Standard objektumok: Set, Map, Date, JSON, Math, RegExp, …

Set


A halmaz egy olyan adatstruktúra, melyben az összes elem egyszer szerepelhet (típus szerint is történik az egyenlőség vizsgálat). Az adatok sorrendje attól függ, hogy melyiket mikor szúrták be. Nézzünk rá egy pillanatra a lenti példára. Amikor a halmazt először inicializáljuk egy tömbbel több elemmel benne, a halmaz nem egyetlen elemmel fog rendelkezni, hanem azon tömb elemeivel. A későbbiekben egy tömb egy eleme lesz a halmaznak. Erre fokozottan ügyelnünk kell!

var halmaz = new Set(['1','2','1','1']);
halmaz.add(['1','3']);
halmaz.add({tulajdonsag1: 'ertek1', tulajdonsag2: 'ertek2'});
console.log(halmaz.size); 
// 4
halmaz.forEach(elem => {
 console.log(elem); 
 // 1
 // 2
 // ['1','3']
 // Object {tulajdonsag1: 'ertek1', tulajdonsag2: 'ertek2'}
});
A Set objektum tulajdonságai
Tulajdonság Leírás
Set.prototype.constructor Visszatér a halmaz konstruktor függvényével
Set.prototype.size Visszatér a halmaz méretével


Tulajdonság Set.prototype.constructor
Leírás Visszatér a halmaz konstruktor függvényével
Tulajdonság Set.prototype.size
Leírás Visszatér a halmaz méretével
A Set objektum tulajdonságai

A Set objektum metódusai
Metódus Leírás
Set.prototype.add(ertek) Új értéket ad
Set.prototype.clear() Az összes érték törlődik a set példányában
Set.prototype.delete(ertek) Azon érték törlődik a set példányában, amelynek értéke megegyezik a metódus argumentumába írt értékkel
Set.prototype.forEach(fuggveny) Az összes elemen végigiteráltatja a set példányán a metódus argumentumában definiált függvényt
Set.prototype.has(ertek) Visszatér az egyik logikai értékkel aszerint, hogy a metódus argumentumában a paraméter értéke szerepel-e a set példányában
Set.prototype.values() Visszatér az összes kulcs-érték pár értékével, ami a set példányában található
Set.prototype.keys() Visszatér az összes kulcs-érték párral, ami a set példányában található


Metódus Set.prototype.add(ertek)
Leírás Új értéket ad
Metódus Set.prototype.clear()
Leírás Az összes érték törlődik a set példányában
Metódus Set.prototype.delete(ertek)
Leírás Azon érték törlődik a set példányában, amelynek értéke megegyezik a metódus argumentumába írt értékkel
Metódus Set.prototype.forEach(fuggveny)
Leírás Az összes elemen végigiteráltatja a set példányán a metódus argumentumában definiált függvényt
Metódus Set.prototype.has(ertek)
Leírás Visszatér az egyik logikai értékkel aszerint, hogy a metódus argumentumában a paraméter értéke szerepel-e a set példányában
Metódus Set.prototype.values()
Leírás Visszatér az összes kulcs-érték pár értékével, ami a set példányában található
Metódus Set.prototype.keys()
Leírás Visszatér az összes kulcs-érték párral, ami a set példányában található
A Set objektum metódusai

Map


Olyan adatstruktúra, melynél számít az adatok sorrendje (kulcs). Az adatok sorrendje attól függ, hogy melyiket mikor szúrták be. Minden belefoglalt elem kulcs-érték pároknak feleltetehtő meg. Elemei rendelkezhetnek bármilyen érvényes adattípussal (primitív vagy objektum). Kulcs-érték párokat hozzá adhatunk az add(kulcs,ertek) metódussal, az adott kulcshoz tartozó értékkel pedig a get(kulcs) metódussal férhetünk hozzá. Amikor a Map-et először inicializáljuk egy tömbbel több kulcs-érték párral benne, a Map nem egyetlen elemmel fog rendelkezni, hanem azon tömb kulcs-érték párjával. Erre fokozottan ügyelnünk kell!

let valami = new Map([
 ['uborka', 500],
 ['paradicsom', 350],
 ['hagyma', 50]
]);
valami.set('1', 'string');
valami.set(1, 'szam');
valami.set(true, 'logikai');
console.log(valami.get(1)); 
// szám
console.log(valami.get('1'));
A Map objektum tulajdonságai
Tulajdonság Leírás
Map.prototype.constructor Visszatér a Map példányának konstruktor függvénnyel
Map.prototype.size Visszatér a Map példányának mérettel


