Adatbáziskezelés bevezetés

Bevezetés


A hétköznapi emberek az adatbázisoknak legfeljebb a közvetett hatásával, vagy éppen alkalmazásával találkozik. Ilyen esetek közé sorolható olyan események, amikor ügyintézni megy, vagy orvost látogat. Ilyenkor egy átlag ember elcsodálkozik rajta, hogy mi mindent lehet róla megtudni néhány kattintással. Az adatbázisok kezelésének elméleti és gyakorlati szinten történő megismerése egy nagyszerű lehetőség arra, hogy belássunk azt a tényt, hogy szó semmilyen varázslatról. Kellő türelemmel bárki megszerezheti a szükséges kompetenciákat. A megszerzett tudással akár a mindennapi feladatainkat is könyebben megoldhatjuk. A tananyag megtanulása után:

 • Tisztában kell lennie az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakkal és használni kell tudnia adatbázis-kezelő programot gyakorlati szinten a relációs adatbázis-típus keretein belül.

 • Képesnek kell lennie adatokat gyűjteni, rendszerezni, megfelelő módon és szerkezetben tárolni és a tárolt adatokból információkat kinyerni.

 • Képesnek kell lennie adatok, adathalmazok közötti kapcsolatokat definiálni, az adatbázis adatait lekérdezni és módosítani az alkalmazáscsomagban elérhető lekérdezési és rendezési eszközök segítségével.

Az adatbázis


Az adatbázis egy előre megtervezett rendszer és formátum szerint tárolt adatok halmaza, amely egy, az adatok lekérdezésére, szerkesztésére, továbbá a tárolás menedzselésére alkalmas szoftvert szoftverrel működik együtt. Az adatbázis részei a következőek:

 • Fizikai adatbázis: a tulajdonság, egyed, továbbá a köztük lévő kapcsolati előfordulásokat tartalmazza.

 • Metaadatbázis: az adatbázis szerkezetére vonatkozó adatokat tartalmazza.

Az adatbáziskezelő rendszer


Az adatbáziskezelő rendszer (DBMS) egy olyan szoftver, amely több felhasználó számára biztosítja az adatbázisokhoz való zökkenőmentes hozzáférést, az adatok módosításának lehetőségét és a jogosultsági szintek kezelését számítógépes hálózatokon keresztül. Egy ilyen szoftver az alábbi feladatokat látja el:

 • Lekérdezés az adatbázisból: A folyamat során előre megadott szempontok szerint úgy mintavételezünk az adatbázison tárolt adatokból, hogy azokon nem végzünk módosításokat.

 • Adatbázis sémák módosítása: A folyamat során olyan jellegű parancsot adunk meg az adatbáziskezelő rendszernek, melynek segítségével létrehozhatunk/törölhetünk adatbázist, továbbá megváltoztathatjuk egy meglévő szerkezetét.

 • Karbantartások elvégzése az adatbázisban: A folyamat során olyan jellegű parancsot adunk meg az adatbáziskezelő rendszernek, melynek segítségével (a fizikai adatbázisban) új adatot vehetünk fel, továbbá meglévő adatot módosíthatunk/törölhetünk.

Az adatbáziskezelő rendszerrel szemben támasztott követelmények


 • Legyen független a használt hardverkonfigurációtól.

 • Legyen független az adatstruktúrától.

 • Legyen független az adatlekérés módjától.

 • Lehessen új adatbázisokat létrehozni, továbbá lehessen az adatbázis szerkezetén módosítani egy megadott adatdefiníciós nyelvvel (DDL).

 • Lehessen módosítani és lekérdezni az adatbázis adatait egy megadott lekérdező/adatmanipulációs nyelvvel (DML).

 • Lehessen nagy mennyiségű adatokat gyorsan, hatékonyan és biztonságosan kezelni.

 • Lehessen egyidejűleg több felhasználó számára biztosítani az adatokhoz való hozzáférést.

Irodalomjegyzék

[1]
Vue.js core team. Vue.js: The Progressive JavaScript Framework. https://vuejs.org, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[2]
Vue.js core team. API, Global Config, directive. https://vuex.vuejs.org/vuex.png, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[3]
Vue.js core team. API, Global Config, computed. https://vuejs.org/v2/api/#computed, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[4]
Vue.js core team. API, Global Config, components. https://vuejs.org/v2/api/#components, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[5]
Vue.js core team. Vue-CLI. https://cli.vuejs.org/guide/creating-a-project.html#vue-create, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[6]
Vue.js core team. Vue-router. https://router.vuejs.org/guide/#html, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[7]
Vue.js core team. Render Functions and JSX. https://vuejs.org/v2/guide/render-function.html, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[8]
w3schools core team. JavaScript RegExp Reference. https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_regexp.asp, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[9]
Google Chrome DevTools core team. Chrome DevTools. https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[10]
Node.js core team. Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. https://nodejs.org/en/, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[11]
NPMJS core team. NPMJS. https://www.npmjs.com, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[12]
ExpressJS core team. Express Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. https://expressjs.com, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[13]
EJS core team. EJS: Embedded JavaScript templating. https://ejs.co, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[14]
Olga Filipova. Learning Vue.js 2. Packt Publishing Ltd., Livery Place, 35 Livery Street, Birmingham, B3 2PB, UK, 3, 2016.
[15]
E.F. Codd. A relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 13 (6) 1970.
[16]
Papp Edit. Adatbáziskezelés. Booklands 2000 Könyvkiadó Kft., 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 42., 1, 2004.
[17]
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési hivatal. Szoftverfejlesztő tanfolyam. https://www.nive.hu, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[18]
JavaScript.info core team. JavaScript.info. https://javascript.info/promise-basics, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[19]
Craig Buckler. Sitepoint (JavaScript) - Understanding ES6 Modules. https://www.sitepoint.com/understanding-es6-modules/, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.