[Vissza a kezdőlapra]

Számítógépes statisztika és közelítő számítások nappali és levelező tagozat

Jegyzet

- A kurzushoz használt jegyzet: Csendes Tibor: Bevezetés a Számítógépes Statisztikába, Novadat, Győr, 2001. stat.pdf ujabb valtozat Csendes Tibor: Közelítő és szimbolikus számítások, Polygon, Szeged, 2007. koszikicsi.pdf - További kiegészítő irodalom: Hunyadi László, Mundruczó György és Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest, 2000. Ketskeméty László és Izsó Lajos: Az SPSS for Windows programrendszer alapjai, SPSS Partner Bt, Budapest, 1996.

Tematika

Statisztikai alapfogalmak Az SPSS programcsomag Statisztikai bevezető, alapfogalmak Az SPSS jellemzői Adatformátumok, hiányzóadat kódok Adatbevitel billentyűzetről, szöveges állományból és adatbázisból Az adatok újrakódolása, új változók származtatása, javítás Alapstatisztikák Leíró mutatók Jelentések Változók összefüggésének szorossága Lineáris és nemlineáris regresszió Görbeillesztés Klaszterezés Faktoranalízis Grafikonok Közelítő (numerikus) számítások Hibaforrások, hibabecslések Numerikus stabilitás, kondícionáltság Automatikus differenciálás Intervallum aritmetika

Számonkérés

A kurzus teljesítéséhez egy sikeres vizsgadolgozatot kell megírni és egy otthoni munkát elkészíteni. Mindkét teljesítéssel 25-25 pontot lehet szerezni. Mintadolgozat-stat.pdf

Értékelés

- Az érdemjegy: 00 - 12 pont: elégtelen (1) 13 - 15 pont: elégséges (2) 16 - 18 pont: közepes (3) 19 - 21 pont: jó (4) 22 - 25 pont: jeles (5)

[Vissza a kezdőlapra]