Tulajdonság Map.prototype.constructor
Leírás Visszatér a Map példányának konstruktor függvénnyel
Tulajdonság Map.prototype.size
Leírás Visszatér a Map példányának mérettel
A Map objektum tulajdonságai

A Map objektum metódusai
Metódus Leírás
Map.prototype.clear() Az összes kulcs-elem pár törlődik a Map példányában
Map.prototype.delete(kulcs) Azon kulcs-érték pár törlődik a Map példányában, amelynek kulcsa megegyezik a metódus argumentumába írt értékkel
Map.prototype.forEach(fuggveny) Az összes elemén végigiteráltatja a Map példányán a metódus argumentumában definiált függvényt
Map.prototype.get(kulcs) Visszatér a kulcshoz rendelt értékkel
Map.prototype.has(kulcs) Visszatér az egyik logikai értékkel aszerint, hogy a metódus argumentumában a paraméter értéke szerepel-e a Map példányában
Map.prototype.set(kulcs, ertek) Új kulcs-érték párt ad a Map példányához
Map.prototype.values() Visszatér az összes kulcs-érték pár értékével, amit a Map példánya tartalmaz
Map.prototype.keys() Visszatér az összes kulcs-érték pár kulcsával, amit a Map példánya tartalmaz


Metódus Map.prototype.clear()
Leírás Az összes kulcs-elem pár törlődik a Map példányában
Metódus Map.prototype.delete(kulcs)
Leírás Azon kulcs-érték pár törlődik a Map példányában, amelynek kulcsa megegyezik a metódus argumentumába írt értékkel
Metódus Map.prototype.forEach(fuggveny)
Leírás Az összes elemén végigiteráltatja a Map példányán a metódus argumentumában definiált függvényt
Metódus Map.prototype.get(kulcs)
Leírás Visszatér a kulcshoz rendelt értékkel
Metódus Map.prototype.has(kulcs)
Leírás Visszatér az egyik logikai értékkel aszerint, hogy a metódus argumentumában a paraméter értéke szerepel-e a Map példányában
Metódus Map.prototype.set(kulcs, ertek)
Leírás Új kulcs-érték párt ad a Map példányához
Metódus Map.prototype.values()
Leírás Visszatér az összes kulcs-érték pár értékével, amit a Map példánya tartalmaz
Metódus Map.prototype.keys()
Leírás Visszatér az összes kulcs-érték pár kulcsával, amit a Map példánya tartalmaz
A Map objektum metódusai

Date


JavaScriptben a new Date() (dátum) egy objektum példányt hoz létre, ami a pillanatnyi időt képviseli. Az UNIX időbéjegzőt használja ami azt jelenti, hogy az 1970 január elseje óta eltelt tizedmásodperceket számolja (mint egész szám) UTC-szerint. Negatív tizedmásodperc értékek is értelmezve vannak. A példányok gettereiről és settereiről (beleértve a különböző dátumformátumokat és időzónákat).

var datum = new Date(); 
/* 
a datum erteke a pillanatnyi idő, példa erre: 
Fri Mar 29 2019 09:58:18 GMT+0100 (közép-európai téli idő)
*/
var datum = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30, 0); 
// Mon Dec 24 2018 10:33:30 GMT+0100 (közép-európai téli idő)
var datum = new Date(0); 
/* 
az argumentumba a tizedmásodpercet is lehet írni, akkor az eredmény: 
Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (közép-európai téli idő)
*/
var datum = new Date("October 13, 2014 11:13:00"); 
// Mon Oct 13 2014 11:13:00 GMT+0200 (közép-európai nyári idő)

JSON


A JSON (JavaScript Object Notation) egy olyan JavaScript adatstruktúra (és egyben fájlformátum - json), amiben ami több értéket tartalmazhat és egy érték többször is szerepelhet. Értékei lehetnek "" közé írt tömb, szám (kivéve az oktális és hexadecimális számrendszer), objektum, logikai érték, null. Ezen értékek egymásba ágyazhatóak Maga a struktúra nyelvfüggetlen, több nyelvhez is van értelmezője. Leginkább szerverek közti adatkommunikációban használják. A JSON-nak kétféle felépítését ismerjük:

• Értékek listája

• Kulcs-érték párok halmaza

Értékek listája

• Asszociatív tömb, objektum, kulcsos lista, rekord, hasítótábla, szótár.

