LaTeX:...
Feladat:
Levezetés dedukció után:...
LaTeX:...
Feladat: Legyen
  • c nullaváltozós függvényjel (azaz konstansjel)
  • f unáris függvényjel
  • h bináris függvényjel
  • p unáris predikátumjel
  • q bináris predikátumjel
  • r nullaváltozós predikátumjel
  • x,y,z változók
Jelöld meg az alábbi stringben, hogy hol hibás először! Tehát: melyik az a jel, amin belül még külön-külön validak a részek, de ami már szintaktikai hibát ad, ha a részeire alkalmazzuk.
Ha az egész string valid, jelöld be, hogy formula vagy term.
Megoldás: