Szabó P. G.: A matematikai analízis problémái a két Bolyai kéziratos hagyatékában, Matematikai Lapok 16 (2010) 2. szám, pp. 7-17. [92] Szabó P. G. - Oláh-Gál R.: Bolyai Farkas kézirata a kockakettőzés problémájáról, Matematikai Lapok 16 (2010) 2. szám, pp. 38-48. [93] Szabó P. G.: Bolyai János bűvös négyzetének egy általánosításáról, Matematikai Lapok 16 (2010) 2. szám, pp. 49-53. [94] A matematikus Riesz testvérek. Válogatás Riesz Frigyes és Riesz Marcel levelezéséből. Filep László gyűjtéséből összeállította, az előszót és a bevezető tanulmányokat írta, valamint jegyzetekkel ellátta: Szabó P. G. Bp., 2010. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 391, [4] p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 59.) [95] Szabó P. G.: ,,Magam szeretetből ültem a témának" - A Gradus ad Parnassum szerzőjéről, Természet Világa 142 (2011) No. 2., pp. 84-85. [96] Szabó P. G.: Az újkori matematika és fizika megszületése. Vekerdi László tanulmánykötetéről, Természet Világa 142 (2011) No. 4., pp. 165-168. [97] Szabó P. G.: Informatika. In: 90 éves a szegedi természettudományi képzés, SZTE TTIK, Szeged, 2011, pp. 117-133. [98] Szabó P. G.: A matematikus Riesz testvérek. In: IV. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia (Lakitelek, 2011. június 23-26), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2011, pp. 67-68. [99] Kiváló tisztelettel. Fejér Lipót és a Riesz testvérek levelezése magyar matematikusokkal. Összeáll.: Szabó P. G. Bp. 2011. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 193 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 86.) [100] Szabó P. G.: A reneszánsz matematika egyik legszebb eredménye. Ponticulus Hungaricus. XV. évf. 7-8.szám. 2011. július-augusztus. (A [67] dolgozat újraközlése.) [101] Szabó, P. G.: Migrations of Hungarian mathematicians in the 20th century. Some general trends and examples. In: Emigration of Mathematicians and Transmission of Mathematics: Historical Lessons and Consequences of the Third Reich. Oberwolfach Report Vol. 8, Issue 4, 2011. pp. 2925-2926. [102] Szabó P. G.: Beke Manó, Gallai Tibor, Hajós György, Pólya György, Rados Gusztáv, Szőkefalvi-Nagy Gyula (szócikkek), In: Nemzeti évfordulóink 2012, Balassi Bálint Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, Bp., 2012, p. 43, 46, 47, 52, 55. [103] Szabó P. G.: Levéltári érdekességek Egerváry Jenő életrajzához. In: V. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia (Nagyvárad, 2012. június 21-24), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2012, pp. 58-63. [104] Szabó P. G.: ,,...légy egyenes-szívű magad eránt". Bolyai Farkas és a Hamlet. Természet Világa 143 (2012) No. 9., pp. 422-423. [105] Szabó P. G.: Riesz Frigyes Lőcsén, Természet Világa 143 (2012) No. 10., pp. 472-473. [106] Szabó, P. G.: Optimization in Letters. In: VOCAL 2012 Veszprém Optimization Conference: Advanced Algorithms (Veszprém, 2012. december 11-14), 2012, p. 53. [107] Szabó P. G: Újabb fejezetek Bolyai János életművéből. Kiss Elemér és Oláh-Gál Róbert könyvéről, Természet Világa 144 (2013) No. 1., p. 44. [108] Szabó P. G.: Arany Dániel, Erdős Pál, Hunyady Jenő, Kőnig Gyula, Rátz László, Szénássy Barna, Szőkefalvi-Nagy Béla, Vályi Gyula (szócikkek), In: Nemzeti évfordulóink 2013, Balassi Intézet, Bp., 2013, p. 20, 42, 47, 50, 54, 57, 58, 59. [109] Szabó P. G.: Egy rejtélyes festmény nyomában. Gondolatok a Bolyai János arcképproblémáról, Természet Világa 144 (2013) No. 3, pp. 