• A JavaScript tömb literálhoz hasonlóan tartalmát [] blokkba is foglaljuk. Az értékeket ""-ba foglaljuk. A különálló értékeket ,-vel választjuk el egymástól.

[
	{"kulcs1":"ertek1", "kulcs2":"ertek2"},
	{"kulcs3":"ertek3", "kulcs4":"ertek4"}
]

Kulcs-érték párok halmaza

• Szekvencia, tömb, lista, vektor.

• Az JavaScript objektum literálhoz hasonlóan tartalmát {} blokkba is foglaljuk. Elemei kulcs-érték párokból állnak. A kulcsokat ""-ba foglaljuk. A kulcsot követően az értékadás :-el történik, azt követi maga az érték. Az értékeket ""-ba foglaljuk. A szintaxisából adódóan könnyedén átalakítható JavaScript objektumokká.

{"kulcs1":"ertek1", "kulcs2":"ertek2"}

A JSON objektum metódusai
Metódus Leírás
JSON.parse() Ez a metódus átalakít egy JSON stringet és visszatér egy adatszerkezettel
JSON.stringify() Ez a metódus átalakít egy adatszerkezetet és visszatér egy JSON stringgel


Metódus JSON.parse()
Leírás Ez a metódus átalakít egy JSON stringet és visszatér egy adatszerkezettel
Metódus JSON.stringify()
Leírás Ez a metódus átalakít egy adatszerkezetet és visszatér egy JSON stringgel
A JSON objektum metódusai

Math


A Math egy olyan objektum, ami matematikai függvényekkel és konstansokkal térhet vissza. Ellentétben a többi 'globális' objektummal, nem rendelkezik konstruktorral, az összes tulajdonság és metódus statikus.

console.log(Math.PI); 
// 3.141592653589793
console.log(Math.sqrt(16)); 
// 4
A Math objektum tulajdonságai
Tulajdonság Leírás
Math.E Visszatér az Euler konstans közelített értékével
Math.LN2 Visszatér a 2 természetes alapú logaritmusának közelített értékével
Math.LN10 Visszatér a 10 természetes alapú logaritmusának közelített értékével
Math.LOG2E Visszatér az E kettes alapú logaritmusának közelített értékével
Math.LOG10E Visszatér az E tizes alapú logaritmusának közelített értékével
Math.PI Visszatér a PI közelített értékével
Math.SQRT1_2 Visszatér az 1/2 négyzetgyökének közelített értékével
Math.SQRT2 Visszatér a 2 négzetgyökének közelített értékével


Tulajdonság Math.E
Leírás Visszatér az Euler konstans közelített értékével
Tulajdonság Math.LN2
Leírás Visszatér a 2 természetes alapú logaritmusának közelített értékével
Tulajdonság Math.LN10
Leírás Visszatér a 10 természetes alapú logaritmusának közelített értékével
Tulajdonság Math.LOG2E
Leírás Visszatér az E kettes alapú logaritmusának közelített értékével
Tulajdonság Math.LOG10E
Leírás Visszatér az E tizes alapú logaritmusának közelített értékével
Tulajdonság Math.PI
Leírás Visszatér a PI közelített értékével
Tulajdonság Math.SQRT1_2
Leírás Visszatér az 1/2 négyzetgyökének közelített értékével
Tulajdonság Math.SQRT2
Leírás Visszatér a 2 négzetgyökének közelített értékével
A Math objektum tulajdonságai

