A béke reménye

Hallgasd meg a városod szívét,
Hogy dobog egy csendes éjszakán!
Olyan mint egy néma dal talán,
Várja már a derû hajnalát.

Hintsd a béke magját szerteszét,
S meglátod, reményed újra él.
Sírsz mert kezed tövis járja át,
De így születik majd egy új világ.

Így élni fog a béke új világa,
Hol olyan szó, hogy háború nincs már.
A béke ajándék, mit az élet ad nekünk.
Egy álom ez, mely életre kél.

Miru szvaju szerce raszpahnyi
I uvigyis jeszty vá vszjom ljubov
Vszjo nacsnyi sznácsálász stob nyeszty
Ljugyam szvet nagyezsdi i dábrá

Open wide the vision of your world
Feel the love that reigns in everything
Now it’s your chance to start again
Breathe in hopes of peace, of light, of love

Öffnet eure Herzen dieser Welt
Füllt ihr auch die Liebe tief in euch
Da ist für uns alle eine Chance
Die uns für den Frieden Hoffnung gibt


Minden dicsér

Refr.:
Minden mi él, csak téged hirdet.
Minden dicsér, mert mind a mûved.
Azzal, hogy él, ezt zengi néked.
Dicsérlek én, dicsérlek téged.

Dicsér az ég, Nap, Hold és csillagok.
Fény és sötét, nap, éj és hajnalok.
Dicsér a szél, felhô és hóvihar.
A víz s a tûz megannyi tiszta dallal.
Refr.

Dicsér a föld, dicséri szent neved.
Mint jó anyánk táplál, s ad eledelt.
Virág, gyümölcs, zöld fû, fa, hegyvidék,
Tó és folyó, síkság és büszke bérc.
Refr.

A nagyvilág létével énekel.
Szavunkra vár, hogy hangja dal legyen.
Zúgjuk tehát ég és föld énekét.
Zengjük velük: nagy Isten áldott légy!
Refr.

Dicsérlek én...


Itt van az Úr...

Refr.:
Itt van az Úr énekeljünk örömmel,
Örömmel, örömmel!
Testvéreim énekeljünk örömmel,
Mert az Úr jött közénk el!

Ne aggódjatok tovább, hisz velünk az Úr már.
Ki békét keres szívének,
Rátalál az Úrnál.
Refr.

Ha sóhajt felé imád, Ô mindig figyel rád.
Te miért nem hiszel szavának?
Jöjj kövesd tanácsát!
Refr.

Az Úrral kötött szövetség szent, örök barátság
A bajban, kínzó magányban
Friss erôt bocsát rád.
Refr.


Álmod úgy valósul meg...

Álmod úgy valósul meg, ha apránként építsz.
A sok kicsi sokra megy, mûved így gyarapszik.
Életed éld szabadon, szánj idôt a szépre.
Ne sokat tégy, de azt jól, s öröm lesz a bére.
Kôre követ nap mint nap, titkod lassan érik.
S így növekszel nap mint nap,
Míg felérsz az égig


Gyertyaláng

Gyertyaláng, tiszta fény,
Csonkig égô lángolás,
Áldozatban pusztulás,
Isten oltárainál.

Gyertyaláng, tiszta fény,
Embert hívó lángolás.
Végsô percig lobogás.
Áldozatunk asztalán.

Gyertyaláng, tiszta fény,
Önpusztító lobogás.
Nem is akar lenni más,
Nem is kíván semmi mást,
Nem is lehet soha más.

Szelíden, könnyesen,
Minden új dal gyôzelem
Ezer gyötrôdésemen,
Minden gyöngeségemen.

Gyertyaláng életem
Könnyû széltôl megremeg,
De amit lehet megteszek,
Áldozattá így leszek.

Gyertyaláng, tiszta fény,
Önpusztító lobogás,
Nem is akar lenni más,
Nem is kíván semmi mást,
Nem is lehet soha más.