134-136. [110] Rényi Zsuzsanna: Dialógusok egy matematikusról. Rényi Alfréd emberi portréja barátai s egykori tanítványai visszaemlékezésének tükrében, Polygon, Szeged, 2013. (A sajtó alá rendezésben közreműködött: Szabó P. G.) [111] Szabó P. G.: Ajánlás. In: Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok. Szerkesztette és magyarázatokkal ellátta: Gündischné Gajzágó Mária és Szenkovits Ferenc, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Bp., Teleki-Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely, 2013. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 98.) [112] Szabó P. G.: Első nyomtatott aritmetikáink és szerzőik. In: VI. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia (Szatmárnémeti, 2013. június 27-30), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2013, pp. 153-154. [113] Szabó, P. G.: Correspondence of mathematicians I. László Kalmár's correspondence with Hungarian mathematicians, Kaleidoscope 4 (2013) No.7, pp. 172-176. [114] Szabó P. G.: Bolyai János Japánban, Inter Japán Magazin, 2013. [Elektronikus dokumentum] [115] Szent-Györgyi lovon? Válogatás a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának anekdotakincséből (Összeáll. Szabó P. G.), SZTE TTIK, Szeged, 2014. [116] Szabó P. G.: Kürschák József, Schlesinger Lajos, Rapcsák András (szócikkek). In: Nemzeti évfordulóink 2014, Balassi Intézet, Bp., 2014, p. 30, 58, 59. [117] Szabó P. G.: Fél évszázada lappangó dráma a Bolyaiakról. In: VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia (Szilágysomlyó, 2014. június 26-29), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2014, p. 164. [118] Szabó P. G.: A tér absolute igaz tudománya (Olvasónapló), Természet Világa 145 (2014) No. 12, pp. 572-573. [119] Vekerdi László matematikatörténeti írásaiból. Válogatta és bevezette: Szabó P. G., Az online változatot készítette és a szerző kéziratban maradt jegyzeteit szerkesztette: Gazda István, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Bp., 2014. [Elektronikus dokumentum] [120] Szabó P. G. - Virágh János: Közelítő és szimbolikus számítások haladóknak. Előadások. Vázlatok, jegyzet, tankönyv. Pannon Egyetem - Szegedi Tudományegyetem, Veszprém - Szeged, 2014, 561+505 p. [Elektronikus tananyagok.] [121] Szabó P. G.: "A' Farczádi Ur radix cubicájára." A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárban őrzött Bolyai-hagyaték BF 84/1,1v jelzetű iratáról. In: VIII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia (Belényes, 2015. június 18-21), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2015, pp. 131-132. [122] Szabó P. G.: Maróthi György, Fejes Tóth László (szócikkek). In: Nemzeti évfordulóink 2015, Balassi Intézet, Bp., 2015, p. 36,49. [123] Szabó, P. G.: Correspondence of mathematicians II. The Riesz brothers's correspondence, Kaleidoscope 6 (2015) No.11, pp. 325-329. [124] Szabó P. G.: Kalmár László, a számítástudomány hazai úttörője. Alkalmazott Matematikai Lapok 32 (2015), 79-94. [125] Szabó P. G.: Csernák László, Egerváry Jenő, Geöcze Zoárd, Scholtz Ágoston, Sipos Pál, Szidon Simon (szócikkek). In: Nemzeti évfordulóink 2016, Balassi Intézet, Bp., 2016, p. 47,48,50,58,59. [126] Szabó P. G.: Cambridge, 1912. Az ötödik Nemzetközi Matematikai Kongresszus kulisszatitkai. In: IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia (Jegenye-fürdő, 2016. június 30 - július 3.), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2016, pp. 92-96. [127] Szabó