Stringek, számok és tömbök mint objektumok: mezők, jellemzők, metódusok.

String


A String (mint globális objektum) egy konstruktor karaktersorozatok számára. A sztringek literál és objektum formában lehetnek jelen a JavaScriptben. A JavaScriptben a String literálokra ugyanazokat a metódusokat használhatjuk, mint a String objektum megfelelőikre. A két forma közti különbség az, hogy az előbbihez nem lehet új tulajdonságokat rendelni. Ennek oka, hogy a rajtuk végzett tetszőleges művelet során valójában létrejön ideiglenesen egy String objektum, melynek tartalma megegyezik a literáléval. Magukon a String objektumokon sem végezhető módosítás, ehelyett a műveletek egy teljesen új és módosított objektumot adnak vissza.

var string_literal = 'karakterlanc';
var string_ojektum = new String(string_literal);

console.log(typeof string_literal); 
// string
console.log(typeof string_ojektum); 
// objectVegyük az alábbi sztringet: 'kutya'. Írjon egy olyan kódot, ami azzal a számmal tér vissza, ahol először előfordul az 'o' sztring literál!A String objektum tulajdonságai
Tulajdonság Leírás
String.prototype.length Visszatér a string hosszával
String.prototype.constructor Visszatér a string konstruktor függvényével


Tulajdonság String.prototype.length
Leírás Visszatér a string hosszával
Tulajdonság String.prototype.constructor
Leírás Visszatér a string konstruktor függvényével
A String objektum tulajdonságai

A String objektum metódusai
Metódus Leírás
String.prototype.indexOf() Visszatér a String példány azon indexével, ahol először előfordul (kezdődik) az argumentumba írt string
String.prototype.lastIndexOf() Visszatér a String példány azon indexével, ahol utoljára fordul elő (kezdődik) az argumentumba írt string
String.prototype.search() Visszatér a String példány azon indexével, ahol előfordul (kezdődik) az argumentumba írt string (vagy reguláris kifejezés)
String.prototype.slice(kezdopont,vegpont) Visszatér azon stringgel, ami az eredeti String példány kezdő és végpont indexe közé esik
String.prototype.substring(kezdopont,vegpont) Visszatér azon stringgel, ami az eredeti String példány kezdő és végpont indexe közé esik viszont negatív indexet nem fogad el
String.prototype.substr(kezdopont,hossz) Visszatér azon stringgel, ami az eredeti String példány kezdő és végpont (mint hossz) indexe közé esik
String.prototype.split(elvalasztostring) Visszatér egy tömbbel, melynek elemei az elválasztóstring közti alstringjei az eredeti String példánynak
String.prototype.replace(ezt,erre) Az adott String példánynál lecseréli az első paraméterbe írt értéket a másikba írt értékre, és elfogad reguláris kifejezéseket is
String.prototype.toUpperCase() Lecseréli a String példány összes karakterét nagybetűre
String.prototype.toLowerCase() Lecseréli a String példány összes karakterét kisbetűre
String.prototype.toLowerCase() Lecseréli a String példány összes karakterét kisbetűre
String.prototype.concat(osszekotostring,masikstring) Az adott String példány összeköti a második paraméterbe írt stringgel az első paraméterbe írt string elválasztással
String.prototype.trim() Kitörli a String példány előforduló összes whitespace-t
String.prototype.charAt(szam) Visszatér a String példány adott indexéhez (szám) tartozó karakterével
String.prototype.charCodeAt(szam) Visszatér a String példány adott indexéhez (szám) tartozó UTF-16 karakterével


Metódus String.prototype.indexOf()
Leírás Visszatér a String példány azon indexével, ahol először előfordul (kezdődik) az argumentumba írt string
Metódus String.prototype.lastIndexOf()
Leírás Visszatér a String példány azon indexével, ahol utoljára fordul elő (kezdődik) az argumentumba írt string
Metódus String.prototype.search()
Leírás Visszatér a String példány azon indexével, ahol előfordul (kezdődik) az argumentumba írt string (vagy reguláris kifejezés)
Metódus String.prototype.slice(kezdopont,vegpont)
Leírás Visszatér azon stringgel, ami az eredeti String példány kezdő és végpont indexe közé esik
Metódus String.prototype.substring(kezdopont,vegpont)
Leírás Visszatér azon stringgel, ami az eredeti String példány kezdő és végpont indexe közé esik viszont negatív indexet nem fogad el
Metódus String.prototype.substr(kezdopont,hossz)
Leírás Visszatér azon stringgel, ami az eredeti String példány kezdő és végpont (mint hossz) indexe közé esik
Metódus String.prototype.split(elvalasztostring)
Leírás Visszatér egy tömbbel, melynek elemei az elválasztóstring közti alstringjei az eredeti String példánynak
Metódus String.prototype.replace(ezt,erre)
Leírás Az adott String példánynál lecseréli az első paraméterbe írt értéket a másikba írt értékre, és elfogad reguláris kifejezéseket is
Metódus String.prototype.toUpperCase()
Leírás Lecseréli a String példány összes karakterét nagybetűre
Metódus String.prototype.toLowerCase()
Leírás Lecseréli a String példány összes karakterét kisbetűre
Metódus String.prototype.toLowerCase()
Leírás Lecseréli a String példány összes karakterét kisbetűre
Metódus String.prototype.concat(osszekotostring,masikstring)
Leírás Az adott String példány összeköti a második paraméterbe írt stringgel az első paraméterbe írt string elválasztással
Metódus String.prototype.trim()
Leírás Kitörli a String példány előforduló összes whitespace-t
Metódus String.prototype.charAt(szam)
Leírás Visszatér a String példány adott indexéhez (szám) tartozó karakterével
Metódus String.prototype.charCodeAt(szam)
Leírás Visszatér a String példány adott indexéhez (szám) tartozó UTF-16 karakterével
A String objektum metódusai