Gyertyaláng


Uram feléd megyek

Uram, feléd megyek, nagyon kerestelek én.
Uram feléd megyek, add rám kegyelmed.
Uram szeretlek téged, kérlek fogadjál el.
Néked szolgálok életemben, kérlek ne dobjál el

Uram, emlékezzél, tört nád, kioltott fény.
Uram, tied vagyok, legyen akaratod.
Mindegy bárhová küldesz, szemem téged kutat.
Ó, add árva szívemre, kérlek
Nagy nagy malasztodat.

Uram, az életem nagyon nehéz lett, érzem.
De akkor boldog lennék, ha élnék testvéremért.
Ilyen örömet nékem Uram, nem adhat más.
Küldjed utamba ôt s tudom,
Szép lesz a találkozás.

Uram, feléd megyünk, mindig veled ezután.
Ajkunk téged dicsér, áld nagy tetteidért.
Ôrzöd testvéri szívünk, hogyha el nem válunk.
Urunk, viszálytól, bajtól óvjál,
Lelked legyen velünk.


Hogyha szél fúj...

Hogyha szél fúj, hogyha ég zeng,
Hogyha szél fúj mellettem. Hej!
Ô erôs, mikor én gyenge vagyok,
Erôs karjában bízhatom.
Hogyha szél fúj, hogyha ég zeng,
Hogyha szél fúj mellettem. Hej!


Kicsi kéz, mit teszel?

Jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel!
Jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel!
Mert a te jó Atyád a mennybôl néz le rád!
Jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel!

Jól vigyázz kicsi láb, hova lépsz...
Jól vigyázz kicsi száj, mit beszélsz...
Jól vigyázz kicsi fül, mit fülelsz...
Jól vigyázz kicsi szem, mit lesel...
Jól vigyázz kicsi szív, mit érzel...
Jól vigyázz kicsi fej, mit hiszel...

Jól vigyázz kicsi én, nagy ne légy!
Jól vigyázz kicsi én, nagy ne légy!
Mert a te jó Atyád a mennybôl néz le rád!
Jól vigyázz te nagy én, kicsi légy.


Figyelj szíved dalára

Figyelj! Figyelj! Figyelj szíved dalára!
Figyelj! Figyelj! Figyelj szíved dalára!
Soha nem felejtlek el! Soha nem hagylak el!
Soha nem felejtlek el! Soha nem hagylak el!

Listen! Listen! Listen to my heart song!
Listen! Listen! Listen to my heart song!
I'll never forget you! I'll never forsake you!
I'll never forget you! I'll never forsake you!


Így ketyeg az óra...

Így ketyeg az óra tik-tak jár.
Benne a manócska ka-la-pál.
Ha az óra megállt és nem jár.
Alszik a manócska és NEM KALAPÁL !


Kerek erdô szélén...

Kerek erdô szélén, egy kis házikóban,
Élt egy jó cowboy, cowboy, a neve Bill.
Volt egy jó csikója, pihent a fa alatt,
Amíg Bill megfôzte, fôzte a teát.
Ravasz kis indián tollal a fülében
Ellopta a jó csikót és a teát.


Ábrahámnak 40 fia volt...

Ábrahámnak, Ábrahámnak,
40 fia volt, 40 fia volt.
Ki enni nem akart és inni nem kapott,
Csak folyton így dalolt, hogy:

Bal kezével... Jobb kezével... Bal könyék-kel... Jobb könyékkel... Bal vállával... Jobb vállával... Bal lábával... Jobb lábával... Csípôjével... A fejével... A nyelvével...


Kösd fel magad...

Kösd fel magad, kösd fel magad,
Kösd fel magadra vitézi kardodat!
Hogy meggebedj, hogy meggebedj,
Hogy meggebedjenek ellenségeid.

Fejed borítsa kosz, fejed borítsa kosz,
Fejed borítsa koszorúfüzér.
Szakadjon rád az ég, szakadjon rád az ég,
Szakadjon rád az égnek minden áldása!


Leveles a május...

Leveles a május, virágos a rét.
Majálisra menni, jaj, de csuda szép.
Búzavirág koszorú,
Ma senki sem szomorú.
Ránk ragyog az ég,
Sej a május csuda szép hónap.