P. G.: A mozgás szerepe a geometria felépítésében Bolyai Farkasnál. In: Matézis, mechanika, metafizika. A 18-19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban. Szerk. Gurka Dezső, Gondolat Kiadó, 2016, Bp., pp. 82-94. [128] Szabó P. G: Bolyai János Japánban. Érintő. Elektronikus Matematikai Lapok, Bolyai János Matematikai Társulat, 1. szám, 2016. szeptember. (=[114]) [129] Szabó P. G.: Cambridge, 1912. Az ötödik Nemzetközi Matematikai Kongresszus kulisszatitkai. Érintő. Elektronikus Matematikai Lapok, Bolyai János Matematikai Társulat, 2. szám, 2016. december. (a [126] bővített változata) [130] Szabó P. G.: A Bolyaiak a Nemzetiben. Ponticulus Hungaricus. XXI. évf. 1.szám. 2017. január. (A [87] dolgozat újraközlése.) [131] Szabó P. G.: Csányi Dániel, Fenyő István, Rados Gusztáv, Szabó Péter (szócikkek). In: Nemzeti évfordulóink 2017, Balassi Intézet, Bp., 2017, p. 44, 46, 55, 56. [132] Szabó P. G.: A hadházi tudós prédikátor Szilágyi Jánosnak a Tudományos Gyűjteményben megjelent számelméleti és kombinatorikai tárgyú munkáiról. In: X. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia (Nagybánya, 2017. június 29. - július 2.), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2017, pp. 66-71. [133] Dr. Imreh Csanád (1975-2017) emlékére. A bibliográfiát összeáll. Szabó P. G., Alkalmazott Matematikai Lapok 34 (2017) pp. 21-27. [134] Varga Ferencné - Szabó P. G.: Elmélkedések egy Neumann-Haar-levél ürügyén. Polygon. XXV. évf. 1.szám, 2018. január, pp. 1-12. [135] Szabó P. G.: Legtisztább boldogság. Művelődéstörténeti kalandozás Bolyai Farkas és Bolyai János világában. Vekerdi László Bolyai-színművével és Dávid Lajos két matematikai kéziratával. Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, 2018. 200 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 124.) [136] Szabó P. G.: Utószó. In: Maróthi György: Arithmetica, vagy számvetésnek mestersége. Az 1743-as debreceni kiadás kísérőtanulmánnyal bővített reprint kiadása. Megjelenik a reformáció 500. évfordulója tiszteletére. (Sajtó alá rendezte: Gazda István), Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, 2018. (Tudománytár 28.) [137] Szabó P. G.: Robotkatica és kibernetika - Muszka Dániel élete. Érintő. Elektronikus Matematikai Lapok, Bolyai János Matematikai Társulat, 8. szám, 2018. június. [138] Szabó P. G.: Bolyai Farkas vagy Henry Perigal? In: XI. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia (Csíksomlyó, 2018. június 28. - július 1.), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2018, p. 45. [139] Staar Gyula: A matematikatörténet levelező tagja. Beszélgetés Szabó Péter Gábor szegedi matematikussal. Forrás. Szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóirat. 50. évf. 2018. 9. szám. pp. 89-109. [140] Szabó P. G.: Lánczos Kornél, Surányi János (szócikkek). In: Nemzeti évfordulóink 2018, Balassi Intézet, Bp., 2018, pp. 46-47, p. 54. [141] Szabó P. G. (szerk.), Farkas Katalin, Kalmár Éva, Szabó P. G.: Kalmár László matematikus Kínában. A magyar-kínai matematikai kapcsolatok kezdetei. Kiállítási vezető és tanulmánykötet. Képek és tanulmányok. Angol és kínai nyelvű összefoglalóval. Szeged, 2019. Klebelsberg Könyvtár. 