A Math objektum metódusai
Metódus Leírás
Math.abs(szam) Visszatér a szam abszolút értékével
Math.acos(szam) Visszatér a szam arkusz koszinuszának közelített értékével
Math.acosh(szam) Visszatér a szam arkusz koszinusz hiperbolikuszának közelített értékével
Math.asin(szam) Visszatér a szam arkusz szinuszának közelített értékével
Math.asinh(szam) Visszatér a szam szinusz hiperbolikuszának közelített értékével
Math.atan(szam) Visszatér a szam arkusz tangensének közelített értékével
Math.atanh(szam) Visszatér a szam arkusz tangensének közelített értékével
Math.cos(szam) Visszatér a szam koszinuszának közelített értékével
Math.cosh(szam) Visszatér a szam koszinusz hiperbolikuszának közelített értékével
Math.exp(kitevo) Visszatér az Euler szám kitevo-edik hatványának közelített értékével
Math.floor(szam) Visszatér a szám egészre (lefelé) kerekített értékével
Math.log(szam) Visszatér a szam természetes alapú logaritmusának közelített értékével
Math.log2(szam) Visszatér a szam kettes alapú logaritmusának közelített értékével
Math.pow(alap, kitevo) Visszatér az alap kiveto-edik hatványával
Math.random() Visszatér 0 és 1 közötti random számmal egyenletes eloszlással
Math.round(szam) Math.sign(szam)
Math.sin(szam) Visszatér a szam szinuszának közelített értékével
Math.sinh(szam) Visszatér a szam szinusz hiperbolikuszának közelített értékével
Math.sqrt(szam) Visszatér a szam nényzetgyökének közelített értékével
Math.tan(szam) Visszatér a szam tangensének közelített értékével
Math.tanh(szam) Visszatér a szam tangens hiperbolikuszának közelített értékével
Math.trunc(szam) Visszatér a szam egész részével, levágva a tizedespont utáni számjegyeket


Metódus Math.abs(szam)
Leírás Visszatér a szam abszolút értékével
Metódus Math.acos(szam)
Leírás Visszatér a szam arkusz koszinuszának közelített értékével
Metódus Math.acosh(szam)
Leírás Visszatér a szam arkusz koszinusz hiperbolikuszának közelített értékével
Metódus Math.asin(szam)
Leírás Visszatér a szam arkusz szinuszának közelített értékével
Metódus Math.asinh(szam)
Leírás Visszatér a szam szinusz hiperbolikuszának közelített értékével
Metódus Math.atan(szam)
Leírás Visszatér a szam arkusz tangensének közelített értékével
Metódus Math.atanh(szam)
Leírás Visszatér a szam arkusz tangensének közelített értékével
Metódus Math.cos(szam)
Leírás Visszatér a szam koszinuszának közelített értékével
Metódus Math.cosh(szam)
Leírás Visszatér a szam koszinusz hiperbolikuszának közelített értékével
Metódus Math.exp(kitevo)
Leírás Visszatér az Euler szám kitevo-edik hatványának közelített értékével
Metódus Math.floor(szam)
Leírás Visszatér a szám egészre (lefelé) kerekített értékével
Metódus Math.log(szam)
Leírás Visszatér a szam természetes alapú logaritmusának közelített értékével
Metódus Math.log2(szam)
Leírás Visszatér a szam kettes alapú logaritmusának közelített értékével
Metódus Math.pow(alap, kitevo)
Leírás Visszatér az alap kiveto-edik hatványával
Metódus Math.random()
Leírás Visszatér 0 és 1 közötti random számmal egyenletes eloszlással
Metódus Math.round(szam)
Leírás Math.sign(szam)
Metódus Math.sin(szam)
Leírás Visszatér a szam szinuszának közelített értékével
Metódus Math.sinh(szam)
Leírás Visszatér a szam szinusz hiperbolikuszának közelített értékével
Metódus Math.sqrt(szam)
Leírás Visszatér a szam nényzetgyökének közelített értékével
Metódus Math.tan(szam)
Leírás Visszatér a szam tangensének közelített értékével
Metódus Math.tanh(szam)
Leírás Visszatér a szam tangens hiperbolikuszának közelített értékével
Metódus Math.trunc(szam)
Leírás Visszatér a szam egész részével, levágva a tizedespont utáni számjegyeket
A Math objektum metódusai

RegExp


A gyakran mintának nevezett reguláris kifejezés (regular expression) a jelsorozatok, stringek egy halmazát határozza meg. A minták használatával tömören megadhatók halmazok leírásai anélkül, hogy az összes elemüket fel kell sorolni. A reguláris kifejezés Javascriptben egy olyan objektum (RegExp), amelynek vannak előre definiált tulajdonságai és metódusai. Szintaxisa szerint a mintát // közé illesztjük, utána pedig az úgynevezett módosítókat. Ezt adjuk értékül egy változónak. Egyik leggyakoribb felhasználása különböző beviteli mezők ellenőrzése, például megvizsgálhatjuk, hogy a megadott e-mail cím formátuma helyes-e. Ezen kívül szövegcseréket is végre tud hajtani [8]. Kétféleképpen hozhatunk létre:

• Literál

• Konstruktor

Szintaxisuk szerint az köztük a különbség, hogy az előbbinél nincs definiálva a módosító, az utóbbinál viszont igen. A legtöbb formalizálásánál a következő operátorok használatával konstruálhatók meg a megfelelő reguláris kifejezések [8]:

A RegExp objektum tulajdonságai
Tulajdonság Leírás
constructor Visszatér azzal a függvénnyel (konstruktor), ami a RegExp objektum prototípusát létrehozta
global Ellenőrzi, ha a g módosító be van-e állítva
ignoreCase Ellenőrzi, ha az i módosító be van-e állítva
lastIndex Visszatér egy számmal ami meghatározza azon karakter pozícióját egy sztringen belül, ahol a legutóbbi egyezést találtuk az exec() vagy a test() metódus végrehajtásával
multiline Ellenőrzi, ha az m módosító be van-e állítva
source Visszatér a RegExp mintájával String formában


Tulajdonság constructor
Leírás Visszatér azzal a függvénnyel (konstruktor), ami a RegExp objektum prototípusát létrehozta
Tulajdonság global
Leírás Ellenőrzi, ha a g módosító be van-e állítva
Tulajdonság ignoreCase
Leírás Ellenőrzi, ha az i módosító be van-e állítva
Tulajdonság lastIndex
Leírás Visszatér egy számmal ami meghatározza azon karakter pozícióját egy sztringen belül, ahol a legutóbbi egyezést találtuk az exec() vagy a test() metódus végrehajtásával
Tulajdonság multiline
Leírás Ellenőrzi, ha az m módosító be van-e állítva
Tulajdonság source
Leírás Visszatér a RegExp mintájával String formában
A RegExp objektum tulajdonságai

Az RegExp objektum metódusai
Metódus Leírás
exec() Mintaillesztést végez az adott stringre és visszatér az első találatra
test() Mintaillesztést végez az adott stringre és visszatér egy logikai értékkel
toString() Visszatér az argumentumában definiált reguláris kifejezés string értékével


Metódus exec()
Leírás Mintaillesztést végez az adott stringre és visszatér az első találatra
Metódus test()
Leírás Mintaillesztést végez az adott stringre és visszatér egy logikai értékkel
Metódus toString()
Leírás Visszatér az argumentumában definiált reguláris kifejezés string értékével
Az RegExp objektum metódusai

Módosítók

Felülírják a reguláris kifejezések normál működését [8].

Reguláris kifejezés módosítók
Módosítók Leírás
i Érzéketlen mintaillesztést tesz lehetővé
g Globális mintaillesztést tesz lehetővé (nem áll meg az első találatnál, az öszesre rákeres)
m Többsoros mintaillesztést tesz lehetővé


Módosítók i
Leírás Érzéketlen mintaillesztést tesz lehetővé
Módosítók g
Leírás Globális mintaillesztést tesz lehetővé (nem áll meg az első találatnál, az öszesre rákeres)
Módosítók m
Leírás Többsoros mintaillesztést tesz lehetővé
Reguláris kifejezés módosítók

console.log("Elso masodik".match(/elso/i)); 
// Elso
console.log("Elso masodik elso masodik?".match(/elso/g)); 
// elso,elso
console.log("\nElso th\nelso".match(/^is/n)); 
// Elso

Csoportosítás

A zárójelek az operátorok hatásköre elsőbbségének a meghatározására szolgálnak. Általában egy tartománynyi karaktersorozat keresése során alkalmazzák [8].

Reguláris kifejezés módosítók
Kifejezés Leírás
[abc] Minden karaktert megtalál, ami a zárójelben megtalálható
[0-9] Minden számjegyet megtalál, ami a zárójelben megtalálható
(x|y) Megtalálja a | - el elválasztott mintáknak megfelelő karakter sorozatokat


Kifejezés [abc]
Leírás Minden karaktert megtalál, ami a zárójelben megtalálható
Kifejezés [0-9]
Leírás Minden számjegyet megtalál, ami a zárójelben megtalálható
Kifejezés (x|y)
Leírás Megtalálja a | - el elválasztott mintáknak megfelelő karakter sorozatokat
Reguláris kifejezés módosítók

console.log("Elso masodik nyolcadik".match(/[l]/g)); 
// l,l
console.log("987654321".match(/[1-4]/g)); 
// 4,3,2,1
console.log("ol, zold, voros, zold, gren, zo, kek, sarga".match(/(voros|zold)/g)); 
// zold,voros,zold

Metakarakterek

Mindegyiknek megvan a saját jelentése [8].