Number


A Number (mint globális objektum) egy konstruktor a a számok ábrázolására. A számok literál és objektum formában lehetnek jelen a JavaScriptben. A JavaScriptben a Number literálokra ugyanazokat a metódusokat használhatjuk, mint a Number objektum megfelelőikre. A két forma közti különbség az, hogy az előbbihez nem lehet új tulajdonságokat rendelni. Ennek oka, hogy a rajtuk végzett tetszőleges művelet során valójában létrejön ideiglenesen egy Number objektum, melynek tartalma megegyezik a Number literáléval. Magukon a Number objektumokon sem végezhető módosítás, ehelyett a műveletek egy teljesen új és módosított objektumot adnak vissza.

var szam1 = new Number('123');
console.log(szam1 === 123); 
// false
var szam2 = Number('123');
// ez globális metódus, nincs köze a Number példányhoz
console.log(szam2 === 123); 
// true
console.log(szam1 instanceof Number); 
// true
console.log(szam2 instanceof Number); 
// falseVegyük egy szám literált (például 1613). Írjon egy olyan kódot, aminek a segítségével a megadott számot átalakíthatjuk Number objektummá (azaz a típusa legyen object)!A Number objektum tulajdonságai
Tulajdonság Leírás
Numberq.prototype.MAX_VALUE Visszatér a lehető legnagyobb számmal, ami értelmezve van
Number.prototype.MIN_VALUE Visszatér a lehető legkisebb számmal, ami értelmezve van
Number.prototype.POSITIVE_INFINITY Visszatér egy pozitív végtelennel
Number.prototype.NEGATIVE_INFINITY Visszatér egy negatív végtelennel
Number.prototype.NaN Visszatér a NAN értékkel
Number.prototype.constructor Visszatér a Number példány konstruktor függvényével


Tulajdonság Numberq.prototype.MAX_VALUE
Leírás Visszatér a lehető legnagyobb számmal, ami értelmezve van
Tulajdonság Number.prototype.MIN_VALUE
Leírás Visszatér a lehető legkisebb számmal, ami értelmezve van
Tulajdonság Number.prototype.POSITIVE_INFINITY
Leírás Visszatér egy pozitív végtelennel
Tulajdonság Number.prototype.NEGATIVE_INFINITY
Leírás Visszatér egy negatív végtelennel
Tulajdonság Number.prototype.NaN
Leírás Visszatér a NAN értékkel
Tulajdonság Number.prototype.constructor
Leírás Visszatér a Number példány konstruktor függvényével
A Number objektum tulajdonságai

A Number objektum metódusai
Metódus Leírás
Number.prototype.toString() Visszatér a Number példánnyal, mint string adattípus
Number.prototype.toExponential(kitevo) Visszatér a Number példány kitevo-edik hatványával
Number.prototype.toFixed(szamkerekit) Visszatér a szamkerekit tizedesjegyre kerekített számmal
Number.prototype.toPrecision(szamlevag) Visszatér a szamlevag tizedesjegyik levágott számmal
Number.prototype.valueOf() Visszatér a Number példány értékével


Metódus Number.prototype.toString()
Leírás Visszatér a Number példánnyal, mint string adattípus
Metódus Number.prototype.toExponential(kitevo)
Leírás Visszatér a Number példány kitevo-edik hatványával
Metódus Number.prototype.toFixed(szamkerekit)
Leírás Visszatér a szamkerekit tizedesjegyre kerekített számmal
Metódus Number.prototype.toPrecision(szamlevag)
Leírás Visszatér a szamlevag tizedesjegyik levágott számmal
Metódus Number.prototype.valueOf()
Leírás Visszatér a Number példány értékével
A Number objektum metódusai