46 p. [142] Szabó P. G.: Kalmár László és az első magyar matematikusok Kínában. In: [141], pp. 7-12. [143] A kínai vonatkozású magyar nyelvű matematikai irodalomból (összeáll. Szabó P. G.) In: [141], pp. 40-41. [144] Magyar matematikusok kínaiul megjelent munkáiból (összeáll. Szabó P. G.) In: [141], pp. 42-43. [145] Vekerdi László Bolyai-színműve. Fél évszázada lappangó dráma a Bolyaiakról. In: [135] Ponticulus Hungaricus XXIII évf. 1. szám. 2019. január. [146] Szabó P. G.: Kalmár László matematikus Kínában. Érintő. Elektronikus Matematikai Lapok, Bolyai János Matematikai Társulat, 11. szám, 2019. március. [147] Szabó P. G.: Jaak Peetre emlékezete - Riesz Marcel hagyatéka Lundban. Érintő. Elektronikus Matematikai Lapok, Bolyai János Matematikai Társulat, 12. szám, 2019. június. [148] Szabó P. G.: Klauzál József és a szögharmadolás. In: XII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia (Temesvár, 2019. június 27-30.), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2019, p. 31. [149] Szabó P. G.: Újabb adatok Bolyai János hegedűjének sorsáról. Marosvásárhelyi Népújság. LXXI. évf. 202. sz. 2019. szeptember 6. Színes világ. XV. évf. 33. sz., p. 5. [150] Szabó P. G.: Nemlineáris programozás előadások + Feladatgyűjtemény a nemlineáris programozás témakörhöz 226+53 p. In: Szabó P. G. - London András - Pluhár András: Optimalizálási ismeretek tananyag. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Informatikai Intézet, Számítógépes Optimalizálás Tanszék, 2018. 408 p. Megjelenési éve: 2019. [Elektronikus tananyag.] [151] Szabó P. G.: Fejér Lipót és Ady Endre barátsága, Matlap XXIII évf., 9. sz., 2019, pp. 338-339. [152] Szabó P. G.: Az első magyar nyelvű kombinatorikai feladatgyűjtemény, Matlap XXIII évf., 10. sz., 2019, pp. 373-374. [153] Szabó P. G.: A fejszámoló Bolyai Farkas, Historia Scientiarum, 17. szám, 2019, pp. 42-48. [154] Szabó P. G.: Bolyai Farkas megfejtetlen számtáblázatai (BF. 60/1-2), Matlap XXIV. évf., 1. sz., 2020, pp. 11-12. [155] Szabó P. G.: Gondolatok Gausstól és Gaussról. Bitay László emlékére, Matlap XXIV. évf. 2. sz., 2020. pp. 54-55. [156] Szabó P. G.: Bolyai János művének tudománytörténeti jelentőségéről, Matlap XXIV. évf. 4-5. sz., 2020. pp. 158-160. [157] Szabó P. G.: A bor zamata, Matlap XXIV. évf. 6. sz., 2020. pp. 195-197. [158] Szabó P. G.: Kvaternió kvaterka. Weszely Tibor emlékére. In: XIII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia (Online, 2020. június 27.), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2020, pp. 110-114. ISSN 2360-4255. [159] Szabó P. G.: Kerekező Bolyaiak? Történetek a kerékpározás erdélyi kezdeteiről. Marosvásárhelyi Népújság. LXXII. évf. 195. sz. 2020. augusztus 28. Színes világ. XVI. évf. 31. sz., p. 15. [160] Szabó P. G.: „Mindenki olcsón vásárolhat zsebbe férő kis számítógépet”. Kalmár László matematikai és informatikai munkásságáról, Matlap XXIV. évf. 8. sz., 2020. pp. 272-273. [161] Staar Gyula: A matematikatörténet levelező tagja - Szabó Péter Gábor. In: Staar Gyula: A matematika emberi arca. Beszélgetések, Vince Kiadó, Bp., 2020. pp. 444-481. A [139] képekkel, illusztrációkkal bővített változata. [162] Szabó P. G.: Bolyai Farkas ismeretlen ismerősei: Carl Stamitz, Johann Erichson és Nicolaus Theodor Reimer, Művelődés LXXIII. évf. 11. sz, 2020. pp. 24-25. [163] Szabó P. G.: Tényleg Vályi Gyula volt Riesz Frigyes mestere?, Matlap XXIV. évf. 10. sz., 2020. pp. 358-359. [164] Szabó P. G.: A Mathematikai előcsarnok (1842) bemutatása. 1. rész. Egy tanárról, aki megbuktatta Petőfi Sándort, Matlap XXV. évf. 1. sz., 2021. pp. 14-15. [165] Szabó P. G.: A Mathematikai előcsarnok (1842) bemutatása. 2. rész. Nyomozás a Pitagorasz-tétel egy bizonyítása után, Matlap XXV. évf. 2. sz., 2021. pp. 52-53. [166] Szabó P. G.: A Mathematikai előcsarnok (1842) bemutatása. 