JavaScript bevezetés


A JavaScript egy olyan többparadigmás programozási nyelv, ami támogatja az objektumorientált, imperatív és deklaratív programozási stílusokat. Ez a nyelv prototípus alapú ami azt jelenti, hogy az öröklődést prototípusok (és nem osztályok) segítségével valósítja meg. A JavaScript nyelvben minden objektum, vagy éppen objektummá alakul át amikor szükséges. A JavaScript kód vagy a html fájlban vagy külön .js kiterjesztésű szövegfájlban van. Ezek a fájlok tetszőleges szövegszerkesztő programmal könnyedén szerkeszthetőek. A JavaScript esetében a futási környezet jellemzően egy webböngésző. Amíg Windows-os környezetben wsscript vagy Node.js segítségével, addig Linuxos környezetben Node.js segítségével futtathatók a JavaScript kódok. A nyelvet ECMAScript néven szabványosították. Jelen tananyag a az ECMAScript 6 / 2015 szintaktikájában fejti ki a részleteket. Az ECMAScript egy specifikáció, amit az ECMA fejlesztett ki, ami lényegében egy olyan társaság, ami technológiák számára dolgok ki nemzetközileg is elfogadott standardokat. A JavaScript egy programozási nyelv, ami az ECMAScript specifikációira épít. Fontos megemlíteni, hogy a JavaScript nem tévesztendõ össze a Java-val. A Java önálló nyelvnek számít, azaz szükség van fordító programra. Szemben a JavaScripttel, a futtatásához elegendő egy böngészõ.

• Szintaktikája nagyrészt a Java nyelvre hasonlít.

• Az Unicode karakterkódolási szabványt támogatja (az 1.3. verziótól kezdődően).

• Figyelni kell a kis és nagybetűs karakterekre, ugyanis erre a JavaScript érzékeny.

• Az azonosítók betű karakterrel, vagy aláhúzás jellel _ kezdődhetnek, melyet további betű és számjegy karakterek követhetnek.

• Az utasításokat konvenció szerint pontosvesszővel ; választjuk el. Ennek hiányában hibás működés következhet be.

• Az forrásállomány beolvasása balról jobbra, a végrehajtás pedig sorrol sorra történik.

A kezdők számára egyszerű kódrészletek írásával könnyen érhetnek ellátványos eredményeket. A haladó programozók JavaScript könyvtárakkal gyorsíthatjákmunkájukat. A tananyagot a tanárok e-learning tananyag-ként a diákoknak is kiadhatják. Felhasználásával a tanárok és diákok egyaránt képesek lesznek hatékonyan programokat írni JavaScriptben.