Reguláris kifejezés metakarakterek
Metakarakter Leírás
\d Megtalálja a számjegyeket
\s Megtalálja a szóközöket
\b Megtalálja az adott karakter sorozattal kezdődő és végződő karakter sorozatokat


Metakarakter \d
Leírás Megtalálja a számjegyeket
Metakarakter \s
Leírás Megtalálja a szóközöket
Metakarakter \b
Leírás Megtalálja az adott karakter sorozattal kezdődő és végződő karakter sorozatokat
Reguláris kifejezés metakarakterek

console.log("12345 egy ketto harom negy ot".match(/\d/g)); 
// 1,2,3,4,5
console.log("Mennyi szokoz talalhato ebben a szovegben?".match(/\s/g)); 
// , , , , ,
console.log("A programozas egy kiraly dolog".match(kiraly)); 
// kiraly

Mennyiségjelzés

A mennyiségjelző egy karakter vagy csoport után azt határozza meg, hogy hányszor fordulhat elő a megelőző kifejezés [8].

Reguláris kifejezés mennyiségjelzők
Mennyiségjelző Leírás
+ Jelzi, hogy a megelőző kifejezés legalább 1 esetben fordulhat elő
* Jelzi, hogy a megelőző kifejezés akárhány esetben fordulhat elő (beleértve a nullát is)
? Jelzi, hogy a megelőző kifejezés csak 0 vagy 1 esetben fordulhat elő


Mennyiségjelző +
Leírás Jelzi, hogy a megelőző kifejezés legalább 1 esetben fordulhat elő
Mennyiségjelző *
Leírás Jelzi, hogy a megelőző kifejezés akárhány esetben fordulhat elő (beleértve a nullát is)
Mennyiségjelző ?
Leírás Jelzi, hogy a megelőző kifejezés csak 0 vagy 1 esetben fordulhat elő
Reguláris kifejezés mennyiségjelzők

console.log("Hellooo Vilag! Gyujtsuk ki és határozzuk meg a csoportositott es a kulonallo o karaktereket!".match(/o+/g)); 
// ooo,o,o,o,o,o,o
console.log("Hellooo Vilag! Ez egy pelda szoveg lenne azon vizsgalathoz, amikor olyan karakter sorozatokat kell kiszűrni, amikor a minta az l es o karakterek valamelyikét tartalmazza, tovabba a sorrend szamit!".match(/lo*/g)); 
// l,looo,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l
console.log("101, 1000 or 10?".match(/10?/g)); 
// 10,1,10,10

Irodalomjegyzék

[1]
Vue.js core team. Vue.js: The Progressive JavaScript Framework. https://vuejs.org, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[2]
Vue.js core team. API, Global Config, directive. https://vuex.vuejs.org/vuex.png, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[3]
Vue.js core team. API, Global Config, computed. https://vuejs.org/v2/api/#computed, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[4]
Vue.js core team. API, Global Config, components. https://vuejs.org/v2/api/#components, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[5]
Vue.js core team. Vue-CLI. https://cli.vuejs.org/guide/creating-a-project.html#vue-create, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[6]
Vue.js core team. Vue-router. https://router.vuejs.org/guide/#html, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[7]
Vue.js core team. Render Functions and JSX. https://vuejs.org/v2/guide/render-function.html, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[8]
w3schools core team. JavaScript RegExp Reference. https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_regexp.asp, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[9]
Google Chrome DevTools core team. Chrome DevTools. https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[10]
Node.js core team. Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. https://nodejs.org/en/, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[11]
NPMJS core team. NPMJS. https://www.npmjs.com, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[12]
ExpressJS core team. Express Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. https://expressjs.com, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[13]
EJS core team. EJS: Embedded JavaScript templating. https://ejs.co, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[14]
Olga Filipova. Learning Vue.js 2. Packt Publishing Ltd., Livery Place, 35 Livery Street, Birmingham, B3 2PB, UK, 3, 2016.
[15]
E.F. Codd. A relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 13 (6) 1970.
[16]
Papp Edit. Adatbáziskezelés. Booklands 2000 Könyvkiadó Kft., 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 42., 1, 2004.
[17]
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési hivatal. Szoftverfejlesztő tanfolyam. https://www.nive.hu, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[18]
JavaScript.info core team. JavaScript.info. https://javascript.info/promise-basics, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[19]
Craig Buckler. Sitepoint (JavaScript) - Understanding ES6 Modules. https://www.sitepoint.com/understanding-es6-modules/, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.