Array


Az Array egy olyan adatstruktúra, ami több értéket tartalmazhat és elemei számozással indexelődnek. Egy érték többször is szerepelhet és számít a sorrend. A tömb elemei számozással indexelődnek. A kezdő index a 0, az utolsó pedig a tömb hossza-1. A tömb neve után []-be írva a tömb egy tetszés szerinti indexét, visszatér a hozzá rendelt elem értékével. Sok helyen önálló adattípusnak tekintik, viszont a typeof operátor "object"-et ír ki. A new kulcsszó használata kerülendő, számos nem várt következményekkel jár a használata, főleg kezdő programozók számára.

var tomb1 = [1, 2, 3];
var tomb2 = new Array(1, 2, 3);

console.log(typeof tomb1); 
// object
console.log(typeof tomb2); 
// object
console.log(tomb1 instanceof Array); 
// true
console.log(tomb2 instanceof Array); 
// true

var tomb3 = new Array(30, 40); 
// Egy olyan tömböt definiál, melynek elemei 1 és 2
var tomb4 = new Array(30); 
// Egy olyan tömböt definiál, melynek hossza 30 és minden egyes eleme undefined

var szemely = [];
person[0] = "Jakab";
person[1] = "Elemér";
person[2] = 64;
console.log(person[0]); 
// Jakab

Számos programozási nyelv támogatja a tömb elemek név-szerinti Indexelést. Ezeket a tömböket asszociatív tömböknek hívjuk. A JavaScript ezt a lehetőséget nem támogatja, a tömb elemeinek indexelése csak számmal történhet. Különben a tömb újradefiniálódna standard objektummá. Ezt követően néhány tömb metódus alkalmazása hibákat dobhat ki.

var szemely = [];
person["keresztnev"] = "Jakab";
person["vezeteknev"] = "Elemér";
person["ev"] = 64;
console.log(person[0]); 
// undefined   Vegyük az alábbi három tömböt: ["Volvo", "BMW", "Saab"]. Írjon egy olyan kódot, aminek a segítségével kiválaszthatjuk a tömb második elemét! A kódban szerepeljen a megadott tömb!Az Array objektum tulajdonságai
Tulajdonság Leírás
Array.prototype.length Visszatér az Array példányhosszával
Array.prototype.constructor Visszatér az Array példány konstruktor függvényével


Tulajdonság Array.prototype.length
Leírás Visszatér az Array példányhosszával
Tulajdonság Array.prototype.constructor
Leírás Visszatér az Array példány konstruktor függvényével
Az Array objektum tulajdonságai

Az Array objektum metódusai
Metódus Leírás
Array.prototype.toString() Visszatér az Array példány egyetlen stringgé konvenrált elemeivel
Array.prototype.pop() Kitörli az Array példány utolsó elemét
Array.prototype.push() Új elemet szúr be az Array példány végére
Array.prototype.shift() Kitörli az Array példány első elemét
Array.prototype.unshift() Új elemet szúr be az Array példány elejére
Array.prototype.tomb[index] = valami A tomb nevű Array példány index-edik eleméhez rendelődik a valami string érték
Array.prototype.splice() Visszatér az eredeti Array példány módosított változatával (elemet lehet hozzáadni, vagy kitörölni)
Array.prototype.concat() Visszatér egy dublikált elemekkel rendelkező két (vagy több) tömbből összefűzött tömböt
Array.prototype.slice() Visszatér az eredeti Array példány elemeiből képzett altömbbel (kezdőpont és végpont indexeket felhasználva)
Array.prototype.sort(fuggveny) Visszatér az eredeti Array példány valamilyen függvény szerint rendezett formájával
Array.prototype.forEach() Végigiterál az Array példány összes elemén
Array.prototype.forEach() Végigiterál az Array példány összes elemén
Array.prototype.map(fuggveny) Az eredeti Array példány tartalmát módosítja valamilyen függvény szerint
Array.prototype.filter(fuggveny) Visszatér az eredeti Array példány elemeiből képzett altömbbel valamilyen függvény szerint
Array.prototype.reduce(fuggveny) Az eredeti Array példányon végigfut és visszatér egy értékkel aszerint, hogy milyen függvényt definiáltunk a metódus argumentumában
Array.prototype.indexOf(elem) Visszatér az Array példány első azon elemének indexével, amelynek értéke megegyezik a metódus argumentumába írt paraméter értékével
Array.prototype.lastIndexOf(elem) Visszatér az Array példány utolsó azon elemének indexével, amelynek értéke megegyezik a metódus argumentumába írt paraméter értékével
Array.prototype.find(fuggveny) Visszatér az Array példány első azon elemével, ami teljesít azon feltételt, amit az argumentumba írt függvény definiál
Array.prototype.findIndex(fuggveny) Visszatér az Array példány első azon elemének indexével, ami teljesít azon feltételt, amit az argumentumba írt függvény definiál