Elôre a kezedet...

Elôre a kezedet, utána hátra.
Elôre a kezedet, utána rázzad.
Utána ugibugi, utána forgás.
Tapsolj egyet pajtás.

Kéz helyett: láb, fenék, fej, fül, nyelv, orr stb...


Elfogyott a krumplileves...

Elfogyott a krumplileves, kilyukadt a tál.
A házunkra rászállott a jó gólya madár.
Gólya, gólya, hosszú lábú gólya madár.

Száz éves az öregapám most házasodik.
Összeveri a bokáját úgy mulatozik.
Gólya, gólya, hosszú lábú gólya madár.


Kerek a káposzta...

Kerek a káposzta, csipkés a levele,
Akinek nincs párja, jöjjön táncba vélem.
Hervadok, búsulok, nincsen párom nékem.
Leányok, virágok, ki jön táncba vélem?


Nem kellesz...

Nem kellesz, nem kellesz, nem kellesz már!
Te kellesz, te kellesz, te kellesz már!
Jobb kezedet, bal kezedet,
Azután forduljunk egyet!


Cinege

Nád a házam teteje, teteje,
Rászállott a cinege, cinege.
Hess le róla cinege, cinege,
Mert beszakad a teteje, teteje.

Ha beszakad, mi lesz véle?
Sárga lábú cinege, cinege,
Hess le róla cinege, cinege,
Mert beszakad a teteje, teteje.

Nád a házam cinege, cinege,
Rászállott a teteje, teteje.
Hess le róla teteje, teteje,
Mert leszakad a cinege, cinege.

Ha leszakad, mi lesz véle?
Sárga lábú teteje, teteje.
Hess le róla teteje, teteje,
Mert leszakad a cinege, cinege.


Nobel Alfréd

Nobel Alfréd svéd, Nobel Alfréd svéd,
Nobel Alfréd svéd kémikus-kus-kus.
Feltalálta a, feltalálta a,
Feltalálta a dinamitot-tot-tot.

Glicerint kevert kovával-kovával,
Rettenetes pléhpofával-pofával.
Nobel Alfréd svéd, Nobel Alfréd svéd,
Nobel Alfréd svéd kémikus-kus-kus.


Ó Manuela

Ó Manuela
Veri-tiki-tonga
Masza-masza-mósza
Ó manué-manué-manuó!


Csigabiga, csigabiga

Csigabiga, csigabiga gyere ki!
Ég a házad ide ki!
Kapsz tejet és vajat!
Holnapra is marad!

Csigabiga, csigabiga háza ég.
Szegény csiga benne ég.
Jönnek a tûzoltók.
A tûzoltók, a tûzoltók elkéstek,
Szegény csiga bennégett.
Szegény csigabiga,
Szegény döglött csiga.


Laurencia

Laurencia, drága, Laurencia
Mikor találkozunk mi már?
Hétfôn!
Ó bárcsak minden nap hétfô lenne,
S az én Laurenciám vélem lenne.
Laurencia!


Sevillai torreádor esete a bikával

Sevillában történt ez az eset,
Így mesélte el egy tengerész.
Elmondom, csak lélegzetet veszek,
Mert ehhez egy lélegzet kell. És...

Refr.:
La-umma-umma-umma,
Jön már a bika-bika,
Fúj az orra lika-lika,
Ez a bika nem a csigabiga-biga-biga-biga
Bár ez az egész egy kicsit merész,
De így mesélte el egy tengerész-ész-ész.

Sevillában kitûzték a napot,
Mikor lesz a bikaviadal.
Az igazgató utasítást adott,
Bika legyen, s hozzá fiatal.
Refr.

Ez a bika egy szép vagont kapott,
Gyorsvonattal jött a küldemény.
De a vonat valahol elakadt,
S bika helyett jött egy bús tehén.
Refr.

A torreádor látott már sok bikát,
De most ereiben megfagyott a vér.
S hamarjában összeszedte magát,
S hazaszaladt fehérnemûért.
Refr.