3. rész. Egy kis matematikai szószedet száz régi kifejezéssel, Matlap XXV. évf. 3. sz., 2021. pp. 92-94. [167] Szabó P. G.: Gauss naplója, Matlap XXV. évf. 4. sz., 2021. pp. 136-137. [168] Szabó P. G.: Klauzál József és a szögharmadolás, Historia Scientiarum 19. szám, 2021. pp. 35-37. [169] Szabó P. G.: Erdős Pál találkozása József Attilával, Matlap XXV. évf. 5-6. sz., 2021. pp. 183-184. [170] Szabó P. G.: Haar Alfréd variációszámítási munkásságáról. Ács Tibor emlékére. In: XIV. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia (Online, 2021. június 26.), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2021, pp. 70-74. ISSN-L 2360-4255. [171] Szabó P. G.: Pávay Vajna Miklós levele unokájához, Bolyai Farkashoz. In: Torpai Imre: Bólya világa 1283-2020, Bólya, 2021. pp. 347-349. [=40]. [172] Szabó P. G.: Farkas Gyula hagyatéka, Matlap XXV. évf. 7. sz., 2021. pp. 237-239. [173] Szabó P. G.: Haar Alfréd fényképei, Matlap XXV. évf. 8. sz., 2021. pp. 277-278. [174] Kocsis Katalin - Szabó P. G.: Bolyai János utódai Nagykanizsán. In: Kanizsai Antológia 22. Irodalmi, művészeti és helytörténeti kiadvány, (Szerk. Kardos Ferenc), Nagykanizsa Megyei Jogú Város, Nagykanizsa, 2021. pp. 20-46. [175] Szabó P. G.: Farkas Gyula önéletírása. Matlap XXVI. évf. 3. sz., 2022. pp. 97-98. [176] 100 ÉV KÉPEKBEN. A 100 YEARS IN PHOTOS. 100 éves a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar. The centenary of the Faculty of Science and Informatics of the University of Szeged. Szerk. (Ed.) Bálint Erzsébet, Fábián László, Hannus István, Hermesz Edit, Katonáné Horváth Eszter, Jancsó Attila, Klukovits Lajos, Nagy Antal, Nagy Gyula, Pál-Molnár Elemér, Poór Péter, Szabó P. G., Szalai Tamás, Vinkó Tamás, Visy Csaba, Szabó Szilvia Csilla, SZTE TTIK Hallgatói Önkormányzata. Kiadja a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar dékánja, Horváth Dezső. 2021. 76 p. [Bilingvis kiadvány. Megjelenés éve: 2022.] [177] Szabó P. G.: Egy Bolyai-regény titokzatos képei. Matlap XXVI. év. 4. sz., 2022. pp. 140-141. [178] Szabó, P. G.: Rózsa Péter (1905-1977): The First Female Mathematician Member of the Hungarian Academy of Sciences. In: Pioneer Hungarian Women in Science and Education. Edited by Réka M. Cristian and Anna Kérchy. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2022. pp. 104-115. [179] Szabó P. G.: Gömöri-Gomory. Ralph E. Gomory amerikai matematikus szegedi felmenőiről. Matlap XXVI. évf. 7. sz., 2022. pp. 238-239. [180] Szabó P. G.: William Wallace és a Wallace-Bolyai-Gerwien-tétel. Matlap XXVI. évf. 9. sz., 2022. pp. 314-316. [181] Szabó P. G.: Még egyszer Bolyai János bűvös négyzetéről. Matlap XXVI. évf. 10. sz., 2022. pp. 357-359. [182] Szabó P. G.: Fejér Lipót vizsgáztat. Matlap XXVII. évf. 1. sz., 2023. pp. 22-23. [183] Szabó P. G.: Robotkatica és kibernetika - Muszka Dániel élete. Matematikai Lapok 24(2), 2019, pp. 70-79. Megjelent 2023 májusában. A [137] dolgozat újraközlése 1 illusztrációval. Megjelenés alatt álló munkák: Szabó, P. G.: Eszter Klein (1910-2005): The Woman of the Happy End Problem. In: Pioneer Hungarian Women in Science and Education II. Edited by Réka M. Cristian and Anna Kérchy. Szabó P. G.: ,,semmiből egy ujj más világot teremtettem". 200 éves Bolyai János híres temesvári levele. Néhány dolgozat elérhető az alábbi könyvtárban: http://www.inf.u-szeged.hu/~pszabo/Pub


[Vissza a kezdőlapra]