Metódus Array.prototype.toString()
Leírás Visszatér az Array példány egyetlen stringgé konvenrált elemeivel
Metódus Array.prototype.pop()
Leírás Kitörli az Array példány utolsó elemét
Metódus Array.prototype.push()
Leírás Új elemet szúr be az Array példány végére
Metódus Array.prototype.shift()
Leírás Kitörli az Array példány első elemét
Metódus Array.prototype.unshift()
Leírás Új elemet szúr be az Array példány elejére
Metódus Array.prototype.tomb[index] = valami
Leírás A tomb nevű Array példány index-edik eleméhez rendelődik a valami string érték
Metódus Array.prototype.splice()
Leírás Visszatér az eredeti Array példány módosított változatával (elemet lehet hozzáadni, vagy kitörölni)
Metódus Array.prototype.concat()
Leírás Visszatér egy dublikált elemekkel rendelkező két (vagy több) tömbből összefűzött tömböt
Metódus Array.prototype.slice()
Leírás Visszatér az eredeti Array példány elemeiből képzett altömbbel (kezdőpont és végpont indexeket felhasználva)
Metódus Array.prototype.sort(fuggveny)
Leírás Visszatér az eredeti Array példány valamilyen függvény szerint rendezett formájával
Metódus Array.prototype.forEach()
Leírás Végigiterál az Array példány összes elemén
Metódus Array.prototype.forEach()
Leírás Végigiterál az Array példány összes elemén
Metódus Array.prototype.map(fuggveny)
Leírás Az eredeti Array példány tartalmát módosítja valamilyen függvény szerint
Metódus Array.prototype.filter(fuggveny)
Leírás Visszatér az eredeti Array példány elemeiből képzett altömbbel valamilyen függvény szerint
Metódus Array.prototype.reduce(fuggveny)
Leírás Az eredeti Array példányon végigfut és visszatér egy értékkel aszerint, hogy milyen függvényt definiáltunk a metódus argumentumában
Metódus Array.prototype.indexOf(elem)
Leírás Visszatér az Array példány első azon elemének indexével, amelynek értéke megegyezik a metódus argumentumába írt paraméter értékével
Metódus Array.prototype.lastIndexOf(elem)
Leírás Visszatér az Array példány utolsó azon elemének indexével, amelynek értéke megegyezik a metódus argumentumába írt paraméter értékével
Metódus Array.prototype.find(fuggveny)
Leírás Visszatér az Array példány első azon elemével, ami teljesít azon feltételt, amit az argumentumba írt függvény definiál
Metódus Array.prototype.findIndex(fuggveny)
Leírás Visszatér az Array példány első azon elemének indexével, ami teljesít azon feltételt, amit az argumentumba írt függvény definiál
Az Array objektum metódusai

Irodalomjegyzék

[1]
Vue.js core team. Vue.js: The Progressive JavaScript Framework. https://vuejs.org, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[2]
Vue.js core team. API, Global Config, directive. https://vuex.vuejs.org/vuex.png, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[3]
Vue.js core team. API, Global Config, computed. https://vuejs.org/v2/api/#computed, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[4]
Vue.js core team. API, Global Config, components. https://vuejs.org/v2/api/#components, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[5]
Vue.js core team. Vue-CLI. https://cli.vuejs.org/guide/creating-a-project.html#vue-create, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[6]
Vue.js core team. Vue-router. https://router.vuejs.org/guide/#html, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[7]
Vue.js core team. Render Functions and JSX. https://vuejs.org/v2/guide/render-function.html, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[8]
w3schools core team. JavaScript RegExp Reference. https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_regexp.asp, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[9]
Google Chrome DevTools core team. Chrome DevTools. https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[10]
Node.js core team. Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. https://nodejs.org/en/, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[11]
NPMJS core team. NPMJS. https://www.npmjs.com, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[12]
ExpressJS core team. Express Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. https://expressjs.com, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[13]
EJS core team. EJS: Embedded JavaScript templating. https://ejs.co, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[14]
Olga Filipova. Learning Vue.js 2. Packt Publishing Ltd., Livery Place, 35 Livery Street, Birmingham, B3 2PB, UK, 3, 2016.
[15]
E.F. Codd. A relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 13 (6) 1970.
[16]
Papp Edit. Adatbáziskezelés. Booklands 2000 Könyvkiadó Kft., 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 42., 1, 2004.
[17]
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési hivatal. Szoftverfejlesztő tanfolyam. https://www.nive.hu, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[18]
JavaScript.info core team. JavaScript.info. https://javascript.info/promise-basics, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[19]
Craig Buckler. Sitepoint (JavaScript) - Understanding ES6 Modules. https://www.sitepoint.com/understanding-es6-modules/, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.